Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.7. Гнучкі полімерні пакувальні матеріали : Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Бібліотека для студентів

5.7. Гнучкі полімерні пакувальні матеріали


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

магниевый скраб beletage

Гнучкі пакувальні матеріали мають суттєві переваги порівня-но із жорсткими таропакувальними виробами. Важлива характе-ристика цих плівок — їх здатність поєднуватись одна з одною різ-ними методами. Вони можуть бути зварені при нагріванні, меха-нічно скріплені або зшиті, склеєні, сполучені ультразвуком або

високочастотним зварюванням. Крім того, плівкові економічно ефективні, як пакувальні матеріали, оскільки мають високі екс-плуатаційні показники, що забезпечують довготривалий термін служби і привабливий зовнішній вигляд упаковки.

Гнучкі плівки дозволяють виготовляти компактну і ергоно-мічну упаковку. Вони характеризуються оптимальним співвід-ношенням зовнішнього вигляду і маси, можливістю герметизації, захистом від проникнення газів, вологи і хімічних сумішей. Упа-ковка, виготовлена з гнучких плівок, надає товару привабливий вигляд, дозволяє легко наносити малюнки і надписи. Зниження маси упаковки, добрі захисні властивості порівняно з паперовою і картонною упаковкою роблять плівки більш сприятливими для до-вкілля. Характеристика гнучких плівок наведена в табл. 5.14.

Найбільш розповсюдженим типом гнучких упаковок є моно-плівка із поліетилену високого тиску, яка займає близько 75 % усього обсягу споживання термопластичних плівок в упаковці. Вагому частку займають також плівки з поліетилену низького ти-ску, поліпропілену і полівінілхлориду, хоча вони поступово втрачають провідне місце на користь ламінатів, співекструдатів та інших комбінованих матеріалів на їх основі. Останні характе-ризуються більш досконалою структурою, високими бар’єрними властивостями і широким діапазоном експлуатаційних характе-ристик.

Гнучка упаковка готується на основі широкої гами різноманіт-них одно- і багатошарових полімерних плівок. Вона дає змогу зберігати продукти тривалий період. Найбільшу частку цієї упа-ковки займають молоко і молочні продукти та корми для тварин, трохи нижчу — побутова хімія, кондитерські вироби і морозиво.

Завдяки своїй конструкції гнучка упаковка легко відкривається і може багаторазово закриватися, стійка на стелажах торговельних підприємств або холодильниках, зручна при зберіганні вдома. Така упаковка привертає увагу споживачів насиченістю кольорової гам-ми поліграфії, блиском плівки та іншими дизайнерськими прийо-мами. Щорічний приріст використання гнучкої упаковки становить 5—7 %. Така тенденція зберігатиметься й надалі, особливо при розширенні асортименту пакувальних матеріалів, створенні й модер-нізації відповідних конструкцій упаковки, а також розробці і впро-вадженні різних елементів відкривання-закривання.

За останні роки в Україні зберігається чітка тенденція щодо росту споживання продуктів харчування. Водночас зростає по-треба у високоякісних та ефективних полімерних плівках для хар-чової галузі.

Таблщя 5.14

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАСТИВОСТЕЙ I ЗАСТОСУВАННЯ ГНУЧКИХ ВИДІВ ПОЛІМЕРІВ

 

Назва полімеру          Властивості полімеру           Застосування плівки

LDPE/LLDPE

(ПЕНГ/ЛПЕВГ — поліети-лен   низької   густини/ліній-ний поліетилен низької гус-тини)   Міцність при розтягуванні, морозостійкість, добра прозорість, волого- і паропрогникли-вість,    середня    газопроникливість,    легке термозварювання      Термоусадкові і «стретч» плівки, паке-ти, текстильні пакети, пакети в коробці (для вина), предмети одягу, мішки для транспортування, вкладиші в картонні коробки, мішки для сміття, повітряно-прозора плівка, конверти

HDPE

(ПЕНГ — поліетилен низь-

кої густини)   Перешкоджає проникненню рідини, середня газопроникність, стійкий до проколів, але низька стійкість до олій і жирів, притягує пил      Пакети, вкладиші в картонні коробки, мішки для транспортування, матеріали для виготовлення конвертів

