Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.3. Споживні властивості ламінатів і пакетів із них : Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Бібліотека для студентів

6.3. Споживні властивості ламінатів і пакетів із них


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

магниевый скраб beletage

Перспективними вважаються спеціальні пакети із багатоша-рових плівок і ламінатів, вироблені на сучасному обладнанні. Випускають плоскі пакети різних типорозмірів для пакування ха-рчових продуктів «під вакуумом» і в атмосфері інертного газу, а також стоячі пакети типу Doy-Pack — для різної продукції.

Плоскі пакети із бар’єрних багатошарових плівок і ламінатів використовують для упакування м’яса і м’ясних продуктів, риби і морепродуктів, сиру і продуктів на його основі.

Частина пакетів із бар’єрних ламінатів і співекструдатів вико-ристовується для тривалого зберігання харчових продуктів у мо-дифікованій атмосфері (Modified Atmosphere Packaging -Map) — безкисневе або слабкокисневе газове середовище з додатковим введенням СО2 і N2.

Розрізняють такі типи простих пакетів:

•          плоскі пакети, зварені з трьох сторін (тип А);

•          плоскі пакети, зварені з трьох сторін, з овальним дном і отвором для підвішування (тип Б);

•          плоскі пакети, зварені з трьох сторін із застібкою типу «зі-ппер» (тип В).

Пакет типу А характеризується високою якістю зварювання, що забезпечує йому герметичність і тривалі строки зберігання продукції. Пакет типу Б має овальне дно, що дозволяє запобігти накопичення підтікань рідини і жиру в кутках пакета. Пакет типу В, завдяки застібці типу «зіппер», можна неодноразово відкрива-ти і закривати при використанні продуктів.

Усі типи плоских пакетів мають функціональні елементи, які полегшують використання такої упаковки в побуті. Ширина па-кету може бути в межах 80—300 мм. Довжина пакетів установ-люється у певному співвідношенні до їх ширини і може бути у межах від 80 до 600 мм. Пакети для вакуумної упаковки і моди-фікованого газового середовища виготовляються із багатошаро-вих ламінатів Solan, Alpan і соекструдатів Vipan.

Для виготовлення плоских пакетів застосовують такі структу-ри пакувальних матеріалів Solan і Vipan:

♦          ПА/ПЕ — прозорий + ПА/ПЕ — прозорий;

♦          ПА/ПЕ — прозорий з міжшаровим друком + ПА/ПЕ — про-зорий з міжшаровим друком;

♦          ПА/ПЕ — прозорий + ПА/ПЕ — металізований «під срібло»;

♦          ПА/ПЕ — прозорий + ПА/ПЕ — металізований з тонуван-ням «під золото»;

♦          ПА/ПЕ — прозорий + ПЕТ/ПЕ — металізований «під срібло»;

♦          ПА/ПЕ — прозорий з міжшаровим друком + ПЕТ/ПЕ — ме-талізований з тонуванням «під золото».

Ламінати Solan характеризуються бар’єрними властивостями, художньо оформлені з використанням міжшарового друку, захи-щені від будь-яких дій шаром прозорого полімеру. Пакувальний матеріал набуває санітарно-гігієнічних властивостей, оскільки виключається міграція компонентів фарби при пакуванні продо-вольчих товарів. Металізація створює ефективний декоративний фон, надає ламінату необхідні бар’єрні властивості, близькі до алюмінієвої фольги, і захищає продукт від впливу сонячних про-менів.

Ламінати Alpan виготовляють на основі алюмінієвої фольги і використовуються для плоских пакетів у випадках довготривало-го зберігання харчових продуктів.

Плоскі пакети багатьох виробників мають високий ступінь розтягання при вакуумуванні. Плівки, з яких вони виготовляють-ся, рівномірно витягуються, щільно облягаючи упаковану продук-цію. Співекструзійні плівки і ламінати, що використовуються для виробництва плоских пакетів, мають спеціальний зварений шар, виконаний з модифікованого поліетилену (ПЕ). Тим самим забез-печується краща зварюваність навіть забрудненої поверхні плівки і висока міцність зварених швів.

Стоячі пакети типу «Doy-Pack» універсальні, можуть викори-стовуватися для штучної, сипучої, пастоподібної і рідкої продук-ції, привабливі, завдяки оформленню всієї поверхні упакуван-ня із застосуванням міжшарового друку, добре виглядають на розкладці в роздрібній торгівлі, надійно зберігають продукти, створюючи бар’єр на шляху проникнення газів і вологи.

