Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9. МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ УПАКУВАННЯ 9.1. Особливості транспортного упакування : Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Бібліотека для студентів

9. МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ УПАКУВАННЯ 9.1. Особливості транспортного упакування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

магниевый скраб beletage

Існує багато технологій транспортного упакування. Найбільш розповсюдженим і недорогим вважається упакування у поліети-ленову термоусадкову плівку. Ця плівка випускається у вигляді рукава, полотна і підходить для групової упаковки будівельних матеріалів, ПЕТ або скляних пляшок, косметичної продукції тощо.

Така упаковка захищає товар від зволоження, завдяки водо- і па-ронепроникності плівки, від пошкодження, при перевезенні (термо-усадкова плівка легко зварюється, утворює міцні шви і надійно фік-сує навіть дуже крихкий товар, а якщо він установлений на під-кладку, ризик механічних пошкоджень зменшується вдвічі), від на-вмисного вилучення товару, оскільки для упакування товару в по-шкоджену термоусадкову плівку необхідне спеціальне обладнання.

Така упаковка легка, займає невеликий об’єм, стійка до знач-них коливань температури (поліетиленова плівка здатна зберіга-ти міцність навіть при температурі до –70 ºС).

Для транспортування нефасованої продукції перспективним є гігієнічне пакування «Polybac-in box», яке знайшло широке роз-повсюдження у США і Європі.

У пакувальній галузі важливим є раціональне використання сировинних ресурсів. Так, директивами Європейського співтова-риства передбачається вторинна переробка більшої частини па-кувальних матеріалів. Для виконання цих вимог підприємствам, які відвантажують нефасовану продукцію у коробках із картону, необхідні певні системи пакування, що забезпечують повторну переробку пакувальних матеріалів. На основі цього пакувальні контейнери повинні бути захищені від забруднення продукцією, яка знаходиться всередині, а сама продукція повинна бути захи-

щена від забруднень упаковкою, що може виготовлятись із по-вторно перероблених матеріалів.

Ефективне розв’язання цього завдання полягає в тому, що в контейнер вставляють поліетиленовий пакет. За цією системи па-кування можлива вторинна переробка картону, що робить її еко-логічною і сучасною, на відміну від пакування в коробки, виго-товлені із вощеного або покритого пластиком гофрокартону.

У гофрокартонних коробках з поліетиленовими пакетами мож-на пакувати і транспортувати різноманітну суху продукцію, а та-кож заморожені продукти, кондитерські вироби, масло, марга-рин, смакові добавки тощо.

Дубльовані поліетиленом коробки із гофрокартону найбільше підходять для упаковки маргарину, масла, інших жирів, які вико-ристовуються у хлібопекарній та кондитерській промисловості. При пакуванні цих виробів поліетиленовий пакет необхідно за-кривати так, щоб він щільно прилягав до продукту і всередині упаковки не було повітря.

Для пакування фруктів і овочів поліетиленові пакети забезпе-чують перфорацією, щоб об’єкти зберігання могли дихати, але при цьому пакет і коробка були закриті зверху. У супермаркетах Великобританії овочі і фрукти виставляють на реалізацію у транспортних контейнерах — пластикових лотках із вкладеним поліетиленовим пакетом, який відкривається на прилавку.

У коробках з вкладеними поліетиленовими пакетами постав-ляють продукцію у роздрібну торгівлю підприємства ресторанно-го господарства і швидкого приготування.

У Великобританії випускають обладнання, завдяки якому об-робляють до 17 коробок за хвилину, є стандартним засобом ав-томатизованої системи пакування у Європі, США, Росії. Сучасна техніка дає змогу із фальцьованого поліетиленового рулону за одну операцію виготовити пакет, вкласти його в коробку і загор-нути на краї контейнера. Таким чином можна підготувати тару для укладання і пакування різних видів продукції.

Автоматизований процес пакування в коробки наведено на схемі (рис. 9.1).

За цією схемою машина збирає коробку із плоскої складеної і заклеює дно, наступна — виготовляє пакет із рулону поліетиле-ну, вкладає його в коробку і загортає на краї. Далі коробка над-ходить на пристрій для завантаження, на якому проходить напо-внення продуктом. Спосіб наповнення залежить від виду продукції. Після заповнення коробка надходить на пристрій, де загорнутий на краї коробки пакет піднімається і закривається

складанням або запечатуванням. На заключній стадії закрива-ються і запечатуються верхні клапани коробки.

 

Рис. 9.1. Схема автоматичного упакування в коробки 1 — зборка коробок і заклейка дна; 2 — виготовлення і укладка поліетиленового пакета в коробки; 3 — наповнення коробок; 4 — складання і заварювання пакетів у коробках; 5 — закривання і заклейка коробок.

