Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.2. Основні види дерев’яної тари для продовольчих товарів : Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Бібліотека для студентів

7.2. Основні види дерев’яної тари для продовольчих товарів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

магниевый скраб beletage

За функціональним призначенням виокремлюють тару спожи-вчу і транспортну. До споживчої належать коробки і пенали, а до транспортної — ящики, барабани, бочки, бути, контейнери, ящич-ні піддони.

Ящики бувають дерев ’ яні й фанерні .b нерозбірні. Вони поді-

ляються на-ість типів (1, 2, 3, 4, 5, 6) відкриті, без планок (№ 1-1, № 2-2, № 1-3);

2-й тип — ящики нерозбірні відкриті, щільні або гранчасті (№ 2-1, № 2-2, № 2-3, № 2-4);

3-й тип — ящики нерозбірні фанерні щільні з кришкою, яка знімається та закріплюється планкою (№ 3-1, № 3-2);

4-й тип — ящики нерозбірні щільні з відкритою кришкою на петлях, дощані (№ 4-1, № 4-2);

5-й тип — ящики розбірні щільні з кришкою, яка встановлю-ється під планку торцевої стінки з одного боку та кріпиться дво-ма болтами з другого (№ 5-1, № 5-2);

6-й тип — ящик складний щільний закритий, на двох метале-

Вантажопідйомність багатообігових ящиків залежить від типу:

>          №1, № 4—1 — до 20 кг;

>          № 3-1; № 4—2 — до 30 кг;

>          № 2 (1—3); № 2-4 — до 40 кг;

>          № 3—2 — до 50 кг;

>          № 5—1 — до 60 кг;

>          № 5—2 — до 100 кг; >№ 6 - до 75 кг.

Нерозбірні дощані ящики для вантажів масою до 500 кг поді-ляють також на шість типів (1, 2, 3, 4, 5, 6):

1-й тип — ящики щільні з суцільними або збірними торцеви-ми стінками без планок. Призначені для вантажів масою 35 кг;

2-й тип — ящики щільні з торцевими стінками, зібраними на двох планках: № 2-1 для вантажів масою 110 кг, № 2-2 — масою 55 кг;

3-й тип — ящики щільні з торцевими стінками, зібраними на чотирьох планках: № 3-1 — для вантажів масою 200 кг, № 3-2 — масою від 200 до 500 кг;

4-й тип — ящики на трикутних планках. Призначені для ван-тажів масою 15 кг;

5-й тип — ящики гранчасті з торцевими стінками, зібраними на двох планках: № 6-1 для вантажів масою 200 кг, № 6-2 — ма-сою від 200 до 500 кг;

6-й тип — ящики гранчасті з торцевими стінками, зібраними на чотирьох планках: № 6-1 для вантажів масою 200 кг, № 6 — масою від 200 до 500 кг.

Основними видами дощатих ящиків, які використовуються для упакування, транспортування та зберігання харчових про-дуктів є ящики дощані для продукції рибної промисловості; ящики дощані для консервів; ящики дощані для кондитерських виробів; ящики для продукції м’ясної та молочної промисло-вості;  ящики дерев’яні  багатообігові  для харчових рідин у

Із листових матеріалів виготовляють такі види ящиків: ящики із листових деревинних матеріалів нерозбірні для вантажів до 200 кг (1-4 тип) і ящики із листових деревинних матеріалів для продук-ме ї харчових галузей промисловості та сірників (1-4 типів, 23 но-

Ящики збиті цвяхами вважаються міцними і застосовуються для перевезення вантажів у складних умовах. Вони виготовля-ються із м’яких і твердих сортів деревини, попередньо вису-шеної з метою уникнення деформації, мають велику ударну міцність на стискання та стійкість до пробивання або проко-лювання стінок. Тара відрізняється великою масою, її важко відкривати, вона волого- і газопроникна, тому для захисту чут-ливих до зовнішніх дій продуктів при перевезенні вимагається

герметична внутрішня прокладка. Існує декілька конструкцій ящиків (№ 1—№ 6) рис. 7.1.

 

Рис. 7.1. Ящики решітчасті й армовані дротом дощані

Для виготовлення армованих дротом (жорстка тара із суцільни-ми стінками) і решітчастих ящиків (різновид жорсткої тари решіт-частої конструкції, стінки яких можуть бути відкритими і мати об-шивку) використовуються дуже тонкі пиломатеріали. Додаткова міцність забезпечується за допомогою дроту, який фіксується ско-бами. Часом частина дерев’яних деталей замінюється гофрокарто-ном як внутрішня прокладка, яка амортизує продукт, а дріт замінює пластмасова стрічка. Ці ящики мають невелику масу, високу міц-ність при штабелюванні, легкість ручного або автоматичного скла-дання, зручність вантажо-розвантажувальних робіт і транспорту-вання, а також можливість швидкого охолодження завдяки отворам.

