Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. МАТЕРІАЛИ ІЗ ПАПЕРУ І КАРТОНУ 2.1. Папір : Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Бібліотека для студентів

2. МАТЕРІАЛИ ІЗ ПАПЕРУ І КАРТОНУ 2.1. Папір


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

магниевый скраб beletage

Папір і картон вважаються перспективними пакувальними ма-теріалами для виготовлення споживчої і транспортної упаковки. У багатьох країнах об’єм використання цих матеріалів для паку-вальних цілей коливається від 25 до 40 %, оскільки основна си-ровина для їх виготовлення відноситься до відтворюваного дже-рела. Вони екологічно безпечні і мають найменше навантаження на довкілля. Цим зумовлена значна увага українських виробників харчових продуктів і різноманітних товарів до паперу й картону та упаковок із них.

Папір як пакувальний матеріал давно використовується люди-ною. У життєдіяльності роль паперу важко переоцінити. Маса 1 м2 паперу близько 250 г.

Слово «папір» походить від давньогрецького «papyros». Його виготовляли із тростини, яка мала високі і товсті стебла. Папірус був ритуальною рослиною, символом Єгипту, використовувався не лише для письма, але й для пакування.

Понад дві тисячі років тому в Китаї був винайдений папір із волокон кропиви. Його застосовували переважно для загортання й упакування. Із Китаю технологію виробництва паперу завезли в Корею і Японію.

У Центральній Америці папероподібні матеріали виготовляли до приходу європейців на основі волокна агави.

У XVII—XVIII ст. у різних країнах Європи папір почали за-стосовувати для пакетів і як загортковий матеріал.

Указом Петра І (1720 р.) було наказано виробляти обгортко-вий папір, картузний папір (з якого виробляли кульки, пачки, об-гортки для пачок тютюну).

У середині XVI ст. з’явилися перші зразки пресованого карто-ну (фібри). Слово «картон» походить від італійського «cartone», що означає «твердий», «жорсткий».

З початку XІX ст. папір і проклеєний та пресований картон усе більше використовують, як пакувальний матеріал.

В кінці XІX ст. почалося масове виробництво паперу і картону із деревинної маси і целюлози.

На сучасному етапі паперові матеріали використовують для тари і упаковки більше, ніж в інших галузях. На їх основі вироб-ляється понад 70 % транспортної і більше 35 % — споживчої упаковки.

Папір і картон — це листові матеріали, які складаються пере-важно із рослинних волокон, зв’язаних між собою силами поверх-невого зчеплення. Крім рослинних волокон, у паперових матеріа-лах можуть міститися клейкі речовини, мінеральні наповнювачі, хімічні і натуральні волокна, пігменти та барвники.

Стабільне застосування паперу й картону пояснюється по-стійним удосконаленням виготовлення, підвищенням експлуата-ційних і споживних властивостей, розширенням асортименту та використанням їх у композиції з іншими матеріалами.

Основними видами паперу, що використовуються для вироб-ництва тари, є: типографський (білизна, хороше сприйняття дру-ку), обгортковий (висока міцність та гнучкість, стійкість до про-никнення вологи, олій та жирів), пергамент та підпергамент (висока міцність, в’язкість, напівпрозорість, водо- та жиростій-кість), пергаментний папір (жиростійкість та здатність не пропус-кати ароматичні речовини).

Допоміжні паперові пакувальні матеріали: технічний папір та папір, на основу якого нанесено розплав.

Підприємства харчової промисловості України використову-ють широку гаму видів паперу для пакування різних продуктів.

Пергамент займає вагоме місце у пакуванні жирів і жировмі-сних продуктів (вершкове масло, маргарин, сири, м’ясні вироби тощо). Пергамент і спеціальні види пергаменту завозять з інших країн. У багатьох випадках використання пергаменту та інших видів паперу недоцільне, оскільки вони характеризуються знач-ною світло-, кисне- і паропроникністю.

Комбінування цих матеріалів у вигляді пергаменту, каширо-ваного фольгою, паперу, ламінованого полімерними матеріалами або їх металізація суттєво підвищують паро-, газо-, світло- і аро-матонепроникність.

Пергамент, каширований фольгою, відрізняється високою па-ро-, світло- і газонепроникністю, широко використовується для пакування вершкового масла, маргарину, чаю, кави, кондитерсь-ких виробів.

Підпергамент і пергамін використовують для пакування цук-ру, солі, кондитерських виробів тощо.