рр

(ПП-поліпропілен)    Добра прозорість, середній опір газопроник-ненню, добра сила натягу, більш висока те-мпература плавлення порівняно з поліети-леном           Упаковка для пачок із сигаретами, кар-тонних коробок з косметикою, харчових продуктів, медичних товарів. Стерильна упаковка підгузок. ПП мішки для транс-портування хімічних речовин, добрив

PVC (ПВХ-полівінілхлорид)           Добра прозорість і блиск, висока міцність при   розтягненні,   паропроникність   вища, ніж у поліолефінів,  добра бар'єрність  до олій і жирів, напівпроникність до кисню, невисока схильність до злипання, стійкість до проколів, добра усадка Деякі плівки для промислової упаковки і паллет, пакети і вкладиші, упаковка для свіжого м'яса, ярлики, клейкі стрічки

Закінчення табл. 5.14

 

Назва полімеру          Властивості полімеру           Застосування плівки

PET

(ПЕТ — пожетипентерефга-лат)    Добрі   механічні   характеристики,   висока межа міцності при розтягуванні, добрі захис-ні властивості від олій, жирів, на неї добре наноситься друк. Непридатна до термоск-леювання. Погано відкриваються           Металізована упаковка, упаковка для мікрохвильових печей, пачки для сига-рет, брикети, медична (стерильна) упа-ковка, етикетки, упаковка для електрон-них деталей

PVDC (ПВДХ — ПОЛ1ВШ1Л-денхлорид)           Добра водо-,газо-, жиронепроникність, оп-тична прозорість, хімічна стійкість        Плівки побутові, упаковки одиничних доз фармацевтичних продукгів, бар'єр-ний шар та інші матеріали, такі як полі-пропілен

EVON (етилен-вініловий спирт)    Добре перешкоджає проникненню газу, але така властивість втрачається при її зволо-женні     Багатошарові, співекструзійні у поєд-нанні з поліетиленом, у якого кращі бар'єрні і властивості зволоження, упа-ковка у модифікованому середовищі

NYLON (нейлон)     Добра   кисненепроникність,   напівпроник-ність  двоокису вуглецю,  відносно  висока температура плавлення       Застосовується в кулінарії і для мікро-хвильових печей, покриття для інших матеріалів (проникних), упаковок для сирів

EVA

(СЕВ — етилен-вініл-

ацетат)           Добрі   властивості   склеювання,   опір   при згинанні, здатність  до запаковування при високих температурах Частіше використовується з поліетиле-ном для виготовлення пакетів у коробці, упаковки для м'яса, птиці, морозива

Орієнтовані полімерні плівки використовуються най-більш активно. Вони мають певні переваги завдяки своїй масі, досить великій міцності на розрив, добрим оптичним характе-ристикам і відповідним сприйняттям до нанесення друку. Се-ред двовісноорієнтованих найбільшого застосування набули плівки із поліпропілену (ПП), біоксальноорієнтовані поліпро-піленові (БОПП), об’єм і споживання яких у всьому світі ста-новить понад 60 % від загального обсягу біоорієнтованих плі-вок (табл. 5.15).

Таблиця 5.15

СТРУКТУРА ОРІЄНТОВАНИХ ПЛІВОК У 2001 р.

 

Назва плівок  Виробництво, тис. т Частка, %

Поліпропіленова       4100    61,0

Поліетилентерифталатна     1780    26,5

Полістирольна          480      7,1

Полівінілхлоридна    100      1,5

Поліамідна     180      2,7

Інші     80        1,2

Усього            6720    100

Частину прозорих БОПП-плівок використовують для вироб-ництва багатошарових гнучких упаковок у вигляді зовнішнього шару, що обумовлено особливими властивостями двовісноорієн-тованого поліпропілену: підвищеною міцністю, високою прозорі-стю, легкістю нанесення поліграфічного друку, що надає упаков-ці привабливий зовнішній вигляд.

Більше 60 % усієї кількості БОПП-плівок використовується у харчовій промисловості. Найбільш широке використання мають прозорі БОПП-плівки (49,6 % від загального обсягу всіх БОПП-плівок). Вони застосовуються для пакування цукру, хлібобулоч-них і круп’яних виробів.

Основною продукцією композиційних матеріалів є конди-терські, макаронні вироби, снеки, морозиво і напівфабрикати.

