Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.4. Крупногабаритна полімерна тара : Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Бібліотека для студентів

8.4. Крупногабаритна полімерна тара


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

магниевый скраб beletage

Серед крупногабаритної найбільш поширеною є видувна полі-етиленова тара, частка якої досягає 5—8 % на рік. Наприклад, у 2002 році цієї тари було вироблено на 1438,3 тис. $, а в 2003 році — на 1382,3 тис. $. Імпорт виробів із пластмаси теж зростає до-сить ефективно, з імпортованої в 2003 році тари (1203 т) переваж-на кількість припадає на Польщу (845,7 т), а також Німеччину

(156,5 т), Росію (74,2 т), Румунію (44 т), Китай (36,3 т). З експор-тованих у 2003 році 663,6 т більша частина припадає на Туреччи-ну — 476,7 т, а також на США — 84,5 т, та Іспанію — 64,1 т.

До групи поліетиленової видувної тари належать каністри, фляги, бочки, барабани. Вони призначені для зберігання і транс-портування продуктів харчової, фармацевтичної, парфумерної, нафтопереробної і хімічної промисловості. Перевагами такої тари можна вважати герметичність, термостійкість, зручність при руч-ному перенесенні і роботі з вантажопідйомними механізмами, можливість штабелювання, утилізації. В поліетиленову тару упа-ковують автокосметику, паливномастильні матеріали, товари по-бутової хімії, засоби захисту рослин, лакофарбову продукцію, будівельні суміші, оздоблювальні матеріали, косметичні засоби, різноманітні продовольчі товари. Порівняно з іншими країнами в Україні недостатньо використовується крупногабаритна поліети-ленова тара для пакування продовольчих товарів.

Асортимент поліетиленової тари формується за виглядом, об’ємом, додатковими пристосуваннями. Наприклад, відра випус-каються переважно 2, 3, 5, 8,5, 10, 15, 20 літрів, бідони — 10, 20 літрів, фляги — 20, 30, 40, 50, 60 літрів, каністри — 2, 4, 4,5, 5, 10, 20, 30 літрів, барабани — 48, 65, бочки — 20, 40, 50, 60, 80, 100, 200, 220 літрів, контейнери — 600—1000 літрів. Останні мають прямокутну форму, горловину і пристосування для зли-вання. Як правило, їх установлюють на спеціальних полімерних або дерев’яних піддонах і забезпечують захисною обрешіткою з відповідних матеріалів.

Стандартизація розмірів тари вважається необхідною умовою оптимізації упаковки при її розробці. Такий підхід дає змогу мінімі-зувати витрати пакувального матеріалу для виготовлення тари на одиницю маси упакованої продукції, суттєво полегшує укладання тари на транспортні засоби, наприклад піддони, їх пакетування, пе-ревезення і зберігання. Усе це приводить до мінімізації затрат на ви-готовлення тари, зберігання і транспортування продукції.

Єдина система розмірів тари базується на прийнятих в усьому світі номінальних розмірах вантажних одиниць: 1200 × 1000 мм і 1200 × 800 мм 1140 × 1140 мм. Принцип створення такої системи полягає в тому, що площу піддона ділять на сітку кратних піддо-ну розмірів, які визначають зовнішні розміри транспортної тари. Тару, яка заповнює площу піддона менше ніж на 90 %, не реко-мендується використовувати. За результатами проведених дослі-джень, тільки 12 % вітчизняних каністр мали уніфіковані розмі-ри, у 28 % був уніфікований один із двох розмірів (довжина або

ширина). Аналогічне спостерігається і в продукції зарубіжних фірм. Наприклад, із семи видів каністр, які пропонує фірма «J.P. Plast» (Чехія), тільки два відповідають одному з уніфікованих розмірів — довжині. Завдяки цьому, збільшуються додаткові витра-ти не тільки у виробників, але й у споживачів цієї продукції.

Встановлені три основні вантажні одиниці, наведені вище, вва-жаються транспортними пакетами. Транспортний пакет — це укруп-нена вантажна одиниця, сформована із декількох вантажних одиниць з використанням засобів пакетування. Основну частку вантажних одиниць транспортного пакета становлять тарно-штучні вантажі, які перевозяться у транспортній тарі або у вигляді групових упаковок. Номенклатура їх налічує понад 15 тис. найменувань.

Пакетуються також штучні товари, близькі за розмірами, фор-мою і масою. Приблизно 65 % тарно-штучних вантажів пакетується. Засобами пакетування вважають несучі і скріплювальні елементи, забезпечують стійкість і міцність транспортного пакета вантажів. Засоби пакетування класифікують за призначенням, довговічністю в системі обороту вантажів, видом і конструкцією (рис. 8.6).