У цих пакетах продукти можуть піддаватися пастеризації, стери-лізації, СВЧ-обробці. Вони практичні, стійкі, просто дозують продукт і легко очищуються від його залишків, функціональні, зручно відкриваються й закриваються, завдяки використанню за-стібок типу «зіппер», зливальних горловин і різних функціональ-них елементів (просічок, надрізів, биговок тощо).

Технічний прогрес у виробництві багатошарових пакувальних матеріалів привів до появи різних конструкцій стоячих пакетів, призначених для довготривалого зберігання харчових продуктів:

♦          з боковою складкою і плоским дном;

♦          зі складкою на дні;

•          з еліптичним дном — пакети «Doy-Pak»;

•          здвоєні пакети «Doy-Pak»;

•          «Doy-Pak» з горловиною;

•          з профілем для закривання;

•          із застібкою «зіг-заг»;

•          пакетів спеціальних форм. Із багатошарових матеріалів виробляють стоячі пакети типу

«Doy-Pack». Вони добре захищають продукти від змін, привабли-ві, можуть піддаватися пастеризації і стерилізації, функціональні, добре відкриваються і закриваються, універсальні, можуть вико-ристовуватися для штучних, сипких, пастоподібних і рідких про-дуктів, при спалюванні мало забруднюють навколишнє середо-вище. Найбільш часто ці пакети використовують:

•          для рідких харчових продуктів (майонезу, кетчупу, соків, нектарів, безалкогольних і слабоалкогольних напоїв, вина, олії, соусів, молочних продуктів, гірчиці);

•          для сипких, продуктів дитячого харчування, чаю, кави, ка-вових напоїв, харчових концентратів, прянощів та приправ;

•          для штучних продуктів: заморожених фруктів, овочів, кон-центратів для приготування напоїв і десертів, кондитерських ви-робів, бульйонних кубиків тощо;

•          для різних непродовольчих товарів: дрібного канцелярсько-го приладдя, галантерейних товарів, матеріалів для кріплення, миючих засобів, автокосметичних препаратів, товарів побутової хімії тощо.

Окремі пакети характеризуються відповідними властивостя-ми. Пакет типу Г (з овальним дном) має надійну герметичність і забезпечує тривале зберігання продуктів. Пакет типу Д має застіб-ку типу «зіппер», що дає змогу покупцю неодноразово його від-кривати й закривати при використанні харчових продуктів. Пакет типу Е, крім застібки, має отвір для підвішування і піднесення упаковки. Усі типи пакетів «Doy-Pack» мають функціональні елементи, що полегшують розкриття і використання упакування в побуті.

Ламінат ПЕТ/ФАЛП спеціально розроблений для кетчупів, які упаковують у стоячі пакети типу «Doy-Pack».

Крім харчових продуктів у ці пакети можуть упаковувати: дрібне канцелярське приладдя (кнопки, скріпки, затиски тощо), галантерейні товари (ґудзики, застібки, гачки, кнопки тощо), крі-пильні вироби (болти, гвинти, гайки, шурупи, цвяхи і т.ін.), рідкі та порошкоподібні мийні і засоби, що чистять, рідке мило, автоко-сметичні препарати, товари побутової хімії тощо.

Ширина стоячих, як і плоских пакетів, стандартизована і ви-значається з ряду, що змінюється в межах 80-300 мм. Довжина пакетів установлюється згідно з їхньою шириною і може змінюва-тися в межах від 100—200 мм (для ширини 80 мм) до 300—600 мм (для ширини 300 мм).

«Укрпластик» виготовляє стоячі пакети типу «Дой-Пак» з бага-тошарових ламінатів власного виробництва (табл. 6.3).