Достатньо розповсюджене використання БОПП-плівок для фа-сування макаронної продукції (90 %). Таку упаковку частіше виготовляють із двошарової композиції з міжшаровим друком (флексографічним або глибоким). Один із шарів — полімерна плівка-основа, другий — прозора БОПП-плівка товщиною 20—30 мкм.

При пакуванні круп’яних виробів БОПП-плівки забезпечують їм надійний захист від вологи, дії кисню і проникнення жиру. Найбільше використовують двошарову плівку з додаванням шару неорієнтованого поліпропілену (20—70 мкм) і верхнього шару із БОПП-плівки товщиною 20 мкм.

Кондитерські вироби упаковують у такі види БОПП-плівок: металізована (для загортання великих цукерок і шоколадних батончиків, кексів і вафель); перлинова (для пакування шоко-ладних батончиків, печива, крекерів, вафель); прозора (для фа-сування цукерок, пряників, сухарів, печива, драже).

Снекова продукція (чіпси, сухарики, кукурудзяні пластівці та ін.) характеризується значною кількістю жирів, тому вона чутли-ва до дії навколишнього середовища.

Щороку світове виробництво БОПП перевищує 3,5 млн. т плі-вок. Найбільший приріст цієї продукції помітний у Китаї (3,3 ра-за) і в країнах Середнього Сходу (60 %). Значне зростання поту-жностей цієї продукції помітне і в країнах Східної Європи (126 %), хоча загальна потужність цих країн становить усього 130 тис. т або 3,2 % світових потужностей. Виробництвом БОПП-плівок займається понад 150 компаній, у тому числі в Азії — 70, Західній Європі — 24 і в Східній Європі — 8.

Світовим лідером на ринку БОПП-плівок вважається компанія «ExxonMobil». В Україні цю плівку виробляють «Укрпластик» і «Луцькхім», у Білорусі — Могильовський завод штучного воло-кна, а в Росії — «Полімерконтейнер». У країнах ЄС основними виробниками є: — «Morlejan S.P.A» (Італія), «Trespaphan GmbH» (Німеччина), група «TVK» (Угорщина), «Flexpol» (Польща) і «Chemosvit» (Словаччина).

На одну особу умовне споживання БОПП-плівок у Японії, За-хідній Європі, США і Канаді становить 1,9 кг на рік. Низький рі-вень використання цієї плівки в країнах Центральної і Східної Європи та Середнього Сходу — усього 0,15 кг на рік.

Спеціалізоване підприємство «Укрпластик» виробляє такі плі-вки: тришарові ВОРР — тришарові і п’ятишарові співекструзійні полімерні плівки, плівки з «твіст»-ефектом, ламінати на основі фольги, паперу, полімерів, металізовані полімерні плівки, клейкі

етикетки, термозварювальні кришки, пакети вакуумні, стоячі па-кети типу Doy-Pack.

Сучасне українсько-словацьке підприємство «Луцькхім» ви-робляє поліпропіленові і поліетиленові плівки, у тому числі для фасування молочних продуктів. Завдяки багатошаровій поліети-леновій плівці з нанесенням флексодруку (біла, чорно-біла, біло-чорно-біла) забезпечуються високі бар’єрні властивості, міцність зварного шва і привабливий зовнішній вигляд. Ця плівка застосо-вується для упакування молочних, кондитерських, макаронних, хлібобулочних виробів, морозива, круп, тютюнових виробів і різ-них промислових товарів.

Частина підприємств спеціалізується на випуску певної продукції. Наприклад, ТОВ «Типографія «Новий світ» постав-ляє свою продукцію кондитерським підприємствам (ЗАТ «АВК», ЗАТ «Київ Конті» — матеріали з «твіст» ефектом для упакування виробів «взакрутку», термозварюючі плівки для високошвидкісних машин), підприємствам холодильної про-мисловості з випуску морозива (ЗАТ «Геркулес», ВАТ Дніпро-петровський холодокомбінат — поліпропіленові плівки для термозварювання), підприємством молочної промисловості (поліетилен двошаровий).

У числі інших орієнтованих полімерних плівок значний обсяг займає поліетилентерефталатна (БОПЕТ), якої виробляється близь-ко 1,5—1,7 млн т на рік.

Біоорієнтована полістирольна (БОПС) плівка має добру про-зорість, відповідні захисні властивості, міцність і жорсткість, то-му використовується переважно для упакування продуктів хар-чування. Щорічне виробництво цієї плівки досягає 400-500 тис. т і вона використовується переважно для упакування продуктів під вакуумом.

