Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.2. Скляна тара : Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Бібліотека для студентів

4.2. Скляна тара


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

магниевый скраб beletage

Значну питому вагу в тарообігу займає скляна тара. Скляною тарою називають групу скляного посуду, яка призначена для фа-сування, транспортування, зберігання і використання при спожи-ванні різних продуктів. Скляна тара є незамінною для упакування багатьох харчових продуктів і напоїв.

За призначенням скляну тару поділяють на: пляшки для хар-чових продуктів, банки для харчових продуктів, пляшки і банки

для дитячого харчування, пляшки і банки для товарів побутової хімії, банки і флакони для парфумерно-косметичної продукції, тара скляна для лікарських засобів.

Залежно від виду рідини для розливу пляшки поділяють на групи (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

КЛАСИФІКАЦІЯ ПЛЯШОК

 

Номер

групи

пляшок           Найменування рідини, що розливається   Вміст СО2 (тиск СО2), % кПа

1          Шампанське, вина грайливі            0,55 (350) і більше

2          Вина газовані Винні напої газовані            0,37 (200) і більше 0,30 (150) і більше

3          Безалкогольні напої сильногазовані           Більше 0,40 (230)

4          Пиво Безалкогольні напої:

середньогазовані

слабогазовані 0,30 і більше

0,30 до 0,40 (150—230) 0,20 до 0,30 (65—150)

5          Харчові рідини, які не містять СО2: соки, спирт, горілка, лікеро-горілчані вироби, коньяк, винні напої, рослинна олія            —

Скляну тару поділяють на вузькогорлу (внутрішній діаметр горла до 30 мм) і широкогорлу (внутрішній діаметр горла більше 30 мм).

Вузькогорла скляна тара виготовляється із знебарвленого, на-півбілого і забарвленого світлозахисного скла і поділяється на такі види:

• Пляшки для харчових продуктів із знебарвленого скла.

1.         Пляшки для розливання марочних вин під кроненкоркове закупорювання, під закупорку поліетиленовою і корковою проб-ками, алюмінієвим ковпачком (тип І, номінальна місткість 750 мл, 500 мл, 375 мл).

2.         Пляшка для розливання вищих сортів горілки і коньяків під закупорювання корковою пробкою, алюмінієвим і нагвинчу-ючим ковпачком (тип III, номінальна місткість 500 мл, 250 мл).

3.         Пляшка для розливання горілки під закупорювання алю-мінієвим ковпачком (тип V, номінальна місткість 100 мл).

4.         Пляшка фігурна №1 для розливання лікерів під закупорюван-ня алюмінієвим ковпачком (тип VI, номінальна місткість 500 мл).

5.         Пляшка фігурна №2 для розливання наливок, настойок під закупорювання алюмінієвим ковпачком (тип VII, номінальна міс-ткість 500 мл).

6.         Пляшка фігурна «Мисливська» для розливання гірких на-стойок під закупорювання алюмінієвими і нагвинчуючими ков-пачками (тип VIII, номінальна місткість 250 мл).

7.         Пляшка фігурна «Вишнева» для розливання наливок, на-стойок під закупорювання алюмінієвим ковпачком (тип IX, номі-нальна місткість 500 мл, 250 мл).

•          Пляшки для харчових продуктів із напівбілого або знебарв-

леного скла.

1.         Пляшка для розливу різних консервованих продуктів під кроненкоркову закупорку (тип СКК 26-1, номінальна місткість 125 мл, тип СКК 26-2, номінальна місткість 250 мл).

2.         Пляшка для розливання горілки і горілчаних виробів під закупорку алюмінієвим ковпачком (тип IV, номінальна місткість 250 мл, 500 мл).

3.         Пляшка для розливання безалкогольних напоїв під кроненко-ркову закупорку (тип XI, номінальна місткість 500 мл, 330 мл).

4.         Пляшка для розливання олії під закупорку пробкою або алюмінієвим ковпачком (тип XIV, номінальна місткість 544 мл, 272 мл).

•          Із забарвленого скла.

1.         Пляшка із темно-зеленого скла для розливання виноград-них і фруктово-ягідних вин під закупорку кроненкорковою, полі-етиленовою або корковою пробкою і алюмінієвим ковпачком (тип І, номінальна місткість 750 мл, 500 мл, 375 мл).