Недоліками щільних і решітчастих ящиків є: відсутність опо-ру пробиванню і ненадійне штабелювання.

При виготовленні армованої дротом тари потрібне особливе об-ладнання, за допомогою якого фіксується дріт і планки, а затрати на транспортування становлять значну частину від вартості виробу. Така тара частіше застосовується для перевезення овочів і фруктів. При упакуванні більш важких промислових товарів щити розміщу-ють ближче один до одного і виготовляють із більш товстих пило-матеріалів, а дротяне армування виконується на всіх стінках ящика.

Армовані ящики (у тому числі решітчасті) складають із тонких щитів, закріплених дротом, який фіксується скобами, а також де-рев’яними планками по краях кришки шляхом продівання дротяних петель у відповідні їм петлі, після чого дріт закручується (рис. 7.2).

 

Рис. 7.2. Армовані ящики (у тому числі решітчасті)

Решітчасті ящики використовують для пакування товарів, біль-ших за розміром порівняно із звичайними дерев’яними. Їх скла-дають за допомогою цвяхів або шурупів, на дні ящика передба-чені повздовжні бруски, які дають змогу автонавантажувачу під-дівати і піднімати вантаж. Додаткова міцність кутів ящика забезпечується за допомогою сталевої стрічки, яка охоплює весь ящик. Для дуже важких вантажів потрібний ящик більш міцної конструкції, в якій замість цвяхів використовують шурупи або гвинти (рис. 7.3).

 

Рис. 7.3. Простий решітчастий ящик

Бочки. Бочки з’явилися більше 2000 років тому. В основі їх конструкції лежать декілька важливих інженерних принципів. Клепки зігнуті у двох напрямах, і тара має ідеальну форму, що забезпечує максимальну міцність. Пук є найбільш широкою час-тиною бочки і дає можливість легко котити її та допомагає по-ставити вертикально. Днища бочки плоскі, і це забезпечує стій-кість при зберіганні, обручі можуть натягуватися у напрямку до пуку. При цьому клепки щільно притискаються одна до одної і бочка не протікає. Біля днища в клепках вирізано паз (рис. 7.4).

Утор

 

Брус

в клепки бочки Отвір під шпунт

Днице

Уторний обруч Пуковий обруч

Бочкова клепка з отвором

Отвір обручу

(найбільш широка частина бочки) Шийний обруч

 

Рис. 7.4. Будова дерев’яної бочки

Бочка відрізняється від барабана тим, що стінки у неї випуклі. Для деяких видів бочок існують спеціальні терміни, наприклад, бочечка — це маленька заливна бочка (37,9 л і менше), також ка-дка (25,4 л), баддя, яка зверху ширша, ніж знизу, з ручкою або дужкою для перенесення.

Бочки об’ємом (від 3,8 до 227 л) можуть мати різну форму і виготовляються зі декількох видів деревини. Кількість обручів, виготовлених із сталі, дроту або дерева, залежить від розмірів і типу бочки. Бочки поділяють на: заливні (для рідин), сухотарні (сухих продуктів) і фанерно-штамповані (виготовлені із клепок, днищ, склеєних із п’яти шарів шпону). Заливні бочки можуть ма-ти внутрішнє захисне покриття залежно від типу продукту, що в них наливається. Для продукції на водній основі захисне покрит-тя може складатися із воску, для олій рідких — із силікату на-трію, а для нехарчових спиртовмісних речовин — клей.

Дерев’яні бочки для вина. Вони повинні мати правильну гео-метричну форму без перекосів, заглиблень та випуклостей. Тому намагаються підбирати деревину однорідного кольору без сучків. Різноколірність свідчить про те, що бочка зроблена з різних порід дерева, а це негативно впливатиме на органолептичні властивості вина, яке в ній дозріватиме або зберігатиметься. Найкращою де-ревиною для дозрівання вина вважають дуб. Внутрішня та зовнішня поверхні бочки повинні бути чистими, без сторонніх запахів, які не властиві деревині дуба. Остов бочки не повинен бути обву-глений. Сталеві обручі мають бути розміщені симетрично з обох боків.

Під час оцінки якості дубової бочки звертають увагу на клеп-ку. Це зв’язано з тим, що дуб має різко виражену велику тексту-ру, обумовлену чітко помітними річними кільцями, великими су-динами й серцевинними променями, що утворюють на радіаль-ному розрізі (у напрямі радіусів кряжу) світлі смужки, а на тан-генціальному (паралельно діаметру кряжу) — темні штрихи. Ду-же важливо, як розходяться ті промені, що повинні йти уздовж клепки. Усі розрізи повинні бути радіальними, тоді бочка не проті-катиме. Також звертають увагу на те, як зроблена фаска на денцях.