Для обертання на всіх видах транспорту раціонально викорис-товувати плоскі піддони розміром 800х1200 мм, номінальною ван-тажопідйомністю 9,8 кН, типів П2 (двозаходні однонастильні), 2П4 (чотирихзахідні двохнастильні), 2ПО4 (чотирихзахідні дво-настильні з вікнами у нижньому настилі). Для зовнішньоторговель-них перевезень морським транспортом рекомендуються піддони плоскі розміром 1200 × 1800 мм, номінальною вантажопідйомні-стю 19,6 кН типу 2ПВ2 (двозахідні, двонастильні, з виступами), а також піддони розміром 1200х1600 мм типу 2ПВО2 (двозаход-ний, двонастильний з виступами і вікнами у нижньому настилі). Стійкість і міцність транспортних пакетів, сформованих на плос-ких піддонах, забезпечуються скріплюючими засобами пакету-вання. На плоских піддонах можна перевозити пакети вантажів після їх формування.

Частину транспортних пакетів і сформованих вантажів у жорс-ткій транспортній тарі скріплюють стропами і обв’язками. Стропи — це багатооборотні стальні, капронові або полімерні пояси з петлями. Вартість строп нижча, ніж найбільш дешевого піддона. Виробництвом різних строп і обв’язок для пакетування вантажів у мішках займається фірма Cargo Equipment International (Великобританія). Серед великих підприємств, що виробляють полімерні і металеві стрічки для обв’язування пакетів, є фірми: Signode System GmbH, Cyklop (ФРГ), Erapa AB (Швейцарія).

Призначення

 

Несучі

 

Скріплювальні

 

 

 

Оборотність

 

Багатооборотні

 

Одноразові

 

 

 

Тип

 

Піддони

 

Стропи

 

Обв'язки

 

Плівка

 

Сітки

 

 

 

Конструкція   Плоскі Стойкові        Ящикові         Решіткові

 

Стрічки          Дріт

 

 

 

Матеріал

 

Полімери        Деревина       Метал Капрон           Метал Полімери

 

Рис. 8.6. Засоби пакетування

 

Використання плівок порівняно з іншими способами кріп-лення пакетів забезпечує кращий захист вантажів від дії на-вколишнього середовища, підвищує збереженість і моноліт-ність пакетів. Плівки досить стійкі до дії хімічних реактивів, легко очищуються у випадку забруднень і мінімально токсич-ні. Крім того, полімерним плівкам порівняно легко надати упа-ковці необхідні властивості. Світлостабілізатори додають у плівку, яку використовують для вантажів, що зберігаються тривалий період на відкритому повітрі. З метою збільшення терміну використання плівок, у них додають окислювачі вибі-ркової дії та антиоксиданти. Інгібітори корозії включають у плівку, яка призначена для пакування виробів із чорних мета-лів, що дозволяє поєднати консервацію і упакування в одному технологічному процесі. При отриманні плівки за допомогою спеціальної технології можна надати поверхні шерстку нерів-номірну структуру, яка має високий коефіцієнт тертя, що осо-бливо цінно при скріплюванні пакетів.

При скріпленні деяких вантажів, сформованих на транспорт-них піддонах, часом виникає необхідність забезпечення їх венти-ляцією, що неможливо при повному упакуванні пакета у плівку. У багатьох країнах використовують сітчасте полотно, виготовле-не із смужок поліетиленової плівки, розміри рулонів якої дося-гають трьох і більше метрів. У США сітчасте полотно під час ви-готовлення піддається двоосновному витягуванню, внаслідок чого отримують оптимальне співвідношення механічної міцності до маси і підвищення межі міцності при розтягуванні у поздовж-ньому та поперечному напрямку. Сітка може використовуватись для скріплення вантажів різної форми. Вона створює надійну фі-ксацію окремих елементів пакета, придатна для різних типів ван-тажів, крім тих, які потребують захисту їх від вологи і пороху. Деякі типи сіток міцніші від плівок у кілька разів, тому їх зручно використовувати для скріплення важких вантажів, мішків і кіп з легкою сировиною.

Фляги, бідони і бочки мають у своєму перетині окружність і їх розміщення на стандартних піддонах ніколи не буде займати 100 % площі піддонів. Приблизно третина цих виробів мають ма-ксимальний діаметр циліндричної частини, який не відповідає уніфікованому.

В літературі наводяться найбільш оптимальні розміри цилінд-ричної крупногабаритної полімерної тари, в основі яких — уніфі-ковані ряди (табл. 8.4).