2.         Пляшка із темно-зеленого скла для розливання шампансь-ких вин під закупорку поліетиленовою або корковою пробкою (тип II, номінальна місткість 800 мл, 400 мл).

3.         Пляшка із темно-зеленого або оранжевого скла для розли-вання пива і мінеральної води під закупорку кроненкорковою пробкою (тип X, номінальна місткість 500 мл, 330 мл).

Широкогорла скляна тара виготовляється із знебарвленого, напівбілого, забарвленого скла. До неї належать такі види тари:

•          Тара для харчових продуктів із знебарвленого або напівбіло-

го скла.

1. Пляшка для розливання пастеризованого молока і молоч-них продуктів під закупорку алюмінієвим ковпачком і комбіно-вану закупорку картонним кружком або алюмінієвим (тип XII, номінальна місткість 1000 мл, 500 мл і 250 мл).

2.         Баночка для розливання простокваші під комбіновану заку-порку картонним кружком або алюмінієвим ковпачком (тип XIII, номінальна місткість 200 мл).

3.         Пляшка широкогорла для консервів (СКО — 58-2, номіналь-на місткість 500 мл).

4.         Склянка для консервів (СКО — 70-1, номінальна місткість 200 мл).

5.         Банка для консервів (СКО — 58-1, номінальна місткість 200 мл).

6.         Банка для консервів (СКО — 83- 5, номінальна місткість 350 мл).

7.         Банка для консервів (СКО — 83-1, номінальна місткість 500 мл).

8.         Банка для консервів (СКО — 83-2, номінальна місткість 1000 мл).

9.         Бутлі для консервів (СКО — 83-6, номінальна місткість 2000 мл).

 

10.       Бутлі для консервів (СКО — 70-2, номінальна місткість 3000 мл).

11.       Бутлі для консервів (СКО — 83-3, номінальна місткість 3000 мл).

Таблиця 4.3

Для розливу і реалізації вина, горілки, горілчаних виробів, ко-ньяку, пива, безалкогольних напоїв, мінеральних вод, лікерів, на-стойок, наливок, соків, шампанських вин передбачено такі типи пляшок, які відрізняються кольором скла, місткістю, конфігура-цією і розміром вінчика горловини (табл. 4.3).

ПРИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ ПЛЯШОК

 

Тип пляшок   Призначення пляшок

ІІ, XVIII          Для шампанських, газованих (шипучих) вин і винних напоїв

V         Для сильногазованих напоїв

X, XI   Для пива, середньо- і слабогазованих безалкоголь-них напоїв, соків

III, IV, VI, XII-XVI, XIX—XXIV, XXVII    Для горілки, спирту, коньяку (бренді), лікеро-горілчаних виробів

I, VIII, XVII, XXV, XXVI      Для вина, винних напоїв

VII, IX Для олій

XI        Для соків

Залежно від виду закупорювання для вінчиків горловини за-стосовують такі умовні позначення:

КН (К) — вінчик комбінований під кронен-пробку, алюмініє-вий ковпачок і пробку;

КПНв (КП) — вінчик високий під кронен-пробку;

КПНн — вінчик низький під кронен-пробку;

Ш — вінчик під коркову або поліетиленову пробку пляшок для шампанських і ігристих вин;

КПШ — вінчик комбінований під кронен-пробку, коркову і поліетиленову пробки пляшок для шампанських і ігристих вин;

А — вінчик під алюмінієвий ковпачок;

ВКП — вінчик комбінований під закупорювання гвинтовим ковпачком;

ВП — вінчик під закупорювання гвинтовим ковпачком;

П-26 — вінчик під пробку;

П-27 — вінчик під пробку;

П-28 — вінчик під пробку;

П-29-А — вінчик під пробку;

П-29-Б — вінчик під пробку;

П-30 — вінчик під пробку;

П-32 — вінчик під пробку;

ПР-32 — вінчик під пробку;

КМП-30 — вінчик під кронен-пробку модернізований;

КМП-32 — вінчик під кронен-пробку модернізований;

КМП-36 — вінчик під кронен-пробку модернізований;

Гуала — вінчик під закупорювання поліетиленовим ков-пачком;

В — вінчик горловин під гвинтове закупорювання.