Кожний агрегат обладнано програмним командним пристроєм (ПКП-PLC), який обмінюється керуючими сигналами з поперед-німи і наступними машинами. Ця лінія також придатна для робо-ти з лотками, виготовленими з гофрокартону чи пластмаси. Такі лотки часто використовують для пакування овочів, фруктів, риб-них і м’ясних продуктів. Пакети можна вкладати і в циліндричні барабани, які використовуються при пакуванні деяких продуктів. У цілому система пакування «Polybac-in box» займає одне із про-

відних   місць   серед   сучасних   способів   транспортної   упа-

ковки.

Досить поширеною є групова упаковка «Jaffa». Раніше вико-ристовувався традиційний спосіб пакування готової продукції у міцні ящики із гофрокартону. Разом з тим ця упаковка досить до-рога і вимагає нанесення на зовнішню поверхню транспортної тари інформаційних даних щодо споживчої тари.

Для поєднання переваг сучасної групової упаковки у термо-усадкову плівку з надійністю традиційних ящиків із гофрокартону розроблено упаковку, яка забезпечує підвищення завантаження транспорту продукцією у пакетах і пляшках. Патентом України захищену конструкцію групової упаковки, зображеної на рис. 9.2.

 

 

1

2

6

Рис. 9.2. Групова упаковка «Jaffa» пакетів Tetra Pak 1 — пластина; 2 — пакет; 3 — накладка; 4 — виріз; 5 — термоусадкова плівка; 6 — за-хисна стінка.

У цій конструкції жорстка гофрокартонна пластина обтиску-ється з двох сторін рядами пакетів «Тетра-Пак». Висота пластини перевищує висоту пакета. Зверху на пакети прикладається наклад-ка з вирізами, ширина якої дорівнює ширині блоку. Зовнішні краї накладок перешкоджають зминанню пакетів у тарі. Прозора плі-вка у вирізах фіксує пакети. Накладка виконана Г-подібною і вер-тикальна частина її утворює захисну стінку, яка розташована пе-рпендикулярно пластині. Завдяки цьому маса і транспортні пере-вантаження у вертикальних взаємоперпендикулярних площинах сприймаються пластиною і стінкою, а в горизонтальній — наклад-кою. У ній вирізані вікна над маркуванням дати одного із пакетів.

Групова упаковка пакетів «Тетра-Пак» готується таким чином. З конвеєра пакети направляють у формувач і вибудо-

вують у ньому два ряди по шість штук. Між рядами заклада-ють пластину, яку обтискують пакетами, наривають зверху на-кладкою, притискують захисну стінку, обгортають термоусад-ковою плівкою і здійснюють її усадження. Обтиснута пакетами пластина не втрачає стійкості навіть при сильному переванта-женні. У складських приміщеннях піддони з блоками штабе-люють.

Групова упаковка може застосовуватись для пачок печива. При цьому по обидві сторони від пластини, висота якої переви-щує подвоєну ширину пачки, ставлять по два ряди з кожної сто-рони на велику бокову сторону пачки печива у два шари. Якщо на боках пачки зроблено маркування на різних ящиках, то поло-вину пачок повертають на 90 або 180 ºС і збирають у блок так, щоб з різних сторін від пластини було видно інформацію на пач-ках. Блок загортають у взаємоперпендикулярних площинах плів-кою і після термоусадження отримують герметичну упаковку, яка не боїться вологи, не сприймає сторонніх запахів і може ви-тримувати механічні навантаження.

Цукерки, кухонну сіль, косметичні вироби в картонних короб-ках, аналогічних групових упаковках, перевозять і зберігають з меншими затратами. Молочні продукти в упаковці типу «Пюр-Пак» можуть бути упаковані двома способами: 1 — верх коробки покривається перед загортанням плівкою; 2 — з кожної сторони від пластини пакети з молоком розміщують у два ряди із розта-шуванням гребенів уздовж ряду, а потім між ними закладають горизонтальну картонну тригранну піраміду, верхня бокова грань якої лежить на площині вершин гребенів пакетів, і накривають накладкою.

У груповій упаковці під скляними пляшками знаходиться під-кладка з низькими боковими стінками, висота яких не перевищує відстані від основи до циліндричної частини пляшки. Три стінки жорстко зв’язані з основою, а четверта через компенсатор, який є послабленим, наприклад, отвором у місці згину стінки пониженої жорсткості. Пляшки направляються з транспортера на підкладки, без ручного перенесення або маніпулятора. При термоусаджу-ванні плівка сама піднімає і фіксує послаблену компенсатором стінку. Обтягнуті плівкою пляшки захищені знизу підкладкою із гофрокартону. В такому вигляді упаковка завантажується в транспортні засоби.

Таким способом можна пакувати різноманітні товари, збері-гаючи їх товарний вигляд і знижуючи собівартість технологічних операцій пакування.