Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.3. Напівжорстка транспортна тара : Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Бібліотека для студентів

8.3. Напівжорстка транспортна тара


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

магниевый скраб beletage

До неї належать картонні й паперові барабани та картонні ящики. При однакових розмірах ящик із гофрокартону втричі ле-гший дерев’яного, а вартість його при масовому виробництві в 1,5 раза нижча.

Барабани картонні навивні призначені для пакування, транс-портування і зберігання порошкоподібної, сипкої, твердої і пас-топодібної продукції. Їх виготовляють шести типів:

I           — із закатаним дном з фанери або деревоволокнистої плити

має знімальну кришку, із металу, фанери, деревоволокнистої

плити, яка закріплена на корпусі за допомогою стяжного кільця;

II         — із закатаним дном з фанери або деревоволокнистої плити

має металеву знімальну кришку, закріплену на корпусі за допо-

могою притискувальних пелюстків;

III        — з двома закатаними днищами із фанери або деревоволо-книстої плити;

IV        — з двома закатаними днищами із металу для пастоподіб-ної продукції;

V         — з дном із фанери або деревоволокнистої плити, закріпле-

ної на корпусі за допомогою картонного обруча і знімальною

кришкою із фанери або деревоволокнистої плити і картонним об-

ручем;

VI        — із закатаним дном з фанери або деревоволокнистої пли-

ти для затверділої монолітної продукції.

Умовне позначення барабанів складається із типу, місткості і номера стандарту. Наприклад, для картонного навивного барабана типу І, місткістю 10 дм3, воно буде БКН І — 10 ГОСТ 17065-94.

На кожний барабан наносять товарний знак підприємства і по-значення стандарту.

Барабани пакують не окремо, а днища в комплекті з бараба-ном укладають у кіпу, маса якої не перевищує 20 кг. Кожну кіпу перев’язують хрестоподібно шпагатом або іншими матеріалами.

 

 

02 — складні ящики спрощеної кон-струкції, виконані з однієї викройки та клапанами кришки і дна. При скріплені бокового шва клеєм, скобами або лип-кою стрічкою формується обичайка ящика

03 — телескопічні ящики із декількох деталей. З окремим корпусом і криш-кою, що закриває його по висоті

04 — загорткові ящики і більшість штам-пованих ящиків, які складаються за до-помогою язичкових з’єднань без клею та інших допоміжних засобів

 

 

 

05 — ящики, що складаються за допо-могою скою, стрічок і клею з деталей типу обичайка (рама)

 

06 — ящики, що складаються за допо-могою скою, стрічок та клею із двох окремих торцевих частин, які з’єднують їх обичайки і не мають окремої кришки

07 — готові складні ящики, зібрані з од-нієї деталі

08 — резервна група

09 — внутрішні елементи ящика: про-кладки, решітки, вкладиші дна, перего-родки тощо

Рис. 8.3. Конструкції картонних ящиків і їх елементів у системі FEFKJ-ASSKO (ЄС)

 

тих

Транспортування барабанів і днищ здійснюють пакетами в закри-транспортних засобах. Зберігають барабани у вертикальному стані у штабелях не вище чотирьох ярусів. Гарантійний термін експлуатації барабанів становить 1 рік з дня введення в експлуатацію.

Ящики із тарного плоского склеєного картону для вершкового ма-сла і маргарину виготовляються складними з чотириклапанним дном і кришкою із зовнішніми клапанами в стик. Випускають ящики шес-ти номерів (1-6), місткістю 11,2—27,0 дм3 залежно від внутрішніх розмірів (мм). Для їх виготовлення використовують картон марок КС і КС-1. На кожен ящик на торцях наносять маркування, яке містить товарний знак або найменування виробника, позначення стандарту, площі розкрою ящика і комплектуючих деталей.

Ящики пакують у кіпи до 25 штук, кіпи обв’язують поліпропі-леновим шнуром або стрічкою по більшій стороні одним чи дво-ма поясами. Їх перевозять у кіпах або транспортними пакетами в закритих транспортних засобах.

У країнах ЄС використовують уніфіковані ящики різних конструкцій із склеєного та гофрокартону. Кожній конструкції ящика присвоєно окремий номер, який використовується замовниками тари. Всі конструк-ції ящиків і їх елементів поділені на вісім основних груп (рис. 8.3).

часом

У країнах Європи ящики з картону користуються попитом у харчовій, легкій промисловості та інших галузях виробництва для упакування виготовлених товарів (рис. 8.4). Останнім спостерігається підвищення попиту на картонну тару.

 

8

21

10

24

Ш Продовольчі товари (сухі)

■          Продовольчі товари (свіжезаморожені)

□ Тютюнові вироби

П Інші продовольчі товари

■          Товари особистої гігієни і фармацевтики

■          Інструменти і дрібний інвентар

■          Одяг

Рис. 8.4. Структура споживання картонних ящиків у Європі, %

Ящики із гофрокартону випускають з урахуванням специфіки, форми, маси, розмірів і цінності продукції. Використовують для продовольчих товарів — 29 типорозмірів, для м’ясо-молочної продукції — 18, для консервів, пресервів, харчових рідин — 54.

Структуру споживання тари з гофрокартону в Україні пред-ставлено на рис. 8.5.