Умовне позначення пляшок при замовленні повинно містити: позначення типу пляшки, позначення типу вінчика горловини, номінальну місткість пляшки, позначення стандарту. Наприклад, умовне позначення пляшки типу І з комбінованим вінчиком гор-ловини, номінальної місткості 700 см3, має вигляд: Пляшка типу І-К-700 ДСТУ (ГОСТ 10117.2-2003).

Для розфасовки герметично закупорених консервованих про-дуктів використовують скляні банки і балони. Вінчики горловини виготовляють трьох типів:

1          — обкатний;

2          — обжимний;

3          — різьбовий.

82

Умовні позначення банок складаються з позначення типу, діа-метра вінчика горловини і місткості (табл. 4. 5).

Таблиця 4.5

МІСТКІСТЬ І УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ БАНОК ДЛЯ КОНСЕРВІВ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ІМПОРТНОГО ВИРОБНИЦТВА

 

Вітчизняні банки       Імпортні банки

                                                                      

100      58        11        Б-1-83 345      21*1,5 Заокруглена з круговим виступом — карнизом

200      58        15        Б-2-83 500      26 ± 2,0         

350      68        18        Б-3-83 780      38 ± 2,0         

350      82        19        Б-1-70 386      22, 511, 5       

500      82        25,5     Б-2-70 850      52 ± 2  Пряма, циліндрична

650      82        30                                          

800      82        33                                          

1000    82        41                                          

2000    82        75        В-183  786      41+2    Пряма, циліндрична

3000    82        96                                          

5000    82        120                                        

5000    100      135                                        

10000  82        240                                        

Згідно з нормативною документацією маркування скляної та-ри включає:

•          відбиток товарного знака підприємства-виробника;

•          номінальну місткість (л);

•          рік виготовлення виробу (дві останні цифри). Маркування може містити додаткову інформацію про номер

форми і вказівки щодо належності до національного стандарту на скляну тару. Маркування наносять у вигляді відбитку на дно або нижню частину корпуса в місцях переходу дна в стінку скляної тари (рис. 4.6).

 

 

2

 

Рис. 4.6. Маркування скловиробів

1 — рік виготовлення; 2 — торговий знак;

3 — місткість; 4 — номер форми

На тарі, призначеній для рибної, парфумерної, косметичної і медичної продукції, маркування не обов’язкове.

Відвантажують пляшки однакової місткості, запаковані у ро-гожні кулі з перестильним сухим пакувальним матеріалом — сі-ном, стружкою, або укладені рядами з обов’язковим перекладан-ням сухим пакувальним матеріалом кожні 2-3 ряди.

При відвантаженні пляшок, укладених рядами у критих ваго-нах, дверні прорізи вагонів обов’язково розшивають пиломатері-алом, а простір між дверними прорізи і останніми рядами пляшок щільно заповнюють сухим пакувальним матеріалом.

Скляна тара місткістю до 1000 мл пакується в картонні або в дерев’яні ящики, в які вкладають контрольні талони, де вказують завод-виробник, тип тари, дату виготовлення, номер зміни і но-мер машини.

Скляну тару місткістю від 1000 до 3000 мл пакують у де-рев’яні ящики-клітки або транспортують без упаковки, але на гор-ло тари накладають захисні ковпачки.

Допускається відвантаження консервної скляної тари з укла-данням у штабелі рядами з обов’язковим перестиланням сухим пакувальним матеріалом: тару місткістю до 1000 мл — через ко-жні 3 ряди, місткістю понад 1000 мл — через кожний ряд.

Існує ряд технологій, які направлені на поліпшення стандар-тних властивостей скла. У наші дні скло значно легше і міцні-ше, ніж у минулому. Деякі виробники починають використову-вати полімерні покриття для поліпшення його базових влас-тивостей. Американський концерн запровадив нову технологію, завдяки якій за рахунок міцного зовнішнього шару скло стало на 20 % стійкіше. При цьому економиться значна частина мате-ріалу, 10—20 % електроенергії, яка використовується при його виготовленні, здешевлюється транспортування через зниження маси склотари. Пляшки зберігають свою конкурентоспромож-ність за рахунок оригінальної форми, кольору, привабливої ети-кетки.