Таблиця 8.4

ОПТИМАЛЬНІ РОЗМІРИ ПОЛІМЕРНИХ БОЧОК

 

Місткість, л    Розміри, мм

 

            Діаметр          Висота

30        320      500

30        400      333

40        400      465

50        400      500

60        400      600

80        435      720

100      848      748

120      848      885

160      600      800

200      600      1000

Крупногабаритну полімерну тару оцінюють за такими уніфі-кованими параметрами:

•          номінальна місткість;

•          форма й геометричні розміри тари та окремих її елементів;

•          колір, маса, зовнішній вигляд (поверхня повинна бути чис-тою, гладкою без вкраплень барвника, пухирців, наскрізних отворів, тріщин, потовщень);

•          герметичність;

•          опір тиску при штабелюванні, удару при вільному падінні;

•          міграція барвника;

•          запах і присмак водної витяжки;

•          наявність шкідливих речовин.

Окремі підприємства спеціалізуються на випуску відповідної

тари певної місткості з визначенням навіть діаметра горловини. Наприклад, ТОВ «Біолог» виробляє поліетиленові бочки місткіс-тю 50 л, діаметр горловини 290 мм, які використовуються для за-тарювання різних рідких, сипких харчових продуктів, соління і зберігання овочів, фруктів, риби, тощо. Герметичність бочки до-сягається ущільнюючою полімерною прокладкою.

Поліетиленова тара може випускатися із знімальною кришкою (бочки місткістю 20, 40, 50, 60 л), а також циліндричні барабани — для сипких, в’язких, рідких продуктів. Бочки і барабани ком-

плектуються кришкою (часом з двома зливними отворами), про-кладкою, стяжним обручем, із замком і з двома підвісними руч-ками. Каністри комплектуються пробками і фіксатором-плом-бою. Цю тару можна багаторазово використовувати після оброб-ки мильними чи лужними розчинами. На ринку часом спостері-гається незадовільний попит на каністри об’ємом 10—30 літрів (для олив), а також бочки від 100 до 250 літрів. Співвідношення об’ємів використання із стандартної і уніфікованої тари складає приблизно 9:1.

Одеський завод «Консенсус» виробляє поліетиленові кубові контейнери об’ємом 1000—2000 л.

Перспективними вважають співекструзійні (двошарові) видувні бочки в яких внутрішній шар спеціальний — для агресивних се-редовищ. В їх числі кислоти, луги, лужні розчини, спеціальні рідини (гідрогальмівна, охолоджувальна), перекис водню, засоби захисту рослин, фарби, розчинники, ґрунтовки тощо. Поліетилен характери-зується високими бар’єрними властивостями до більшості хімічних речовин, але він недостатньо стійкий до чотирихлористого вуглецю, дихлоретилену, толуолу, бензолу та інших.

Цінними властивостями такої упаковки є оптимальне співвід-ношення маса/стійкість до деформації, висока механічна міц-ність, відсутність міграції барвників, хімічна стійкість до зовніш-нього середовища (від –50 до +80 °С), зручність при транспор-туванні, герметичність прилягання кришок, що досягається вико-ристанням ущільнюючого джгута і ущільнюючих кілець. Із вто-ринної сировини і випускають технічні бочки, які використову-ються для зберігання і транспортування деяких продовольчих товарів.

Тару виготовляють з поліетилену високого і низького тиску, які відрізняються за своїми технологічними властивостями, зок-рема за міцністю і деякими іншими показниками. Поліетилен низь-кого тиску (ПЕНТ) за стійкістю до кислот і хлоровмісних сполук переважає поліетилен високого тиску (ПЕВТ). За теплостійкістю дещо вищі показники у ПЕВТ, а за морозостійкістю — значно вищі у ПЕНТ. Тому залежно від типу виробів, властивостей това-рів для пакування використовують тільки ПЕНТ чи ПЕВТ або з їх добавками. Відповідно до марки тривалість експлуатації тари із поліетилену може коливатись у певних межах. Наприклад, тара із поліетилену-227 має гарантійний термін експлуатації 6 міс., а при додаванні стабілізуючих систем — один рік.

Окремі виробники спеціалізуються на виготовленні певних видів тари (табл. 8.5).