Жиронепроникний і вологоміцний вид паперу, розроблений в Україні, використовується як основа для каширування фольгою. Він виготовляється з біленої целюлози, не містить шкідливих ре-човин і під час контакту з харчовими продуктами не утворює не-безпечних для людини сполук. За даними вчених, у папері марки П-506 масова частка міді не перевищує 0,042 %, заліза — 0,023 і цинку — 0,025 %. У той же час вміст міді у пергаменті з Росії досягав 0,054 %, а з ФРН — 0,074 %; заліза відповідно — 0,028 і 0,035 %.

Для каширування пакувальних матеріалів застосовують клеї, які створюють проміжну клейову плівку і забезпечують адгезив-ний зв’язок між папером і фольгою, є нетоксичними і стабільними.

Виробничі випробування паперу, кашированого фольгою, під-твердили високі захисні властивості щодо органолептичних, біо-хімічних, мікробіологічних та структурно-механічних властивос-тей вершкового масла. На основі проведених досліджень розроблено технічні умови на папір пакувальний, каширований фольгою, який випускається масою 1 м2 - 45, 55, 65, 75 і 90 г у разі використання фольги товщиною 9 мкм та масою 1м2 — 60, 70, 80, 90, 105 г — при використанні фольги товщиною 14 мкм. Позначення матеріалу враховує номінальну масу паперу площею 1м2 (перше числове значення) та товщину фольги (друге числове значення), наприклад — 55-9.

Металізований папір. Цей пакувальний матеріал займає знач-не місце і вважається перспективним для пакування продоволь-чих товарів. Для його виготовлення використовують сучасні ва-куумні технології. При цьому на поверхню паперу наносять шар алюмінію із застосуванням лаку, клею та інших матеріалів. Змі-нюючи товщину алюмінієвого шару, можна забезпечити відповід-ні властивості, які необхідні для фасування і зберігання конкрет-них товарів. Особливо важливим є досягнення регламентованої дії внутрішнього середовища упаковки із зовнішнім. Наприклад, про-никнення необхідної кількості кисню та відведення діоксиду вугле-цю для упакування фізіологічно активних продуктів (овочі, фрукти) або тільки проникнення кисню для пакування свіжого м’яса. В де-яких випадках важливо забезпечити відповідну вологість продукту при коливанні відносної вологості повітря і зміні температури.

Металізований папір використовують також для виготовлення етикеток, шпалер, електротехнічної продукції тощо. Для паку-вання жировмісних продуктів (вершкове масло, маргарин) розроб-

лено металізований папір марки П-50Б-МП, а для кондитерських виробів і морозива — П-25Б-МП (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАЛІЗОВАНОГО ПАПЕРУ

 

Показник        Одиниця виміру       П-50Б-МП     П-25Б-МП

Маса паперу, площею 1 м2 г          57±3    31=1=3

Щільність       г/см3   1,1       1,24

Руйнівне зусилля, не менше: у машинному напрямку у поперечному напрямку         Н         72 41   38

22

Відносний опір продавлювання, не менше:

сухий

вологий          кПа      300 65 280 113

Жиропроникність     Число

наскрізних

отворів на 1м2          00

Засміченість, не більше        Число смітинок на 1 м2       150      200

pH водної витяжки   Одиниць рН  6,3       5,8

Число вкраплень: заліза міді            шт.      30 відсутнє     30 відсутнє

Вологість, не більше %         9          9

Зольність        %         0,4       0,4

Здатність пропускати повітря         мл/хв   0          0

Непрозорість %         100      98

Порівняно з кашированою фольгою металізований папір має ряд переваг:

•          при однаковій площі пакувального матеріалу заощаджується 99,0 % алюмінію;

•          широка гама «глянсуватості» поверхні — від дуже блиску-чої до матової;

•          можливості надання покриттю голографічних ефектів;

•          висока екологічна безпека — не потребує спеціальних тех-нологій утилізації, оскільки в природних умовах розкладається як звичайний папір.

Вологоміцний папір застосовується для пакування харчових продуктів і характеризується рядом цінних властивостей (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

ВЛАСТИВОСТІ ВОЛОГОМІЦНОГО ПАПЕРУ

Вид паперу

Застосування

Особливості

Ринок

 

 

Вологоміцний папір (50, 60, 70, 80 г/м2)

Вологоміцний папір (50, 60, 70, 80, 90 г/м2)

Пакування дріж-джів на автома-тичних лініях

Виробництво па-кетів для фасу-вання борошна, цукру, інших ба-калійних товарів. Ламінування

Запобігає підси-ханню дріжджів, відрізняється яс-кравим флексо-друком

Високі механічні і бар’єрні влас-тивості

Яскравий флек-содрук

 

Дріжджові заводи

Борошномельні підприємства

Харчові    комбі-нати

 

Харчовий пергамент і підпергамент. Рослинний пергамент — це матеріал натурального походження, виготовлений із целюло-зи, екологічно чистий. У природі він розкладається на нешкідливі речовини: целюлозу, глюкозу, діоксид вуглецю, воду. Його не-шкідливість при контакті з харчовими продуктами підтверджена законодавством усіх країн.