Щоб зробити 1 м3 клепки на бондарські вироби витрачають 5-6 м3 кругляка, а з 1 м3 клепки виходить 5-7 бочок місткістю 225 л. Для підприємств, які виробляють спиртні напої, необхідні бочки місткістю понад 225 л, а для домашнього виробництва — місткі-стю 20, 50, 100 л.

Якість бочки значною мірою впливає на якість вина. Це зумов-лено взаємодією продукту з дубовою деревиною. Через пори де-ревини всередину бочки проникає атмосферне повітря, під дією якого в напої відбуваються різні окисно-відновні реакції. Крім того, вино екстрагує частину дубильних речовин. Інші породи дерев можуть надавати вину присмаку гіркоти та аромату смол, деякі бочки надто пористі і в них втрачається багато вина. Під час витримки в дубових бочках рубінові або золотисті вина по-ступово облагороджуються, набувають тонкого смаку, шовкови-стої ніжності і складного букета, в якому відчуваються пряні від-тінки.

Запропонований спосіб попереднього комбінованого обробіт-ку деревини (ультразвуком протягом 15 хв. і теплом при темпе-ратурі 125—150 ºС протягом 2 год) забезпечує прискорення до-зрівання коньячних спиртів. Поєднання ультразвукової і різних режимів термообробки деревини дуба доцільно використовувати для отримання коньяків і міцних алкогольних напоїв при темпе-

ратурі 125—150 ºС (2 год) для марочних, при 170—190 ºС (1 год)

„тр„цтва піддонів, клас ). ифі ере ється , відповідно д вуєй виду, мех иро„-них властивостей, технологічності. Вона може бути будь-яких

Серед допоміжних засобів для виготовлення піддонів застосо-вують цвяхи, скоби, болти, шурупи і глухарі (шурупи з квадрат-ною головкою під ключ).

Кількість конструк и й піддонів дуже різноманітна, але серед

повинні відповідати вимогам, визначеним специфікою товару або особливостями транспортування.

Універсальні піддони бувають типу М, який розраховано на десять і більше обігів до першого ремонту і тип L — розрахова-ний для застосування не більше дев’яти разів.

Конструкцію піддонів можна поділити на два розповсюджені типи: двозахідний, який автонавантажувач може підчіпляти лише з двох (протилежних) сторін і чотиризахідний, який можна під-німати вилами підйомника з будь-якої сторони (рис. 7.5).

ПрОМІЖНІ ДОШКИ ВЄрХНЬОГО

Зазор верхиього        настняу          _       _

нас'гит.1   п   л          Верхнш направпяючии

*          "           .„         \           елемекг настнлу        Загаяьна

Укріплена діля:

несучого поздовжнього бруса Внріз Зазор ннжнього

кнна\   ■

Фаска

Центральний брус

 

Паза для підйомних внл. / візочка аб» наваягажувача з вилочошм захопленкям

Зовнішній поздовжній брус

Кранні елемента настнлу, підсунуті до сусідніх у сіик Ннжня яаправяяюча дошка

 

Рис. 7.5. Конструкція чотиризахідного піддону Крім того, піддони додатково поділяють на дві підгрупи: од-носторонні (настил є лише на верхній стороні) і двосторонні під-дони (настил зверху і знизу). Так, типи: П-2 однонастильний дво-західний; П-4 однонастильний чотиризахідний; 2П4 — двонастильний чотиризахідний; 2ПВ2 — двонастильний двозахі-дний з виступами (800—1200 мм) — призначені для використан-ня на всіх видах транспорту та для зовнішньоторговельних пере-везень, а 2ПВ — двонастильний двозахідний з виступами біль-ших розмірів (1200 × 1800 мм) — для використання на водному, залізничному, автомобільному транспорті та для всіх видів зов-нішньоторговельних перевезень.

Контрольні питання

1.         Основні й допоміжні матеріали, які використовуються для вироб-ництва дерев’яної тари?

2.         Охарактеризуйте основні типи дерев’яних та фанерних ящиків.

3.         Які основні параметри та конструктивні особливості дерев’яних та фанерних ящиків?

4.         За якими ознаками класифікують дерев’яні ящики?

5.         Дефекти дерев’яних та фанерних ящиків.

6.         Дайте порівняльну характеристику сухотарних і заливних бочок.

7.         Класифікація дерев’яної тари.