Біоорієнтована поліамідна (БОПА) плівка виробляється в об-сязі 120 тис. т на рік. Вона досить жорстка, міцна, характеризу-ється добрими захисними властивостями і в комбінуванні з ін-шими плівками широко використовується для упакування жиро-вмісних продуктів.

Різноманітність полімерних плівок дозволяє розширити номен-клатурний склад упаковки. Значного розповсюдження набула упаковка у термоусадкову і розтягувальну плівки, асептична, упаковка під вакуумом, у газовому середовищі, розігрівальна і стерилізуюча.

Пластикова упаковка у великій кількості використовується для фасування різних продовольчих товарів і прохолоджувальних

напоїв. Для короткотривалого зберігання харчових продуктів за-стосовують тонкі газопроникні плівки із полеолефінів (ПЕ, дво-вісноорієнтований ПП, пластифіковані ПВХ, ПС та ін..). Перева-жну більшість цих плівок випускають термоусадковими (heat shrink), розтягувальними (strech, super strech), до складу плівок вводять добавки, які надають їм властивості прилипання (клінг (cling)-плівки), що забезпечує щільний контакт плівок з упакова-ним продуктом. Ці плівки використовують для обгортання лотків з виробами, виготовлення мішків, пакетів і формування скін (skin)-вакуум упаковки.

Досить часто використовуються клінг-плівки з мікропер-фораціями для запобігання запотівання упакованої продукції, а також покращання дизайну за рахунок нанесення друку. Щорічний світовий приріст споживання клінг-плівки складає 50—70 %.

При дослідженні впливу упаковки із ПВХ мікроперфорованої і суцільної поліпропіленової різної товщини на стійкість огірко-вої трави в процесі зберігання, кращі результати при використан-ні поліпропіленової плівки (P-Plus), що забезпечує зберігання продукту протягом 15 діб. Залежність зовнішнього вигляду про-дукту від інтенсивності росту мікроорганізмів не встановлено. При задовільних органолептичних показниках продукт мав під-вищене мікробіологічне забруднення, яке допустиме Європейсь-кими регламентаціями.

Поступово зростає використання термоусадкових (heat shrink) ПЕ-плівок (прозорих або забарвлених) з багатокольоровим дру-ком, а також з перфорацією і мікроперфорацією. Крім групової упаковки, такі плівки використовують для загортання холодної і гарячої штучної продукції хлібопекарських виробництв, а також для рекламної комбінованої упаковки.

Продовольчі товари довготермінового зберігання упаковують у вакуумі або модифікованому чи регулюючому (контролюючо-му) газовому середовищі, у термоформовані пакети, газонепро-никні (бар’єрні) полімерні плівки, коробки, упаковки типу blister, skin та інші з асептичним обробітком продукту та внутрішнього об’єму упаковки.

Залежно від рецептури можна регулювати властивості окре-мих плівок і багатошарових матеріалів.

ВАТ «Укрпластик» може виготовляти співекструзійні і ламі-новані матеріали з нанесенням високоякісного флексографічного або глибокого друку (табл. 5.16).

Таблиця 5.16

АСОРТИМЕНТ ГНУЧКИХ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ КОМПАНІЇ «УКРПЛАСТИК»

 

Матеріал        Товщина,

мкм     Вихідні матеріали, властивості готової плівки      Призначення упаковки

BIPAN® — біоксально-орієнтовані поліпропіленові плівки

BIPAN®

GT(GP, GW)300, 312

GM200

ТТ (НТ) 320

LT200

LP300

LW300            15,20,25 30,35,40      Двовісноорієнтовані 1111 плівки (прозорі, білі,    біло-перламутрові,    металізовані, етикеткові, тютюнові, термоусадкові, 3 холоднозварювальним клеєм).  Приваб-ливий зовнішній вигляд. Низька прони-кливість до водяної пари. Широкий діа-пазон термозварювання — від 115 до 140 °С. Флексо- або ротодрук          Для ламінування, сувенірної упаков-ки квітів, упакування харчових про-дукгів і промислових товарів, виго-товлення етикеток на ПЕТ-пляшки, упаковки тютюнових виробів. Для наступної вакуумної металізації. Ос-нова для пакувальних матеріалів з холоднозварювальним клеєм