При використанні пергаменту враховують ряд властивостей (табл. 2.3).

Таблиця 2.3

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЕРГАМЕНТУ

 

Властивості   Пергамент рослинний

ГОСТ 1341-97

марка В          Пергамент рослинний

«Троїцький»

ТУ5452-008-00278971-99 марка Н

Фізико-механічні по-казники          Відповідає ГОСТ 1341-97    Відповідає ГОСТ 1341-97

Білизна, не менше %            70        76

Непрозорість, не мен-ше % Близько 50     70

Друковані властивості і зовнішній вигляд Стандартні     Високі

Жиростійкість:

•          наскрізне   проник-

нення жиру

•          розтікання жиру        Ні Є     Ні Є

Відмінною особливістю харчового пергаменту, порівняно з полі-мерними плівками та спеціальними маркерами, є його біологічна іне-ртність і повітронепроникність, що дає змогу продуктам «дихати», не адсорбувати сторонні запахи. Ці властивості забезпечили широке за-стосування його при пакуванні продуктів, які необхідно тривалий пе-ріод захищати від зволоження або висихання, втрати летких ефірних олій, що формують певний аромат. На поверхні пергаменту відсутні волокна, мікроволоски і порох. Пергамент не розчиняється у жирах і протидіє проникненню жирів крізь упаковку. Він характеризується бар’єрними властивостями щодо жиронепроникності.

У пергамент можна пакувати молочні, м’ясні продукти, кар-топлю-фрі, гамбургери. Це незамінна й безпечна упаковка для підприємств швидкого харчування, кафе, шкіл.

Непрозорий пергамент має більш досконалі якісні характеристики, що дозволяє збільшити термін зберігання і поліпшити зовнішній ви-гляд фасованої продукції. Такий пергамент з добавкою непрозорого пігменту, забезпечує непрозорість упаковки, білизну, захист продук-тів від ультрафіолетових променів, покращання властивостей друку.

Мікробіологічна чистота пергаменту досягається шляхом за-стосування технології і промивної води без солі.

Активна кислотність водяної витяжки пергаменту (рН 6,4 — 7,2) забезпечує інертність упаковки.

ВАТ «Троїцька паперова фабрика» випускає пергамент кіль-кох марок (табл. 2.4)

Таблиця 2.4

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ МАРОК ПЕРГАМЕНТУ

 

Марки пергаменту і підпергаменту            Застосування Особливості  Ринок

Пергамент марки «А» (64 г/м2) Пергамент марки «Б» (56 г/м2 ) Пергамент марки «В» (50 г/м2)      Застилання  гоф-ротари, пряме па-кування продук-тів на автоматич-них лініях: мас-ла, маргарину, си-ру    кисломолоч-ного, сирків, сир-кової маси, сиру сичужного      Запобігає проник-ненню жиру, во-логи, без запаху і смаку,    зручний для    флексо-    і глибокого друку            Молочні підпри-ємства, маргари-нові   і   фольго-прокатні заводи

Пергамент   «Ду-плекс» (38—46 г/м2)       Силіконування; каширування алю-мінієвою фоль-гою   Підвищена жиро-стійкість; термостійкість до 230 °С 

Закінчення табл. 2.4

 

Марки пергаменту і підпергаменту            Застосування Особливості  Ринок

Пергамент марки «А» (64 г/м2 )      Пакування на ав-томатичних    лі-ніях печива, ва-фель, застилання гофротари,   про-кладки між кон-дитерськими ви-робами (зефіром, мармеладом, хал-вою), випікання            Запобігає     про-никненню жиру і вологи            Кондитерські фабрики,   хлібо-комбінати

Пергамент марки «М» (56 г/м2)      Пакування пере-в’язувальних ма-теріалів:   бинтів, вати            Можливість сте-рилізації і нане-сення     флексо-друку Медицина

Пергамент марки «О» (35-75 г/м2) Прокладки у го-фротарі,     паку-вання   харчових продуктів      Підвищені    тер-міни   зберігання продуктів      Кафе, ресторани, магазини

Підпергамент марки        «ПЖ» (45,50 г/м2)          Пакування на ав-томатичних ліні-ях: морозива, пе-чива, вафель; застилання гофро-тари      Пакування   про-дуктів з невисо-ким вмістом жиру        Холодокомбіна-ти, кондитерські фабрики

Більшість марок використовують для пакування різних харчо-вих продуктів, а пергамент марки Д — служить основою багато-шарової упаковки різного призначення (металізації, кашируван-ня, ламінування).