Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.8. Організація контролю якості полімерної тари : Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Бібліотека для студентів

10.8. Організація контролю якості полімерної тари


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

магниевый скраб beletage

Основні методи контролю якості полімерних матеріалів пе-редбачають ідентифікацію полімерів, а також визначення фізико-механічних, фізико-хімічних, фізичних, технічних та технологіч-них властивостей.

Таблиця 10.8

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОЛІМЕРІВ ЗА ГОРЮЧІСТЮ

 

Полімер          Горючість      Особливості горіння Запах  Колір паперу

Поліетилен (ПЕ)        Добра Плавиться, горить, пускаючи краплі          Характерний для парафіну  Чорний

Поліпропілен (ПП)    Добра Плавиться, горить, майже не пускає краплі          Характерний для парафіну            Чорний

Полістирол (ПС)       Добра Горить  з утворенням  чорного   диму,   дуже усаджується при наближенні вогню            Характерний для мокрого стиролу Чорний

Полівінілхлорид (ПВХ)        Погана            Колір вогню, характерний для хлоровмісних речовин, при горінні полімера утворюється чорний дим, який гасне при видаленні вогню  Специфічний різ-кий           Чорний

Полівініловий спирт (ПВС) Добра Яскраво горить, плавиться  Горілої вовни            Світло-попелястий

Полівінілден-хлорид (ПВДХ)          Середня         Усаджується при наближенні вогню, горить зеленим полум'ям        Специфічний різ-кий           Чорний

Целофан         Добра Горить добре, аналогічно паперу   Горілого паперу        Залишається небагато попелу

З фізико-механічних показників контролюють: твердість за Брінеллем при певному навантаженні, модуль пружності при розтягуванні, стискуванні, зминанні, стійкість до проколювання матеріалів із плівки, еластичність та міцність.

До фізико-хімічних властивостей відносять зміну маси, ліній-них розмірів та механічних властивостей під дією хімічних засо-бів, стійкість до розтріскування під напругами, паропроникли-вість за 24 год, водопроникливість за 24 год, водопроникливість у холодній та гарячій воді, вологість та водостійкість, проникність органічних розчинників.

Визначено бар’єрні дії целофанових плівок стосовно води за-лежно від активності води всередині і зовні плівки. Для оцінки моделі сорбції води, перевірку проникності здійснюють при тем-пературі 30 ºС і кількох значеннях активності парів води.

Фізичні властивості тари характеризують: коефіцієнт тертя, щільність, теплостійкість, температура розм’якшення, морозостій-кість, світлопроникність, електричні та електростатичні властивості.

Технічні та технологічні властивості характеризують: усадку, стійкість до старіння під дією природних та кліматичних факто-рів, стійкість до зношування.

Багато видів полімерів можна ідентифікувати за горючістю (табл. 10.8).

Контроль якості полімерної тари

Методи визначення якості полімерної упаковки можна поді-лити на дві групи: визначення властивостей упаковки в процесі виготовлення і при її розробці. За допомогою методів першої групи контролюють зовнішній вигляд, масу, місткість, геометри-чні розміри, шершавість поверхні, герметичність і стійкість до дій навантажень у різних умовах, міцність зварних швів упаков-ки. За допомогою методів другої групи визначають хімічну стій-кість, формостійкість, проникність, вібростійкість, стійкість до навантажень під час транспортування (рис. 10.1).

Запропоновано методи контролю якості пакувальних матеріа-лів для харчових продуктів:

• метод швидкого визначення формальдегіду в пакувальних мате-ріалах для харчових продуктів методом осцелографічної полярографії. Градуйований графік лінійний у діапазоні концентрацій 0,005—0,25 мг/л, межа визначення становить 0,005 мг/л, міра об’єктивності — 92,3—104,6 % і відносне стандартне відхилення — 0,011—0,030;

Показники якості полімерної тари

 

Зовнішній вигляд

 

Формостійкість

 

 

 

Маса

 

Проникність

 

 

 

Місткість

 

Хімічна стійкість

 

 

 

Геометричні розміри

 

1

Вібростійкість

 

 

 

Герметичність

Міцність

 

I

Здатність протистояти різноманітним навантаженням

 

Рис. 10.1. Показники якості полімерної тари

•          внаслідок дослідження динаміки змін показників якості ікри в полімерній тарі під час зберігання встановлено, що якість ікри у ку-ботейнерах із полімерних матеріалів відповідає вимогам діючого ста-ндарту і СаНПіН протягом 9 місяців. Це дозволяє зробити висновок, що строк зберігання ікри в куботейнерах при температурі –4 — 6 °С становить не більше 8 місяців і збігається за тривалістю витримуван-ня бочкової ікри лососевих. Якість ікри у поліетиленових відрах з пе-ргаментом вища, ніж у відрах з поліетиленовим вкладишем;

•          при дослідженні впливу сорбції ароматичних речовин на проникність для кисню плівкових матеріалів на основі поліети-лену низької густини, поліпропілену, полікарбонату і поліетилен-терефталату використано систему безперервного ізостатичного потоку. Полімери витримували при 40 °С у контакті з леткими компонентами — лимоненом, гексилацетатом, нонаноном і дека-налем. Після витримки частину зразків досліджували хромато-графічним способом для визначення сорбції, а другу частину ви-пробовували на проникність для кисню (при 25 °С). При витрим-ці протягом 8 годин зразки ПЕНГ і ПП виявили лінійне зростання проникності (відповідно на 21 і 130 %). Проникність ПК лінійно зменшується (на 11 % за 21 добу). Для ПЕТ сорбція ароматичних речовин не впливає на проникність плівки для кисню;

•          розроблено математичну модель, яка дає змогу оцінити во-логостійкість нейлонових плівок як функцію активності води з

однієї або другої сторони матеріалу. Сорбція і коефіцієнт водо-проникності відповідають загальноприйнятим значенням для нейлонових плівок;

• трихлоранізол проходить крізь ущільнюючі деталі упаковок і потрапляє в напої, що створює проблему забруднення продуктів леткими органічними речовинами. Зберігання напоїв у нестандарт-них умовах і проникність органічних речовин крізь ущільнення можуть стати причиною попадання в напої небажаних речовин. Розроблено метод визначення проникності нафталіну крізь ущіль-нення крончатих ковпачків, нагвинчувану закупорку і пляшки із ПЕТ. Нафталін використано як замінник інших неполярних орга-нічних речовин. Значна різниця і проникність помітні при випро-буванні крончатих ковпачків різними видами ущільнення. У пляш-ках із пластиків для пива також спостерігається різна проник-ність нафталіну.