Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.2. Асептична технологія упакування : Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Бібліотека для студентів

9.2. Асептична технологія упакування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

магниевый скраб beletage

Глобальною проблемою для виробників продовольчих товарів є збільшення терміну зберігання продукту з одночасним збере-женням їх цінних властивостей. Тому актуальними є асептичні технології приготування і упакування продукції. Значні успіхи в цьому досягнуто компанією Nichrome India Ltd, яка займається дослідженнями в галузі упаковки, зокрема використання асептич-ного пакування рідин у поліетиленові пакети.

Упаковка «Bag in Box» (мішок у ящику) орієнтована в основ-ному на виробництво напівфабрикатів для харчової промислово-сті і системи ресторанного господарства (Fast Food). У мішки міс-ткістю від 3 до 1300 л можуть бути упаковані томатна паста і продукти на основі томатів (кетчупи, соуси), соки, фруктові і овочеві пюре звичайні і концентровані, соки і їх концентрати, фруктові десерти, вино, молочні продукти. Асептичні технології виробництва продукції і її фасування дозволяють забезпечити зберігання продукції до одного року при нерегульованій темпе-ратурі і без застосування консервантів.

Асептичні технології пакування досягаються відповідною схемою обробітку харчових продуктів і фасуванням їх у стериль-ну упаковку (рис. 9.3).

Підготовка напівфабрикатів до фасування вимагає терміч-ного обробітку у пастеризаційних модулях. Системи пастери-зації «Тетра-Пак» можуть максимально інактивувати хворобо-творні бактерії і спори без змін фізико-хімічних і органолеп-тичних показників продукту. Пастеризаційні модулі дають змогу обробляти у потоці продукти з різними показниками в’язкості. Температурний обробіток здійснюється перегрітою водою для запобігання пригорання продукту і максимально ефективного теплообміну. Системи бувають автоматичними і напівавтома-тичними.

Важливим етапом асептичної технології є збереження стериль-ності продукту після пастеризації при фасуванні. Стерильність продукції досягається відповідною якістю мішків, у яких перед-бачено оригінальні клапанні системи для наповнення і викорис-тання, а також пакувальним обладнанням. У такі мішки можуть фасувати рідкі продукти, готові страви тощо. Їх зручно зберігати і транспортувати.

Асептичний наповнювач

Стерильні мішки

Зовнішня упаковка

 

 

 

 

 

 

 

 

ті\

00

Асептичний відбір продукту

 

Автоматичне управління

Конструкція клапана запатентована

Новітні технології пастеризації

Рис. 9.3. Концепція асептичної технології

Компанія «Тетра-Пак» випускає кілька типів асептичних і не-асептичних мішків. Асептичні мішки призначені для зберігання продукції при температурі оточуючого середовища без консерван-тів. Вони можуть мати для системи клапанів «стар асепт» серед-ній бар’єр проникнення кисню (1,5 см3/24 год/1 Атм/50% ОВ) і супербар’єр (0,02 см3/24 год/1 Атм/50% ОВ). Неасептичні мішки передбачають зберігання продукції при низьких температурах або з консервантом.

Для асептичного пакування мішки великих об’ємів можуть комплектуватися спеціальними асептичними клапанами, що за-безпечують відбір продукту (рис. 9.4).

 

 

Пара

Продукт

 

Рис. 9.4. Схема клапана для відбору продукту

Це дуже зручно, коли необхідно використати лише частину продукту із мішка, не порушуючи загальної стерильності.

Багатошаровий мішок складається із зовнішнього ламіновано-го шару, який є бар’єрним, і двох внутрішніх шарів, що мають контакт з продуктом. Залежно від типу мішка, виду продуктів, для його виготовлення застосовують такі матеріали: поліетилен, поліамід високої якості, металізований поліефір, алюмінієву фо-льгу. Сполучення цих матеріалів забезпечує необхідні бар’єрні властивості мішка, що гарантує заданий термін зберігання про-дукції (рис. 9.5).

 

 

Два внутрішні шари

 

Рис. 9.5. Структура асептичних мішків

Геометричні форми мішків можуть бути різними і залежать від форми і типу вторинної жорсткої упаковки (картонні ящики,

ся компанією Лікві Бокс Європа (Великобританія), які мають чо-тири заводи (Великобританія, США, Індія , Китай). Виготовлені мішки в п правляються в Голландію для асептичного обробітку, а потім на д    авляються замовникам.

Асептичне фасування продукції в такі мішки в Україні здій-снюється на установці «Стар Асепт». Процес фасування про-ходить таким чином: оператор насаджує клапан пустого мішка на спеціальний затискувальний пристрій, який автоматично стерилізує парою і відкриває клапан. Потім відбувається напо-внення мішка, стерилізація парою простору в мішку, який за-лишився, закривання клапана, і заповнена тара переміщується конвеєром (рис. 9.6).

На цій упаковці один клапан забезпечує надійне асептичне і вільне наповнення мішка продукцією з різними частинками при мінімальному об’ємі стерильної камери. Стерилізація парою за-безпечує високу стерильність, а конструк пов я клапана гарантує повну стерильність під час стерилізації

Сучасний спосіб асептичного консервування полягає в тому, що продукти швидко нагрівають у потоці, потім охолоджують і

один від одного. Водночас, технологія асептичного консервуван-

ня дає змогу заготовляти велику кількість напівфабрикатів у се-зон дозрівання сировини для наступного переробітку протягом року на спеціалізованих підприємствах, які випускають на їх ос-нові готову продукцію у споживчій тарі.

 

 

 

a          Ф

 

            \

 

           

rm"mL.            imr\

6            I        ь

 

Рис. 9.6. Схема технологічного процесу стерильного наповнення мішка а — стерилізація горловини парою; б — обробіток парою незаповненої частини мішка; в — заповнення продуктом; г — закриття клапана

При оцінці ефективності гарячого і холодного розливання на-поїв в асептичних умовах ураховуються також затрати. Встанов-лено, що холодне розливання більш ефективне, оскільки пов’язане з меншими затратами.

Сучасні технології асептичного консервування і наступного фасування забезпечують високу якість продукту, завдяки піді-браному режиму надвисокого нагрівання і короткочасній термічній дії, оптимізації стерильності і хімічних змін у про-дукті.