Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.2. Вимоги до упаковки : Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Бібліотека для студентів

10.2. Вимоги до упаковки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

магниевый скраб beletage

Упаковка повинна не лише приваблювати споживача своїм зовнішнім виглядом, але й забезпечувати якість упакованої про-дукції, безпеку для життя і здоров’я людей та не забруднювати довкілля. Від якості упаковки залежить доставка без втрат товару від виробника до споживача, полегшення складських і транспорт-них операцій.

Умови експлуатації упаковки — сукупність різноманітних фак-торів, які впливають на упаковку на етапах транспортування, зберігання, проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

Виробники пакувальних матеріалів використовують більш дешеву сировину низької якості, від чого міцнісні показники ма-теріалу і упаковки знижуються, вихідний матеріал і тара частіше не відповідають технічним вимогам галузевих стандартів і між-народних документів. Наприклад, м’які контейнери із полімер-них матеріалів не витримують підвищених навантажень, довго-тривалих термінів зберігання, а під дією атмосферних явищ руйнуються — проходить передчасне старіння матеріалу. Ящики із гофрокартону, що виготовлені із макулатурної сировини, не витримують статичних навантажень при штабелюванні, руйну-ються при зберіганні, втрачають міцність під час довготривалого перебування на морозі, при підвищеній вологості повітря розша-ровуються.

При визначенні нормативно-технічних вимог для конкретного виду, типу упаковки або при розрахунку і зіставленні надійності й екологічності вибраних конструкцій, неможливо обійтися без досліджень тари і таропакувальних матеріалів.

У Центрі дослідження (ФГУП «НІЕКІТУ» м. Калуга) прово-дяться сертифікаційні і лабораторні дослідження тари і пакуваль-них матеріалів на відповідність технічним вимогам, які підляга-ють обов’язковій сертифікації:

•          тари споживчої із картону, паперу і комбінованих матеріалів

(коробок, пачок, пакетів); пакетів із полімерних матеріалів; міш-

ків паперових і тканинних, барабанів картонних навивних; тари із

полімерних матеріалів (ящиків, лотків, бочок, банок, каністр, відер,

бідонів, фляг, пляшок, корзин, коробок та інших); фляг молоч-

них; бочок стальних; паперу для пакування харчових продуктів

на автоматах; плівки поліетиленової.

Добровільній сертифікації можуть підлягати:

•          мішки-вкладиші плівкові; упаковки в термоусадковій плівці;

ящики із гофрованого і тарного склеєного картону; піддони пло-

скі; ящики дерев’яні; барабани фанерні; фляги і бідони металеві;

барабани і бочки стальні; каністри металеві; ящики алюмінієві;

прокладки горбкуваті для яєць; папір мішковий; картон гофрова-

ний; картон для плоских шарів гофрованого картону; картон тар-

ний склеєний; плівка полімерна та з комбінованих матеріалів;

пластмаси, поліетилен низького тиску, пінополістирол; гума;

стрічки паперові, полімерні і сталеві пакувальні.

Лабораторним способом можна визначити міцність і захисні властивості тари при стискуваннях, штабелюваннях, ударах при вільному падінні, горизонтальному ударі.

Універсальний комплекс досліджень фірми ISNSTRON дає змогу проводити випробування і дослідження міцністних та де-формаційних характеристик міцності різних матеріалів у широ-кому діапазоні температур і вологи. На основі отриманих даних визначаються тимчасові характеристики, будуються діаграми за-лежності з використанням ЕОМ.

У кліматотермосвітлокамері центру проводяться прискорені кліматичні дослідження на фотостаріння матеріалів і упаковки дією кліматичних факторів: сонячної радіації, верхніх і нижніх меж воло-гості, температур повітря при зберіганні, визначаються антикоро-зійні властивості упаковки металевих виробів. Дослідження механіч-них показників упаковки і пакувального матеріалу після витримки в кліматичній камері дощу дозволяє визначити їх вологоміцність.

Підтримання стандартних умов у дослідних приміщеннях за-безпечується промисловими кондиціонерами, за допомогою яких підтримується температура та вологість повітря.

Достовірні результати лабораторних досліджень тари і таро-пакувальних матеріалів служать невід’ємною частиною комплек-

су факторів, які визначають конкурентоспроможність пакуваль-ної продукції.

Особлива увага звертається на гігієну і якість харчової упако-вки. Наприклад, у Великобританії встановлено точні критерії, яким повинні відповідати постачальники, щоб одержати сертифі-кат перевірки. Цей стандарт дозволяє постачальнику проходити лише одну перевірку на відповідність вимогам і скоротити кіль-кість постійних перевірок.

Усі види тари і упаковки повинні відповідати специфічним вимогам, мати задану газо-, паро-, водонепроникність, прозо-рість, міцність, еластичність, морозостійкість, здатність до тер-мозварювання (полімери), можливість використання у вигляді посуду (розігрівання гарячих страв у мікрохвильових печах, ви-пікання тощо). Більшість матеріалів повинні бути жиро- і оліє-стійкими, гальмувати розвиток мікроорганізмів.

Сучасна упаковка, крім функціональних естетичних і еконо-мічних вимог, повинна враховувати екологічні аспекти самого матеріалу. Передбачено спеціальні санітарно-гігієнічні вимоги щодо використання тари і упаковки, її нешкідливість, особливо на харчові продукти, відсутність низькомолекулярних включень, слідів або залишків мономерів, стабілізаторів, пластифікаторів, модифікаторів, деяких пігментів, солей важких металів. При цьому розраховується відношення максимально-допустимої кон-центрації певних сполук для людини (мг/кг) до кількості харчо-вих продуктів середньодобового її раціону. Для всіх токсичних речовин встановлені свої нормативи.

З метою дотримання відповідних вимог на підприємствах па-кувальної індустрії впроваджують систему НАССР. Вона забез-печує безпеку продовольчим товарам, сприяє проведенню держав-ного контролю і нагляду за дотриманням обов’язкових вимог стандарту в процесі виробництва. Система НАССР ураховується багатьма страховими компаніями при страхуванні відповідально-сті і вважається новим ступенем у менеджменті якості. Вона впроваджена на деяких підприємствах і передбачає проведення щоквартального внутрішнього аудиту виробництва, потім на на-раді керівників підрозділів розробляються завдання щодо усу-нення виявлених зауважень, визначаються причини їх появи, розробляється план подальшої роботи за системою НАССР для кожного підприємства. Організація виробництва на основі прин-ципів НАССР вважається однією із важливих конкретних переваг підприємства, які гарантують якість і безпеку виробленої про-дукції.