Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11 ДОПОМІЖНІ ПАКУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 11.1. Етикетки : Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Бібліотека для студентів

11 ДОПОМІЖНІ ПАКУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 11.1. Етикетки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

магниевый скраб beletage

Історія розвитку етикетки

Поняття «етикетка» бере початок з появи товарного виробницт-ва. Спочатку на виробах висококваліфіковані майстри розміщували клеймо, яке служило гарантією якості. З появою фаянсових і скля-них пляшок для розливу вин з’являється рельєфна інформація на них про місце збору винограду, а також фірмовий знак виробника, який засвідчує якість продукту і виділяє виготовлювача.

До ранніх «етикеток» можна віднести написи і зображення на скляних, глиняних, дерев’яних і фарфорових посудинах для збері-гання та продажу продуктів. В Україні фірмовий знак надрукував на папері Іван Федоров (1571 р. книга «Апостол», м. Львів). З розвит-ком економічних відносин у європейських країнах запроваджують-ся акцизні збори на транспортні, комунальні та інші послуги, а та-кож на товари підвищеного попиту. Водночас розробляється новий тип етикетки — акцизні марки, надруковані на спеціальному папері відповідного кольору, що характеризував величину акцизного збору.

З появою у 1826 р. сірників формуються сірникові етикетки, а в 1853 р. випущено перші кольорові сірникові етикетки. Відтоді бере початок рекламна функція етикетки, яка набуває важливого значення у схемі «виробник — товар — споживач».

Перші етикетки виробляли гравіюванням на дереві або металі, а з винаходом у кінці XVIII ст. літографії з’явилася можливість дешевше, зручніше та швидше поліграфічним способом відтво-рювати ефективні рекламні зображення на етикетці.

На початку XIX ст. стали модними подарункові коробки для кондитерських виробів, парфумерії, які виготовлялися з картону та дерева і обтягувалися шовком чи оксамитом. Етикеткою слу-

жили картки з привітанням або вкладки із зазначенням укладено-го в коробку товару.

Бурхливий розвиток промисловості і випуск товарів широкого вжитку зумовили появу привабливих етикеток складної конфігу-рації, літографованих у декілька фарб, з тисненням золотом. Ху-дожнє оформлення етикеток відображало розвиток мистецтва з того часу — стиль модерн (стилізований рослинним орнамен-том). Особливо цей стиль був поширений у парфумерії з викори-станням стилізованих рослин, гарних жіночих облич тощо.

У 20-х роках XX ст. на етикетках з’являються нові елементи: червоні прапори і стрічки, колосся, шестерні, серп і молот тощо. Етикетка як найбільш масовий друкований продукт на довгі роки перетворюється у потужну зброю пропаганди та ідеалізації полі-тичного режиму.

У 40—60-ті роки ХХ ст. в колишньому СРСР слалася й актив-но працювала над оформленням етикетної та пакувальної проду-кції група художників, об’єднана комбінатом «Союзпродоформ-лення». Ці художники завоювали певний авторитет у країні і започаткували новий напрям у дизайні етикетки.

Після розпаду СРСР і початку переходу до ринкової еконо-міки з’являється конкуренція між виробниками продукції. Во-на вимагає підвищення якості та привабливості пакування. У цей час складаються передумови для інтенсивного нарощу-вання виробництва етикетки, оскільки відчувалась недостатня кількість пакувальних матеріалів з високоякісного етикетного паперу. Основну кількість займають сухі етикетки на паперо-вій основі з наступним клейовим закріпленням на тарі.

У ході реформ відбуваються якісні зміни щодо випуску това-рів, основна кількість яких реалізується в упакованому вигляді.

Обсяги виробництва етикеток у світі у цьому десятиріччі зростуть на 6,4 % і досягнуть, згідно з прогнозами, полотна до-вжиною 28 млрд м 2 на суму 51 млрд дол. Такий ріст обсягів ви-робництва зумовлений розширенням світових ринків упакова-них товарів масового споживання, розробленням і впроваджен-ням більш складних етикеток, які здатні підвищити цінність продукції і можливість їх ідентифікації. Провідними країнами-виробниками етикеток у світі є США, Японія, і країни ЄС, а країни, що розвиваються, виробляють близько 30 % даної про-дукції у світі.

Липкі етикетки як провідний тип становитимуть 50 % світо-вого ринку. Очікується різке вдосконалення нових технологій нанесення етикеток, зокрема, усадкові манжети і пресовані

етикетки, які характеризуються приємними естетичними влас-тивостями.

Пластмасові етикетки потіснять традиційні паперові і займуть четверту частину світового ринку завдяки досягненням у техно-логіях смол і популярності оригінального зовнішнього оформ-лення. Флексографія набуде широкого поширення у країнах, що розвиваються.

Забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних товарів досягається шляхом підвищення якості товарів, використання на-дійного, міцного й безпечного пакувального засобу та етикеток із сучасним дизайном.

 

Етикетка

 

—*Товар

 

 

 

Клеймо

 

—►Гарантія якості ремісника

 

±

Рельєфний напис      —>-Приклад: збір винограду + фірмовий знак

указував

Акцизні

На спеціальному папер з колір

 

Поштова

 

^Англ. «чорний пенні», чорного кольору

 

 

ь

1826

±

Сірникова

±

Кольорова сірникова етекетка  —^1853 (Швеція)

Гравюра на дереві або металі

Картка-привітання на коробці

Сухі етикетки на паперовій

основі з наступним

кріпленням клеймом

Спе гам альні сорти крейдованого паперу,

ний

~new"^zzr::%парафінова"

Сухі + самоклейні етикетки

Рис. 11.1. Поява і вдосконалення етикетки

Суттєві зміни відбуваються в структурі виробників пакувальних засобів та етикеток. Зростає кількість підприємств, які займаються випуском етикетної продукції. Їхня діяльність охоплює весь спектр матеріалів для сухих (спеціальні сорти паперу, пергамент, підпер-гамент, парафінований та металізований папір) та самоклейних ети-кеток на різних видах паперової та синтетичної основи (рис. 11.1).

Сухі етикетки виробляють з використанням високоякісних чис-тих целюлозних сортів паперу, каландрованих, крейдованих, покритих різноманітними синтетичними матеріалами, а також металізованих. Самоклейні етикетки одержують з багатошарових композиційних матеріалів, які складаються з основи, на внутріш-ній стороні якої нанесено невисихаючий клейовий шар, закритий захисним папером з антиадгезійним покриттям.

Фірма Kobusch-Sengewald, яка виготовляє плівки, розробила прозорі круглі етикетки із поліетилену для багатооборотної тари із ПЕТ. Це створює враження відсутності етикеток і їх друкуван-ня прямо на пляшки. Такий спосіб дозволяє незалежно від класич-ного формату друкувати майже кожну форму етикетки на прозо-рій плівці. Фірма також випускає класичні круглі, високо еласти-чні і розтягувальні рукавні етикетки, що не містять клею.

Фірма JTW Auto-Seeve пропонує розтягувальні на 360° і ско-рочувальні рукавні етикетки із полімерів, які можуть закріплюва-тись на пляшках усіх традиційних форм з дуже великою швидкі-стю. При цьому досягаються дизайнерські ефекти за рахунок прозорої частини етикетки, металізованої поверхні і «магісного» вікна для розгляду наскрізь. Обидва види етикеток стійкі до води та зношування, і закріплюються без використання клею, а після застосування легко видаляються. Розтягувальні етикетки готу-ються із ПЕ, а скорочувальні — із ПЕТ, ПВХ або ПС.

Новітні види етикеток

Розроблено широкий асортимент етикетних матеріалів різних способів виготовлення, захисту, які наносять на тару або пакуваль-ний засіб. Форма етикетки та її художньо-графічне оформлення обумовлені параметрами тари або пакувального засобу та задумами дизайнера і призначені для реалізації специфічних інформаційних повідомлень. Розрізняють такі види новітніх етикеток:

• високоефективні етикетки, створені на основі гнучких та жор-стких співекструзійних матеріалів, з використанням поверхневого покриття (металізація, каширування алюмінієвою фольгою тощо);

Етикетна

 

Форма

 

Матеріал

 

Способи виготовлення

 

Способи закріплення

 

 

 

друкована

фрагментальна

(на пляшки з-під пива)

 

етикетний папір

 

друк

(контактний,

безконтактний)

 

наклеювання, самоклеєння

 

 

 

плоска друкована (безалкогольні напої)

 

полімерні плівки

 

тиснення

 

термоусаджу-вання

 

 

 

друкований рукав Streth, Sleeve

 

алюмінієва фольга

 

голограма

 

пришивання

 

 

 

тримірна конгревна фрагментальна

голографічна об’ємна фрагментальна

 

ламітати

тканини

 

шитво

гальвано-пластика

 

пригвинчування

припресовування

приварювання

 

 

 

жерсть

 

пресування

 

травлення

гравірування

Рис. 11.2. Класифікація етикетної продукції

продукція

 

Способи оздоблення

 

Комплектування

 

Захисні елементи

 

Способи графічного оформлення

 

 

 

 

 

лакування

 

етикетка

 

філігрань (водяні знаки)

 

текстові

 

 

 

припресову-вання

 

контр-етикетка

 

тангірна сітка

 

штрихові

 

 

 

тиснення

(нагрівне, блінтове)

-      перфорація -I    розрізування

 