Багато виробників скла акцентують увагу на своєрідній при-роді скла. Ряд фірм наносять кольорові, екологічно чисті покрит-тя на склотару за допомогою трафаретного або штампового дру-ку. Цей метод переважно використовується для створення юві-лейних або рекламних пляшок для пива. Він може бути викорис-таний і для перетворення «стандартної» пляшки для пива в екс-клюзивну.

Німецька фірма «Бесо Сіаз» пропонує наносити на пляшку до 4 керамічних кольорів і отримувати такі візуальні ефекти, як ма-товість, прозорість. При цьому тара не тьмяніє навіть після бага-торічного використання.

Для скляної (оборотної) тари перспективною є «змивна» са-моклейна етикетка з полімерної тари, яка наноситься за допомо-гою клею на водяній основі. Ці етикетки витісняють «пряме» на-несення друку на тару.

Європейський ринок склотари через високу вартість транспор-тування скла поділений на регіони.

Україна має певні досягнення у виробництві якісної склотари. Для фасування вина використовують скляні пляшки різної міст-кості (0,5—1,5 л) і форм, а також бутлів великих розмірів, обпле-тених лозою, і з ручками. Великі скляні бутлі встановлюють у металеві футляри.

Скло для винних пляшок повинно бути достатньо прозорим для можливості огляду продукції. Пляшки місткістю 1,0 та 1,5 л з темно-зеленого скла повинні витримувати внутрішній тиск 0,8 МПа, пляшки місткістю 0,8 л для шампанського тиражного виробництва — 1,7 МПа, а для резервування вин — 1,4 МПа. Заводи шампанських вин України вишукують можливості ви-пуску продукції у склотарі місткістю від 0,2 до 6 л і більше як сувенірної.

ВАТ ПКП «Бучанський завод скловиробів» першим в Україні освоїв виробництво матових пляшок з використанням піскостру-минного обладнання для упакування оригінальних лікерів.

Однією з позицій Державної програми розвитку тари і пакуваль-них матеріалів в Україні є організація виробництва скляної тари і за-купорювальних засобів типу «твіст-офф», які позначені у вітчизня-ній нормативній документації «тип III». Ця тара призначена для розфасовування консервів як дитячого, так і загального призначення. Наступним етапом є організація виробництва тари і закупорюваль-них засобів типу «ПТ». У світовій практиці їх використовують при виробництві консервів дитячого харчування. Горловина скляної тари типу «ПТ» виконана у вигляді циліндра, який переходить у верхній частині в легко звужуючий зрізаний конус. На боковій поверхні ци-ліндра нанесена неглибока багатохідна різьба. Початок кожного на-ступного витка різьби перекриває попередній. Торцева поверхня кінчика горловини плоска, що забезпечує герметизацію при закупо-рюванні. В Україні для організації виробництва нової скляної тари і закупорювальних засобів типу «ПТ» затверджено нормативні доку-менти, в яких цей тип тари позначений «тип IV» (ТУ У 46.72.153.98 «Банки скляні для консервів з вінчиком горловини типу IV («ТП»).

Для зниження маси скляної тари, оперативного переходу од-ного виду асортименту до іншого необхідно впровадити нове по-коління склоформуючого обладнання, зокрема лінійно-секційні машини типу ІС.

У найближчі роки планується на Херсонському заводі склови-робів запустити в експлуатацію цех з виготовлення склотари для пакування продуктів дитячого харчування на трьох лініях ІС по-тужністю 135 млн на рік. Намічено реконструювати виробництво тари, зокрема пляшок, на Костянтинівському й Херсонському за-водах скловиробів, Пісківському й Рокитнянському склозаводах, упровадити 4 лінії ІС. Таким чином, випуск сучасної тари зросте в 1,7 раза порівняно з нинішніми обсягами.

Скляна тара випускається широкого асортименту і місткості. Основне місце належить пляшкам і банкам, а також менш поши-реним видам тари.

Скляна упаковка залишається важливою тарою для харчових продуктів і напоїв унаслідок гігієнічності, декоративності і зруч-ності споживання продукту. У Великобританії за останні роки цій тарі приділяється особлива увага, організовано навіть фірму Glasspac для інтенсифікації досліджень і практичного викорис-тання нових розробок у галузі склотари. Завдяки інтенсивній ро-боті вдалось значною мірою пом’якшити недоліки скляної тари,

підвищити її міцність і знизити витрати скла. Зараз десятки фірм Великобританії випускають міцну, полегшену, вишукану склота-ру і ефективно утилізують використану. Найбільша із фірм Rockware Glass випускає до 2,4 млрд одиниць скляної тари на рік, забезпечуючи значну частину потреби країни та експортних по-ставок продовольчих товарів.