Таблицяб.З

ЛАМІНАТИ «УКРПЛАСТИКУ» ДЛЯ ПАКЕТІВ «DOY PACK», ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ РІЗНИХ ПРОДУКТІВ

Матеріал / товщина, мкм

 

Продукти       Маса фасовки, г                                                                              

РІДКІ

Соки, нектари           100—500        ■          ■          ■                                 ■          ■

Фруктові   негазовані   і слабогазовані напої         100—500                   ■          ■                                 ■         

Кетчуп,   майонез,   гір-чиця, соуси           50—250          ■          ■          ■                     ■          ■         

Вино„„коктейлі , слабо-       500—3000                 ■                                             ■          ■

Молочні продукти    200—500                   ■                                 ■                     ■

Рідкі   мийні   і   засоби для чищення         500—1000      ■                                                                   

Косметика     50—100          ■          ■                                                        

Хімічні засоби           500—3000      ■                     ■          ■                                

ШТУЧНІ

Оброблені     м’ясопро-

ковбаси , сосис шинка ,       200—500                               ■          ■                     ■          ■

Продовження табл. 6.3

Матеріал / товщина, мкм

 

Продукти       Маса фасовки, г                                                                              

нові м’яса       250—800                               ■          ■                     Ш        ■

Морепродукти, кревет-ки, устриці 200—500        ■                                             ■                    

Сир     150—250        ■                                 ■                                

Маслини        100—250        ■                     ■                                            

Шоколадні цукерки, ка-рамель, драже       150—400                   ■                     ■                                

Корм для домашніх тва-рин і риб   100— 1000     ■                                 ■                     т          ■

СИПУЧІ

Пряники , печиво , сен-       250—500                                           ■                                

Сухі сніданки («колеч-ка», «подушечки» і т.п.)     200—500                                           ■                                

Снеки , сухарики , чіп-         150—250        ■          ■                     ■                                 ■

Сушені фрукти , горіхи , ку- 100—250        ■          ■                     ■                                

Канцелярські   і   галан-       100—500        ■                                 ■                                

Солодкі сухарі, бублики       400—600        ■                                 ■                                

Подарункові набори             ■                                 ■                                

Закінчення табл. 6.3

Матеріал / товщина, мкм

 

 

 

Продукти

Маса фасовки, г

 

ПОРОШКОПОДІБНІ

Кава мелена  100—250        ■          ■                                 ■                     ■

Зневоднені продукти           100—250                                                                              ■

Чай     100—500        ■          ■                                 ■                     ■

Спеції 50—100          ■                                                                    ■

Фармацевтичні продук-ти, лікарські трави           20—100          ■          ■                                                        

Пральні порошки      500—2000      ■                                 ■                                 ■

Сухі супи, супові суміші, харчові концентрати, кон-центрати для напоїв і де-сертів  100—250        ■                                  ■                                

 

Напівфабрикати для пудингів та іншої ви-пічки

 

200—500

 

 

 

Примітка: ПЭТ — поліетилентерефталат, ПЕТ-М — металізований поліетиленте-рефталат, ПЕТ-Х — хімічно оброблений поліетилентерефталат, ПЕ — поліетилен; ПА — поліамід; ФАЛ — фольга алюмінієва.

З метою збільшення термінів придатності харчових продуктів використовують гнучкі ламінати і співекструдати, утворені із ша-рів паперу, алюмінієвої фольги (ФАЛ), різноманітних поліме-рів. Кожний із них додає багатошаровому матеріалу специфічні властивості, обумовлені призначенням упакування, властивостя-ми продукції, споживчими, технологічними, експлуатаційними й екологічними вимогами (табл. 6.4).

Таблиця 6.4

ВЛАСТИВОСТІ, ЯКІ НАДАЮТЬ ЛАМІНАТАМ ЇХ ОКРЕМІ КОМПОНЕНТИ

 

Компонент багатоша-рового матеріалу                                                                                                  

ФАЛ   --         ++       ++       -          ++       ++       ++       ++       ++

ПАП    --         --         --         -          +          +-        +-        +-        +

ПЕНГ  ++       ++       +-        +-        -          -          -          -          ++

ЛПЕНГ           +          ++       +-        +          --         -          -          -          +

ПП      -          +          +-        +          --         -          +          +

БОПП +          ++       +          ++       --         --         +          +          +

ПЕТ     --         +          ++       ++       --         --         +          +          +

ПА      --         +-        ++       ++       --         -          ++       ++       ++

Умовні позначення компоненти: ФАЛ — фольга алюмінієва; ПАП — папір; ПЕНГ — поліетилен низької густини; ЛПЕНГ - лінійний поліетилен низької густини; ПП -поліпропілен; БОПП - біоксально-орієнтований ПП; ПЕТ - поліетилентерефталат; ПА — поліамід; властивості: ++ відмінно; + добре; +- задовільно; - погано; - незадовільно.