кольєретка

горлова смужка

буклет

захисний код

стрікерс

 

фарби (УФ/ІЧ-випромінювання,

з антисканую-чими домішками,

оригінальних кольорів)

штрихкод,

термоіндикаційні

коди

 

растрові

текстово-образотворчі

 

 

 

фігурне витискання

 

голограма

 

 

 

ламінування

 

електромагнітні

високочастотні

коди

 

Інформаційні повідомлення

 

 

 

 

 

висікання

 

етикетки

(самознищувальні,

попереджувальні,

етикетка в етикетці,

буклет-етикетка)

 

інформація для споживачів

інформація

для машинного

обробітку

 

 

інформація

для допоміжних

служб

спеціальні

♦          спеціальні інноваційні етикетки: етикетки-форми, етикетки-аркуші, етикетки-брошури, етикетки без підкладки, етикетки із сигналізацією;

♦          спеціальні види етикеток рекламного та інформаційного характеру;

♦          буклетні, об’ємні, голографічні, «Sleeve-етикетки» тощо.

За характером графічного оформлення етикетки поділяють на тек-

стові, ілюстраційні (штрихові, растрові) та текстово-ілюстраційні.

Вибір етикетки здійснюється відповідно до можливостей графіч-ного виробництва та конкретних вимог до етикетної продукції:

♦          відповідність до текстового, графічного, кольорового офор-млення упаковки;

♦          асоціативна вказівка на те, що за предмет;

♦          послідовна, логічна передача інформації за ступенем мож-ливостей;

♦          вказівка на фірмові переваги товару.

Загальну класифікацію етикетної продукції наведено на рис. 11.2.

Залежно від призначення всі типи інформаційних повідомлень

на етикетках групують за такими кваліфікаційними ознаками: ін-формація для споживача, інформація для машинного оброблення, інформація для допоміжних служб (рис. 11.3).

Назва і характеристика товару, реклама

про характер, транспортування, зберігання тощо

Інструкція щодо користуванню

Приховані

елементи захисту

якості

Дані про виробника

Інформаційні повідомлення

Способи і термін зберігання

Елементи захисту якості

Рис. 11.3. Типи інформаційних повідомлень У цілому етикетку можна вважати своєрідним інформаційно-рекламним полем і товаросупровідною документацією. Якість оформлення нової етикетки є вирішальним фактором успіху тор-гової марки. Засобом оформлення графічної продукції вважають поліграфічно-друкарські технології. Залежно від характеру від-творювальної інформації, матеріалу і виду етикетки використо-вують класичні та спеціальні способи друку (рис. 11.4).

 

Контактні види друку

 

Безконтактні види друку

 

 

 

прямий

 

непрямий

 

комбінований

 

струйний

 

 

 

високий

офсетний

флексо-графський

глибокий

трафаретний

цифровий

 

плоский офсетний

високий

офсетний

(тип офсет)

глибокий

 

ротаційний трафаретний високий

ротаційний

трафаретний

флексографський

ротаційний

трафаретний,

УФ-флексографський

ротаційний

трафаретний,

офсетний

 

електро-графічний

 

офсетний / ротаційний, високий

офсетний / УФ-флексографський

глибокий/ флексографський

Рис. 11.4. Види друку на етикетках

Наведені види друку можуть реалізовуватися у комбінації з га-рячим тисненням фольгою, ультрафіолетовим лакуванням тощо.

З нових видів розрізняють об’ємну, голографічну і «Sleeve» етикетки.

Об’ємна етикетка є тривимірною, яку іноді називають «резі-ната» (від італійського «resinata», що означає «залита смолою»),

«crystal drops» («кришталева крапля») або «stereo labels». Об’ємну етикетку отримують нанесенням на звичайну етикетку прозорого або фарбованого полімеру. Частіше використовують поліуретанові смоли з високими фізико-механічними харак-теристиками та естетичними якостями. Такі етикетки характери-зуються не тільки механічною, а й термічною (від –40 до +80 °С) та хімічною стійкістю. Вони можуть саморегенеруватися. Полі-уретанові смоли захищають малюнок від механічного пошко-дження і ультрафіолетового опромінення, завдяки включенню в смолу спеціальних хімічних фільтрів.

Об’ємна етикетка характеризується естетичною привабливіс-тю, зумовленою оптичними особливостями, які досягаються своєрідною лінзою застиглої смоли. Крім того, на ній збільшу-ється зорове зображення, фарби стають яскравішими, «глибши-ми» і більш блискучими.

Об’ємну етикетку використовують під час декорування авто-мобілів, мотоциклів, побутового і промислового устаткування, ексклюзивних видів пакування (пляшки дорогих вин, парфумер-на продукція, ідентифікаційні етикетки). Одним зі світових лі-дерів у виробництві об’ємних етикеток є італійська фірма «Esanastri».