Фірма Vetropack є однією із провідних з виготовлення скляної тари. Свої зусилля вона спрямовує на зменшення маси при опти-мізації пляшок і збереження їх міцності. Щороку вона поставляє на ринок понад 50 нових виробів.

Фірма Saint-Gobain Oberland AG створила спосіб проекту-вання скляних упаковок згідно з побажаннями клієнтів. Вільно вибрані параметри конструкції з’єднуються в уніфікованому ву-злі у загальну картину. При цьому виникають багаточисельні можливості для створення нової конструкції: від підбирання го-рловини, різних можливостей закупорювання до структури по-верхні скла.

У Німеччині розглядається можливість виготовлення із скла широкого асортименту пляшок будь-якої форми і кольору з при-вабливим зовнішнім виглядом, використання яких сприяє більш успішній реалізації продукції, порівняно з упаковками із пласти-ків, картону і металу. Колір пляшок може бути найрізноманітні-шим, починаючи від кобальтового синього до рубіново-червоно-го. За результатами опитування у більшості районів Німеччини, 38 % опитаних надають перевагу пляшкам із безколірного скла, 21 % — пляшкам із зеленого скла, 14 % — із синього скла (нада-ють перевагу жителі південних районів).

Німецька фірма «Rastal GmbH & Co» випускає скляні пляшки декоративної форми і різної місткості для напоїв. Досліджено, що завдяки привабливому зовнішньому вигляду цих пляшок приско-рюється збут напоїв, незважаючи на порівняно високу ціну. Крім того, завдяки невеликим розмірам пляшок полегшується збері-гання напоїв.

Запатентовано програму перевірки пустих пляшок з викорис-танням модульних секцій. Використання цих секцій дає змогу прискорити перевірку пустих пляшок для багаторазового викори-стання. Вони відрізняються компактністю і для їх розміщення потрібно невелику площу. В них можна перевірити габарити, розмір горловин і чистоту та вміст сторонніх матеріалів. Продук-тивність секцій досягає 65 тис. пляшок/рік.

СП «Фоліо Плюс» випускає національну керамічну фігурну посудину для спиртних напоїв «куманець», яка використовується

як прикраса і є основою для виготовлення пляшок певних марок горілки. Розроблений комплект складається з етикетки і коробки. Коробку виготовляють із картону Alaska і вона має вставку із мі-крогофрокартону, яка служить для укріплення конструкції. Осо-бливістю упаковки є наявність гарячого тиснення фольгою, кон-греву, UV-лакування. Етикетка водночас виконує функцію контр-етикетки, читається на просвіт крізь задню стінку пляшки і від-друкована на прозорій плівці Orakal.

Дефекти банок і вади скла

Скло може мати низку специфічних дефектів, які негативно впливають на якість тари (табл. 4.6).

1.         Посічення — мікроскопічна тріщина, яка має характерний дзеркальний блиск (утворюється у розпеченому склі. Як правило, не має тенденції до мимовільного росту).

2.         Бульба — газове включення, що утворює порожнину в то-вщі скла (бульби бувають сферичні, видовжені, відкриті, закриті, прозорі або покриті тонкою білуватою плівкою).

3.         Мошка — дрібні круглі бульби, діаметром не більше 0,8 мм, скупчені на одній ділянці.

4.         Камені — сторонні непрозорі включення різноманітної фор-ми, розмірів та кольору.

5.         Звилина — оптична неоднорідність у склі у вигляді ниток довільної форми, вузлів, джгутів.

6.         Складка — порушення зовнішньої поверхні вузької нерів-ності кишенеподібного січення.

7.         Кованість — нерівність поверхні корпуса банки у вигляді дрібної хвилястості.

8.         Гострий шов — дефект скляної банки у вигляді шва з не-округленою поверхнею.

9.         Подвійний шов — шов, що утворюється від незбігу швів чистової та чорнової форм.

88

10.       Задирка — гострий виступ на вінці горловини, утворений через обробку робочої поверхні горлових кілець.