TWISPAN® — плівка з «твіст»-властивостями

TWISPAN® LT(LM) 23,25   Двовісноорієнтовані   плівки  на   основі 1111   (прозорі,   металізовані).   Відмінне утримання перекрутки, добрі механічні харакгеристики. Флексо- або ротодрук         Для упакування карамелі, цукерок «у перекрутку»

100TWISPAN® LT (LW, LM) 200   28,30   Співекструзійні плівки на основі ПЕ (прозора,   біла,   металізована).   Добре утримує перекрутку, має високі меха-нічні характеристики. Флексо- або ро-тодрук  Для упакування карамелі, цукерок «у перекрутку»

TWISPAN® LT (LM) 300     25,27   Співекструзійні плівки на основі ПЕТ (прозора, металізована).  Добре утри-мує перекрутку, з високими механіч-ними характеристиками. Флексо- або ротодрук           Для упакування карамелі, цукерок «у перекрутку»

Закінчення табл. 5.16

 

Матеріал        Товщина,

мкм     Вихідні матеріали, властивості готової плівки      Призначення упаковки

VIPAN® — співекструзійні багатошарові плівки

VIPAN®

GT (GW, DW, DC) 330

GT (GW, DW, DC) 530

GM531

BT510;BT510(TF)

BW510;BW510(TF)

WT331

WT(WM, FT, FW)531           40-150            Три-, п'ятишарові співекструзійні плі-вки на основі ПЕ, СоПА та інших по-лімерів    (прозорі,     білі,     біло-чорні, бар'єрні   термоформувальні).    Високі бар'єрні властивості, що подовжують строк зберігання  продуктів.   Флексо-або ротодрук    Пакети для молока і молочних продукгів, мішки для м'яса у від-рубах, пакети вакуумні і термофор-муючі для упакування м'ясних, ри-бних і жировмісних продуктів

ALP AN® — багатошарові ламіновані матеріали, які включають алюмінієву фольгу

ALPAN®

SG(SD) 120, 160,210 25-100            Двошарові глянцеві або матові матері-али на основі алюмінієвої фольги, жи-ростійкого паперу, полімерних плівок. Високі  бар'єрні  властивості  забезпе-чують збільшення терміну зберігання продукту. Флексо- або ротодрук          Брикети для морозива, сирків, ве-ршкового масла, маргарину, для загортання цукерок «в носок» «в обтяжку»

ALPAN®

CG(CD) 151,215,315 50-150            Тришаровий  глянцевий  або  матовий матеріал на основі алюмінієвої фоль-ги,   БОПП-плівок,   ПЕТ-плівок,   ПЕ-плівок. Має високі бар'єрні властивос-ті, що дозволяють подовжити строки зберігання. Флексо- або ротодрук     Пакети для снеків, чаю, кави, ка-као, для сухого молока довготри-валого зберігання, сухих сумішей для дитячого харчування. Вакуумні пакети, пакети MAP для м'ясних і рибних виробів, шинки, ковбаси, сиру. Пакети для товарів побутової хімії. Пакети типу Doy-Pack для кетчупів, соусів, спецій, майонезу

SOLAN® -ламіновані багатошарові матеріали, які не мають у складі алюмінієвої фольги

SOLAN®

ST (SM, SP, SW) 220

ST (SM, SP, SW) 250

ST 280

ST (SM, SW) 350

SM(SW) 270  30—120          Двошаровий матеріал на основі прозо-рої, білої, біло-перламутрової, металі-зованої БОПП-плівки (ПЕ-плівок, ПА-плівок, ПЕТ-плівок, парафінового па-перу, бар'єрних плівок). Високі бар'єрні властивості подовжують строки зберігання продуктів. Нано-ситься міжшаровий флексо- або рото-друк, що не стираєгься         Пакети, упаковка Flow-Pack для морозива. Пакети для снеків, чаю, кави, какао. Пакети, пачки, упаков-ка Flow-Pack для печива, шоколад-них батончиків, шоколаду, цуке-рок, вафель, драже та інших кон-дитерських виробів. Загортання пукерок і карамелі «в перекрутку». Вакуумні пакети для м'ясних і риб-них виробів, ковбас, шинки, сиру. Пакети для товарів побутової хімії. Пакети Doy-Pack для соусів, спе-цій, майонезу