Голографічні етикетки. Голограми почали використовувати для захисту державних документів від підробок (візи, перепуст-ки, цінні папери тощо). Застосування голограм допомагає просу-вати товар на ринку і захистити продукцію від різних підробок. Вона відрізняється від етикеток на паперовій основі особливою яскравістю, оскільки металізована поверхня голограми відбиває більше світла, ніж папір. Завдяки яскравості та об’ємності дуже важко відтворити голограму засобами традиційної поліграфії. Голографічна технологія маркування вважається економічно ви-гідною, тому що підробка голограм занадто дорога і малоефекти-вна. У перспективі ринок голографічної продукції буде порівну розподілений між голографічним спецмаркуванням, простим за-хисним друком та новим пакувальним напрямом.

«Sleeve»-етикетки. Технологія «Sleeve» базується на викори-станні упаковки циліндричної форми з термоусадкових плівок. Вона використовується для художнього оформлення різноманіт-ної за формою, розмірами і використанням споживчої тари. Такі етикетки щільно облягають упаковку. Термоусадкова етикетка вперше була впроваджена в Японії на початку 90-х років ХХ ст. Вона виготовляється із поліпропіленової, полівінілхлоридної або поліетилентерефталатної плівок. Кожна із плівок являє собою

складну композицію з кількох шарів, які характеризуються від-повідними властивостями. Товщина плівки становить 35—60 мкм і більшість різновидів покриваються УФ-лаком.

Інноваційні етикетки. Виробництво спеціальних інноваційних етикеток (етикетки-форми, рекламні, буклетні етикетки) базуєть-ся на встановленні спеціальних пристроїв для гарячого склею-вання у пресах. Це дає змогу наносити клейовий шар крапками, смужками, фрагментом або по всій поверхні матеріалу, часом у поєднанні з друком. Використання додаткового розмотувального пристрою для силіконової підкладки уможливлює створення са-моклейних етикеток за один цикл. Для цього використовують технологію УФ-закріплення силіконових підкладок та самоклей-них етикеток.

За ступенем усадки плівка буває двох типів — середнього (до 50 %) і високого (до 70 % у поперечному напрямку). Вибір сту-пеня усадки залежить від форми і розміру упакованих виробів.

Термоусадкові етикетки «Sleeve» характеризуються комплексом властивостей, завдяки яким виконується ряд важливих функцій:

•          захист упаковки від небажаного відкриття чи підробки;

•          інформативність упаковки, оскільки інформацію для спожи-вачів можна наносити по всій поверхні циліндричної етикетки;

•          яскрава приваблива зовнішність, зумовлена прозорістю плів-ки і можливістю реалізувати багато поліграфічних спеціальних ефектів;

•          захист від розриву при розливанні напоїв під тиском, навіть при попередньому до розливу закріпленні на пляшку;

•          захист продукції від ультрафіолетових променів, завдяки чому збільшуються терміни зберігання, хоч етикетки не зміню-ють колір і не втрачають товарного вигляду;

•          можливість друку на внутрішній стороні етикетки, що захи-щає зображення від тертя, намокання, дії жирів, розчинників;

•          етикетка добре сприймає флексографський глибокий друк (до 10 кольорів, включаючи бронзу, срібло і золото);

•          широка можливість застосування різних спеціальних ефек-тів (різноманітний метал, паморозь, матова поверхня, повноцінна фотографія);

•          більша площа, порівняно із звичайною етикеткою, дозволяє розмістити інформацію, малюнки, фон і рекламу на цій поверхні тари;

•          етикетки незамінні для рекламних засобів, оскільки з їх до-помогою легко виготовляти фірмові серії для супермаркетів, прикріплювати до тари сувеніри тощо.

Циліндрична форма термоусадкової етикетки «Sleeve» дає змогу дизайнеру краще розмістити текст, фон і малюнки навіть на дуже складній поверхні упаковки. Ця етикетка широко вико-ристовується для споживчої тари різних груп і видів продоволь-чих і непродовольчих товарів: мінеральних вод, соків, пива, рос-линних олій, оцту, молока, кисломолочних продуктів, морозива, джемів та консервів, соусів, майонезів, продуктів дитячого хар-чування, лікеро-горілчаних виробів, віскі, вина, одеколонів, ду-хів, шампунів, лакофарбової продукції, батарейок, інструментів, олівців, ручок, клеїв тощо.

Підвищення змістовності етикеток базується на використанні спеціальних матеріалів і фарб, магнітних та електронних при-строїв, скритих зображень і водяних знаків спеціального покрит-тя та інших технічних доробок, що забезпечують захист від зло-вмисного сканування та інших способів копіювання етикеток.

Самоклейні етикетки вимагають відповідних підкладок, які випускаються двох типів.