5

9

25

13

5

29 Кондитерська галузь Алкогольна галузь Оліє-жирова галузь Молокопереробна галузь Консервна галузь Тютюнова галузь

Інші галузі харчової промисловості Галузі нехарчової промисловості

Рис. 8.5. Структура споживання тари із гофрокартону в Україні, %

 

кож

Ящики із гофрованого картону для кондитерських виробів та-ж виготовляють з чотирклапанним дном і кришкою. Вони ви-пускаються від 1 до 31 номера залежно від внутрішніх і зовнішніх розмірів, а місткістю від 6,3 до 36,5 дм3. В окремі ящики рекоме-ндують пакувати відповідні кондитерські вироби (табл. 8.3).

Ящики із гофрованого картону для різних продовольчих това-рів (ГОСТ 9142-90) виготовляють із картону Т і П таких типів: складний з чотириклапанним дном і кришкою із стикуючими зо-внішніми кришками; із зовнішніми клапанами, які частково пе-рекриваються; із клапанами, які повністю перекриваються; із клапанами внутрішніми і зовнішніми, які частково перекрива-ються клапанами; із стикуючими зовнішніми і внутрішніми кла-панами; із укороченими зовнішніми і внутрішніми клапанами зі стикуючими зовнішніми клапанами на дні; із стикуючими зовніш-

німи клапанами дна і кришки; із стикуючими зовнішніми клапа-нами без дна.

Таблиця 8.3

ВИКОРИСТАННЯ КАРТОННИХ ЯЩИКІВ ДЛЯ ПАКУВАННЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

 

Номер ящика Найменування кондитерських виробів

14 3, 4 , 26 , 10, 12,   Шоколад, шоколадні батончики, солодкі плитки

23, 25, 27, 29, 30       Карамель, цукерки, цукерки в коробках, мармелад, пас-тила, зефір, драже, халва, печиво, крекери, галети, пря-ники

6,16,19,21       Вафлі фасовані

7          Жувальна гумка

10        Пастила в шоколаді

18, 21, 22, 31  Шоколадна глазур, какао-порошок, какао терте в блоках

Можуть виготовлятись також ящики таких типів:

1          — телескопічний, зі знімальною кришкою і суцільним дном; із двох корпусів, склеєних або зшитих; зі знімальною кришкою і дном і суцільним корпусом;

2          — обгортковий складний із однієї заготовки зі стикуючими зовнішніми і внутрішніми клапанами; із двох заготовок зі стику-ючими зовнішніми і внутрішніми клапанами; із трьох прямокут-них заготовок зі стикуючими зовнішніми клапанами; із однієї за-готовки з перекриваючими зовнішніми клапанами;

3          — лотковий складний з боковими підсиленими стінками, з клапанами в застібку із дном; з торцевими підсиленими стінками, з клапанами в застібку із дном; з клапанами без застібки, з дном, із отворами для ручок;

4          — пенал із двох зшитих (склеєних) розгорток.

Залежно від виду упакованої продукції для відповідних ящи-ків передбачаються показники механічної міцності: опір стис-канню; опір ударам при вільному падінні; опір горизонтальному удару; міцність при штабелюванні.

У ящиках не допускається: зміщення висікання клапанів по висоті ящиків, задирки поверхневого шару із зовнішньої сторони ящика, розклеювання картону, розриви, розрізи, розшарування кришок клапана, плями.

На зовнішню поверхню ящиків допускається наносити худож-нє оформлення відповідно зразка-еталона.

Ящики і допоміжні засоби одного розміру пакують у кіпи і транспортні пакети. Кіпи обв’язують поліпропіленовим шнуром або стрічкою по одній зі сторін або двома поясами. Транспорту-ють їх у чистих, сухих, закритих транспортних засобах, а збері-гають — у закритих приміщеннях.

Найбільшу частку м’якої транспортної тари займають тканин-ні мішки (джгутові, лляні), паперові, полімерні, комбіновані для сипучої або дрібноштучної продукції. На сучасному ринку з’явилися нові за конструкцією і виробництвом ламіновані мішки з коробкоподібною формою верху і дна, які мають самозакрива-ючий клапан.

М’які контейнери типу біг-бег — це закриті місткості прямо-кутного перерізу, виготовлені із полімерних або гумотканних ма-теріалів. Вони призначені для перевезення будь-яким транспор-том і короткотривалого зберігання сипучих матеріалів. Місткість їх складає 0,5—4,0 м3. Контейнери біг-бег одно- і багаторазового використання вважаються вологонепроникними.

Випускають також транспортну тару із тканої поліпропілено-вої сітки різних розмірів для сільськогосподарської продукції.

Еластичні контейнери у вигляді великих мішків із технічних тканин використовують для виробів хімічної промисловості, бу-дівельних матеріалів і вони пристосовані для механічного напов-нення. Найбільш інтенсивно виробництво і використання цих кон-тейнерів характерне для країн Західної Європи, Японії та США.

М’які контейнери типу біг-бег для різних товарів складаються з двох частин: зовнішній мішок із подвійної поліпропіленової тканини і вкладиш із поліетилену з різьбленою горловиною. Біг-бег виготовляють місткістю 0,5м3, 1,0 м3, 1,5м3; одношарові і двошарові, однопетельні і двохпетельні; з квадратним та зіркопо-дібним дном.