SOLAN®

CT (CM, CP, CW) 325

CT (CW) 545  50—160          Тришаровий матеріал на основі прозо-рих, білих, біло-перламутрових, мета-лізованих БОПП-плівок (ПЕТ-плівок, ПЕ-плівок, ПА-плівок). Високі бар'єрні властивості, які продовжують строк зберігання продукгів. Міжшаро-вий флексо- або ротодрук, що не сти-рається Пакети для м'ясних, молочних, риб-них, жировмісних продуктів, сухих сніданків, чаю, кави, прянощів, праль-ного порошку, отрутохімікатів

СП «Хемосвіт Луцькхім» виготовляє плівки для виробництва комбінованих матеріалів методом екструзії із біоорієнтованої по-ліпропіленової плівки (БОПП), поліетиленової (ПЕ) неорієнтова-ної і поліамідної (ПА) плівок, а також інших матеріалів із еколо-гічно чистої первинної сировини. Комбіновані матеріали виробляються методом холодного або гарячого ламінування і кашируванням (табл. 5.17).

Таблиця 5.17

АСОРТИМЕНТ БАГАТОШАРОВИХ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ КОМПАНІЇ «ХЕМОСВІТ ЛУЦЬКХІМ»

 

Матеріал        Товщина, мкм           Вихідні матеріали, властивості готової плівки      Призначення упаковки

Тенофан EVA,

AL/EVA,

M/EVA           44—125          ПЕТ-плівка  і  ЕВА-спів-полімер етилену з вініл-ацетатом  (AL  —  алю-мінієва фольга, МПЕТ-плівка,        металізована алюмінієм)        Чай, кава, чіпси, го-рішки, какао, косме-тичні товари та ін.

Світафан ON 52—112          ПП- і ПЕ-плівки        Макарони, рис, бо-бові, сир та ін.

Алюфан ON/EVA      78—113          ПП-плівки з’єднані з алю-мінієвою     фольгою     і співполімером етилену з вінілацетатом            Сухе молоко, кава, корм для тварин, ліки та ін.

Київський завод «Бліц-Флекс» виготовляє ламінати і компози-ти на сучасних спеціальних машинах. Асортимент упаковки і етикетки цього заводу із закупленої сировини включає понад со-тню композицій із поліпропілену, поліетилену та інших видів плівок, фольги і ламінованого паперу для упакування морозива, пельменів, сухих сніданків, кормів для домашніх тварин, сирків, горіхів, макаронів, крабових паличок, пральних порошків та ін-ших видів сипучих і вологовмісних продуктів.

В асортименті «Бліц-Флекс» виокремлюють чотири групи ви-сокотехнологічних ламінатів:

•          триплекси (тришарові ламінати) з алюмінієвою фольгою для упакування кетчупів, кави, прянощів, рідких фарб для волосся, які забезпечують довготривале зберігання товару;

•          твіст-композити для загортання цукерок, карамелі, що по-єднують блиск металізованої плівки з належним твістом парафі-нованого паперу;

Таблиця 5.18

АСОРТИМЕНТ БАГАТОШАРОВИХ I КОМБШОВАНИХ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ 3 ПОВЕРХНЕВИМ I МІЖШАРОВИМ ДРУКОМ КОМПАНІЇ «ІТАК»

 

Матеріал        Товщина,

мкм     Вихідні матеріали, властивості готової плівки      Призначення упаковки

Ламінова-ний папір 60—120 г/м2  Ламінат пакувальний на основі паперу з полі-етиленом. Маса і склад змінюються за бажан-ням замовника, у складі може бути алюмініє-ва фольга. Добрі бар'єрні властивості проти УФ- променів, водяної пари, запаху          Сухі харчові продукти (супи, киселі та ін.), спеції, таблетки та інші лікарські препарати

ПП/ПП ПП/ППМ ПП/ППП ПП/ПП cast      40—80            ПП-плівки з міжшаровим друком, викону-ються в різній комбінації (прозорі, металі-зовані, перламутрові) залежно від їх при-значення            Чіпси, горішки, снеки, морозиво і замороже-ні продукти, цукерки, сухарі, чай, кава, бака-лійна група товарів, макаронні вироби, су-хофрукти, бісквіти та інші товари і продукги

