Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.2. Жорстка тара : Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Бібліотека для студентів

8.2. Жорстка тара


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

магниевый скраб beletage

Вона має високий ступінь захисту і універсальна щодо продук-ції, яка перевозиться. Основними видами дерев’яної транспортної тари є ящики, бочки, барабани, виготовлені з пиломатеріалів, фа-нери, твердої деревоволокнистої плити та іншої сировини.

Порівняно з 1990 р. в Україні випуск дерев’яної тари зменшив-ся у 40 разів, за кордоном частка її становить 2,2—7,7 %. Повної заміни дерев’яної тари не спостерігається, оскільки вона характе-ризується високим ступенем захисту продукту та екологічністю (дерев’яні бочки для коньяків, вин, сирів, пива, риби; барабани — для яєчного порошку, згущеного молока та інших продуктів).

Ящики металеві та пластмасові багатооборотні використову-ють для транспортування пляшок з рідкими продуктами, фрукто-овочевих, ковбасних та інших вантажів. Пластмасова жорстка та-ра має широке розповсюдження. Вона виготовляється із поліети-лену низької густини (ПЕНГ) і високої щільності (ГОСТ 16338-77 і ТУ-6-05-1870-79), який дозволений МОЗ України до контак-ту з харчовими продуктами.

Ящики пластмасові багатооборотні для пляшок. Для виготов-лення багатооборотних ящиків для пляшок методом лиття під тис-ком застосовують композиції з добавками зі світло- і термостабілі-заторами на основі базових марок суспензійного поліетилену низь-кого тиску. Термін використання ящиків із цих матеріалів становить 3-5 років. Застосування газофазного поліетилену для виготовлення ящиків не забезпечує довговічності тари (термін використання ста-новить від 6 місяців до 1 року), а додавання до нього 3 % пропілену — подовжує тривалість експлуатації тари до 3 років.

Тару можуть також виготовляти із відливних та екструзійних марок поліетилену низького тиску, які гарантують термін її слу-жби до 3 років.

Ящики пластмасові багатооборотні із гніздами для пляшок ви-готовляються відкритими. Внутрішні розміри ящиків і гнізд пе-редбачено ДСТУ 3778-98 (табл. 8.1).

Таблиця 8.1

ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ ПЛАСТМАСОВИХ ЯЩИКІВ

 

Номер ящика Внутрішні розміри, мм

 

            ящика  гнізда

 

            довжина         ширина          висота            довжина         ширина          висота

1          420      350      255      68        68        120

2          395      315      350      97        97        150

3          395      315      335      86        86        150

4          395      315      305      77        77        140

5          395      315      272      77        77        130

6          406      326      273      74        74        141

Умовне позначення пластмасових ящиків складається із назви виробу, його номера і позначення стандарту.

Конструкція ящиків повинна забезпечувати їх належну міц-ність, надійне штабелювання, можливість брати руками і засто-сування підйомних пристроїв.

Розроблено автоматичне штабелювання, розбирання штабелів і сортування ящиків, завдяки чому раціонально організовано ви-робничий процес.

Ящики повинні мати гладку поверхню без недоливів, здуття, тріщин і раковин, а крайки — без задирок. Вони мають витриму-вати під час вільного падіння з вантажем 7 ударів, дію статичного навантаження під час штабелювання.

Ящики транспортують усіма видами транспорту в штабелях висотою до 3 м, або сформованими в пакети. Зберігають ящики штабелями в закритому приміщенні або під навісом, що захищає їх від впливу прямих сонячних променів і атмосферних опадів, на відстані не менше 1 м від опалювальних приладів.

Маса ящика з товаром вибирається за такими даними (табл. 8.2).

Таблиця 8.2

МАСА ЯЩИКА З ПРОДУКЦІЄЮ

 

Номер ящика Кількість гнізд у ящику, шт.  Місткість пляшки, см3          Гранична маса, кг

 

           

           

            ящика  продукції

1          30        0,33     2,0       25

2          12        0,75     2,0       25

3          12        0,70     1,9       20

4          20        0,50     1,8       20

5          20        0,50     1,7       20

6          24        0,25     1,8       20

Ящики полімерні багатооборотні для продовольчих товарів. Вони виготовляються методом лиття під тиском (тип 1 допуска-ється методом видування) з поліетилену високої густини (для ти-пів І і ІІ допускається поліетилен низької густини).

Ящики випускають кількох типів:

I           — із знімною кришкою;

II         — ящики-лотки із замковим пристроєм на торцевих стінках;

пляшок.

III        — відкриті з перегородками, які утворюють гнізда для

До І типу відносять ящики: № 3—№ 8 (для м’ясних рибних напівфабрикатів, м’ясо-молочних фасованих товарів, солі); до ІІ ти-пу — № 1, № 2 (для м’ясних і рибних напівфабрикатів, ковбасних виробів, фасованих м’ясо-молочних товарів); до ІІІ типу — № 9—№ 13 (для рідких продуктів у пляшках).

Полімерні матеріали, які застосовують для виготовлення ящи-ків І і ІІ типів, і барвники для їх забарвлення повинні бути допу-щені Головним санітарно-епідеміологічним управлінням МОЗ. Ящики ІІІ типу передбачені таких кольорів: № 9 — голубого, № 10 — червоного, № 11 — оранжевого, № 12 — зеленого, № 13 — синього. Ящики № 13, призначені для пакування рослинної олії, випускаються жовтого кольору. Тара повинна мати гладку поверхню, без тріщин, недоливів, здуття, раковин.

 

Рис. 8.2. Ящики полімерні багатооборотні

Ящики поставляють у зібраному вигляді і окремо корпуси ящиків та кришки до них (рис. 8.2). На кожному ящику із зовніш-

ньої сторони наносять маркування у вигляді відбитку від литої форми з зазначенням товарного знака підприємства-виробника, року виготовлення і позначення стандарту.

Ящики зберігають і транспортують у штабелях. Зберігають їх у закритих приміщеннях без дії прямих сонячних променів і ат-мосферних опадів.