Таблиця 8.5

АСОРТИМЕНТ КРУПНОГАБАРИТНОЇ ПОЛІМЕРНОЇ ТАРИ В УКРАЇНІ

 

№ з/п  Види   Місткість, л    Виробники

1          Бочки Каністри         50 20   АО «Хорпластмас» (м. Харків)

2          Бочки Бідони 50 40   АО «Дельта» (м. Херсон)

3          Бочки Каністри         20, 30, 50, 80, 100, 120, 160, 210 20            Фірма «Консенсус» (м. Одеса)

4          Бідони

Бочки

Каністри        30

40, 50, 60, 80

10, 30  ТОВ ПК «Лідер» (м. Дніпропетровськ)

5          Бочки  50, 60  ТОВ ПФ «Авача» (м. Дніпропетровськ)

6          Бочки  30, 50  Завод «Полімерпобутхімія» (м. Сєвєродонецьк)

Крупногабаритна тара окремих видів характеризується пев-ними особливостями. Наприклад, бочки двогорлові мають дихаль-ний отвір, діаметром 48 і 30 мм з різьбовими отворами, які гер-метично закриваються, і контрольне кільце. Фляги виробляють вузькогорлі, місткістю 40 і 60 л із заливним отвором діаметром 48 мм і контрольним кільцем, а також місткістю 30, 40, 50, 60 л з діаметром горловини 120 і 202 мм і з можливим пломбуванням кришки. Барабани широкогорлі місткістю 50 і 80 л для сипких штучних і слабков’язких речовин з діаметром горловини 300 мм мають кришку, яка закривається хомутом, і її можна пломбувати. Каністри місткістю 10 і 30 л мають діаметр заливної горловини 48 мм і контрольне кільце (рис. 8.7).

Крупногабаритна ПЕТ-тара частіше використовується для розливу питної води (5, 6, 10, 20 л) і соняшникової олії (5 л). По-треба в цій тарі постійно зростає, у тому числі для дисперсійних фарб, рідких товарів побутової хімії, а також соків, вина тощо. Розширюється асортимент і конструкція крупногабаритної ПЕТ-тари. В окремих регіонах використовують у формі кулі п’ятилітрові ПЕТ-місткості для пива, під ручний насос, які завдя-ки своїй формі легко охолоджуються у льоду. Важливою про-блемою для крупногабаритної ПЕТ-тари можна вважати забезпе-чення її відповідними ручками для переміщення (рис. 8.8).

 

Рис. 8.7. Каністри полімерні

 

 

Рис. 8.8. Бідони полімерні багатообігові

Набувають поширення контейнери для різних вантажів у гра-нульованому, порошкоподібному і рідкому стані. До них відно-сять контейнери жорсткі, видувні пластмасові, з металевою кліт-кою або складні — «мішок у коробці», чи м’які у вигляді мішків-вкладишів для таких коробок.

Використовують спеціальне внутрішнє покриття контейнерів Templiner, яке захищає вино, пиво та інші продукти від дії різких коливань температур.

Складні контейнери використовують для перевезення згуще-ного молока, фруктових концентратів, глюкози, мастильних ма-теріалів тощо. У зв’язку з тим, що очищення таких місткостей від залишків рідини пов’язане з певними труднощами, розроблено вкладиші, закладка яких може забезпечити повторне використан-ня контейнерів без очищення.

Компанія Kohker Liguihold використовує сучасне екструзій-не обладнання для поліетиленових мішків-вкладишів місткіс-тю 1000 л, які застосовують для зберігання молока, фруктових соків, мастил тощо. Вони мають високу механічну міцність, оптимальне сполучення зливної і заливної клапанних систем, спеціальний запірний пристрій, який забезпечує зручне напов-нення й видалення, а також невелику масу і вологонепроник-ність.

Шестигранний оборотний складний контейнер IBC Octobox виготовляють із композиційних матеріалів, що піддаються ре-генерації. Він захищає розташований усередині мішок з рідки-ми (до 1000 л) або гранульованими чи порошкоподібними про-дуктами, об’ємом 1,7 м3. Конструкція цього контейнера дає змогу завантажувати його зверху, знизу або одночасно. Для повного звільнення контейнер не потрібно перевертати чи на-хиляти.

Англійська фірма «DS Smith Plastics» створила нові невеликі прозорі полікарбонатні бочки із сферичною камерою, куди помі-щають гнучкий вкладиш із пластика. Витіснення рідини із каме-ри здійснюється стиснутим повітрям або вуглекислим газом, які вводяться у простір між внутрішньою і зовнішньою поверхнею контейнера. Це виключає контакт газів з продуктом. При повтор-ному заповненні цих бочок замінюють вкладиш, що усуває необ-хідність очищення і стерилізації внутрішньої стінки бочок. Вар-тість цих бочок складає 60 % від вартості бочок із нержавіючої сталі, а маса — усього 25—33 %. Такі бочки широко використо-вують у ресторанах і пивних барах.

Нюрнберзька пивоварня «Tuch er» розробила бочку, яка здатна самостійно охолоджувати пиво до +8 °С всього за півгодини. Во-на має подвійні стінки, призначена для багаторазового викорис-тання, і її об’єм становить 20 л. За допомогою водяної пари та охолоджуючого реагенту пиво вдається зберегти холодним близь-ко 8 годин.