ПП/ПЕ            60—90            Поєднання 1111- і ПЕ-плівок у матеріалі забезпе-чує високі фізико-механічні показники і стій-кість до проколів, порізів, розривів, водяної пари       Матеріал для пакування заморожених про-дуктів і напівфабрикатів. Пельмені, варени-ки, а також сухі миючі засоби

ПЕТ/ПЕ          80—140          Забезпечують  високі  бар'єрні  властивості для УФ-променів, кисне- і вологонепроник-ливості     Для вакуумного пакування продуктів, кальмарів, майонезу, кетчупів, напоїв, шам-пуні, миючих засобів

ПЕТ/АЛ/ПЕ    12—140          Поєднання ПЕТ-плівки і алюмінієвої фоль-ги надійно забезпечує захист від УФ-проме-нів кисне-, аромато- і вологонепроникності        Продукги, що мають кислотне або агресив-не середовище, продукги що мають арома-ти і ефірні масла, кетчупи, напої, шампуні, миючі засоби

ПП/ПА/ПЕ      80—100          Плівки на основі ПП, ПА, ПЕ мають хороші бар'єрні властивості від газів, водяної пари, ароматичних речовин           Вакуумна упаковка для риби, м'яса, м'ясних виробів; порційного нарізання

Таблиця 5.19

АСОРТИМЕНТ ГНУЧКИХ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ КОМПАНІЇ «АРТПЛАСТ»

 

Матеріал        Товщина, мкм           Вихідні матеріали, властивості готової плівки      Призначення упаковки

ПЕТ/АЛ/ПЕ    120—140        Верхній шар — спеціальна ПЕТ-плівка, призначена для стерилізації і проварювання кришки. Забезпечує захист від УФ-променів завдяки ПЕТ і шару алюмінієвої фоль-ги.  Спеціальний багатошаровий поліетилен усередині рекомендований для кислотовмісної і агресивної проду-кції, яку фасують при високих температурах         Кетчупи, соуси, соки, що ма-ють кисле і агресивне середо-вище рідини, кава, продукти, які мають у складі ефірні масла

ПЕТ/ПЕ          80—140          ПЕТ-плівка забезпечує надійні бар'єрні властивості, УФ-захист, кисне- і вологонепроникність. Внутрішній шар -спеціальний, багатошаровий прозорий або білий поліетилен            Миючі і косметичні засоби, шам-пуні, майонез, соуси, напої, кальмари і продукги, що потре-бують вакуумного упакування

ПП/ПП            30—90            Поліпропіленові плівки з міжшаровим друком можуть мати будь-яку комбінацію (прозорі, металізовані, ма-тові, кольору перлів з частковою металізацією або ви-бірковим лакуванням            Макарони, крупи, снекова група, чіпси, печиво, бісквіти

SUPmet           12,5—80         Співекструдований поліпропілен, з одного боку мета-лізований, з другого — кольору перлів. Друк нано-ситься зі боку металу. Високі бар'єрні властивості, як у алюмінієвої  фольги,  дозволяють використовувати матеріал для пакування масла. Згинаєгься і тримає форму. Матеріал — термозварювальний з одного боку Снекова група, чіпси, печиво, бісквіти, морозиво, кава, мас-ло вершкове, маргарин

Пашр/АЛ/ ПЕ             Верхній шар паперу дозволяє легко розгортати упаков-ку    при   розриві,    внутрішній    шар    —    алюміній (бар'єрний для вологи, кисню і УФ-променів) і полі-етилен (антистатик). Матеріал — термозварювальний з двох або одного боку         Спеції, фармацевтичні і мед-препарати, добрива, кава, будь-які продукти що запи-люються

•          картонні композити низької паро- і водопроникності для тривалого зберігання пральних порошків з ензимами;

•          дуплекси (двошарові ламінати) для упакування твердого туале-тного мила; поєднують блиск і якість друку на плівці з жорсткістю і міцністю паперової «шкаралупи» для ароматного і гігієнічного про-дукту. Шар мікроклею на внутрішній поверхні такої упаковки за-безпечує стійкі шви і довготривале зберігання упакованого мила.

Співекструзійні плівки і клейові ламінати компанії «Ітак» ха-рактеризуються індивідуальними властивостями (табл. 5.18).

Компанія «Артпласт» пропонує багато матеріалів для паку-вання різних видів продукції (табл. 5.19). Компанія для виготов-лення упаковки використовує плівки відомих виробників, таких

як

ExxonMobil, Polinas, Super-film.