11.       Скляна нитка — дефект у вигляді видовженого утворення на внутрішній поверхні скляної банки, що з’єднує протилежні стінки або стінку з дном.

12.       Скляна стрілка — дефект у вигляді видовженого гострого утворення на внутрішній поверхні скляної банки, що відходить від стінки або дна і не з’єднується з протилежною стінкою.

13.       Потертість — абразивне пошкодження ділянок поверхні банки на незначну глибину, що супроводжується зниженням її скляного блиску.

14.       Сколювання — місцеве механічне пошкодження поверх-ні банки, що утворює виїмку неправильної форми на поверхні

скла.

Таблиця 4.6

ДЕФЕКТИ СКЛА І ЇХ ВПЛИВ НА ТАРУ

 

Дефекти скла Характеристика і вплив на тару

«Непровар»    Неоднорідність скла, включення у склі. Знижує механіч-ну міцність і термостійкість тари

«Рух»   Кристалізація скла: малопрозорі ділянки в склі, роблять його неоднорідним. Знижує механічну міцність і термо-стійкість при транспортуванні тари

Шлір   Скловидні включення круглої форми у вигляді напли-вів, прозорі, часом забарвлені. Знижується механічна і термічна стійкість тари

Свілі    Неоднорідність скла — групові або окремо розміщені прямі чи зігнуті нитки. Груба свіль помітна неозброє-ним оком. Знижується механічна міцність і термостій-кість тари

Каміння          Кристалічні непрозорі включення. Знижується механіч-на і термічна стійкість тари

Бульбашки     Газові включення у склі. За формою бувають сферич-ними, овальними або витягнутими у вигляді ниток. По-гіршується зовнішній вигляд тари. Глибинні не вплива-ють на міцність, поверхневі призводять до бою тари, а внутрішні — до попадання скла в продукт

«Мошка»        Найдрібніші пухирці у склі — групові або розкидані. При великій кількості «мошка» погіршує зовнішній ви-гляд виробу

При виробництві скляної тари можуть виникати різноманітні дефекти (табл. 4.7).

Таблиця 4.7

ДЕФЕКТИ, ЯКІ УТВОРЮЮТЬСЯ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ СКЛЯНОЇ ТАРИ

 

Дефекти         Характеристика

Посічка           Тонка волосяна тріщина. Може бути точкова і довжи-ною декілька сантиметрів, поверхнева, глибинна

Підпресовка   Надлишок скла, який утворюється на швах і виступаю-чий гребінець, валик або куток, підпресовка на вінчику горла заважає миттю і закупорюванню тари, а також для закриття кришок, що зумовлює попадання скла в се-редину тари або в продукт, збільшується бій при заку-порюванні; знижує герметичність закупорки. Грубі шви погіршують зовнішній вигляд тари.

Стрілки          Відтягнуті гострі виступи скла у вигляді стрілок і ниток на внутрішній поверхні тари

Нерівномірний розподіл      Різна товщина стінок тари: потовщення окремих діля-нок, залив дна або потоншення стінок — придутості

Надщербленість        Відколювання шматочка скла на якій-небудь ділянці виробу. Збільшується бій при закупорюванні, порушу-ється герметичність, знижується її міцність

Складки         Порушення гладкої поверхні тари у вигляді розриву по-верхні плівки скла з нерівно оплавленими краями. Складки розміщуються на поверхні тари. Погіршується зовнішній вигляд виробу, а міцність знижується. Склад-ка на вінчику горла може порушувати герметичність упаковки

«Сітка-павутинка»    Найдрібніші бульбашки, розміщуються у вигляді сітки. Погіршується зовнішній вигляд, міцність не змінюється, порушується герметичність закупорки

«Кованість»   Негладка, дещо покороблена поверхня, що має вигляд окремих заокруглених граней

Деформація тари.

Порушення геометричної форми.

Контрольні питання

2.         Характеристика основних технологічних та експлуатаційних влас-

3.         Охарактеризуйте тенденції розвитку склотарної промисловості.

4.         Які споживні властивості скляної тари?

5.         Які класи скла Вам відомі?

6.         З яких матеріалів виробляють тарне скло?

7.         Нові види скляної тари?

8.         Які основні критерії якості скляної тари?

9.         Які найбільш поширені дефекти скла? 10. Дайте характеристику скляної тари.