Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.8. Картон профільно-орієнтований (гофрований) : Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Бібліотека для студентів

2.8. Картон профільно-орієнтований (гофрований)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

магниевый скраб beletage

Гофрований картон вважається самим розповсюдженим, на-дійним і ефективним матеріалом для транспортної тари. Він при-датний для багаторазового використання. Характерна ознака го-фрокартону — наявність хвилястого шару. До переваг гофрокартону і транспортної упаковки із нього належать:

•          висока міцність при стискуванні;

•          стійкість до дії ударних і вібраційних навантажень;

•          висока стійкість до вологи і жиру;

•          можливість штабелювання гофроящиків і відповідно ефек-тивного об’ємів транспортних засобів;

•          простота маніпуляцій при упакуванні і розпакуванні продукції;

•          нижчі транспортні витрати за рахунок полегшеної тари;

•          універсальність, що дає змогу отримувати оптимальний ма-теріал упаковки з ріними типами гофру;

•          можливість комбінування з іншими матеріалами (папером, ПЕ, фольгою тощо);

•          можливість повторного використання гофротари;

•          проста утилізація і повторна переробка при використанні відпрацьованої упаковки, як вторинної сировини.

Гофрований картон отримують способом склеювання одного чи декількох шарів гофрованого паперу (флютінга) з одним або кількома шарами плоского картону (крафт-лайнеру або тест-лайнеру). Гофрований картон належить до анізотропних матері-алів, які мають неоднакові в різних напрямах властивості. Він має достатню жорсткість, а також амортизаційні властивості, завдяки яким його використовують для виготовлення зручної і легкої упаковки. Плоскі (зовнішні і внутрішні) шари фіксують

стан гофрів, функціонують на стискання, розрив і опір продав-ленню.

За числом шарів гофрований картон поділяють на такі типи (рис. 2.4):

•          Д — двошаровий картон, що складається із плоского і гоф-рованого шарів;

•          Т — тришаровий картон, що складається із двох плоских і одного гофрованого шарів;

•          П — п’ятишаровий картон, що складається із трьох плоских і двох гофрованих шарів.

1

\/\/\/\/\/\/\

 

A

 

SAAAAA/

/

 

2

 

 

 

УчЧУХУШ

 

3

 

 

 

75П

 

4

 

Рис. 2.3. Картон гофрований 1 — двошаровий; 2 — тришаровий; 3 — п’ятишаровий; 4 — семишаровий; h — висота гофра; t — крок гофра.

Переважно використовуються чотири типи профіле-гофро-ваного шару: А, В, С, Е.

Гофр А (крупний). Висота гофру — від 4,5 до 5,5 мм, крок — від 8,0 до 9,5 мм. Картон з таким типом гофру має високу амор-тизаційну міцність, легко витримує динамічні навантаження, прикладені перпендикулярно до його поверхні. В ящики із такого картону добре упаковувати крихкі товари, скло.

Гофр В (дрібний). Висота гофру — від 2,2 до 3,2 мм, крок — від 4,5 до 6,4 мм. Картон із таким типом гофру здатний витримувати зусилля на зім’яття хвилястого шару значно більше, ніж картон з гофром А, однак він має гірші амортизаційні властивості. У ящики із такого кар-тону рекомендують пакувати консервні банки або важкі предмети.

Гофр С (середній). Висота гофра — від 3,2 до 4,5 мм, крок — від 6,5 до 8,0 мм. Він характеризується всіма перевагами картонів з гофрами А і В та є універсальним матеріалом для виготовлення ящиків різноманітного споживання.

Гофр Е (мікро). Висота гофра — від 1,1 до 1,6 мм, крок — від 3,2 до 3,6 мм. У ящики, коробки і пачки із такого картону найчас-тіше пакують невеликі товари, які потребують додаткового захи-сту від зминання.

В країнах ЄС застосовується ряд інших типів гофрів: F, G, N. Картон з такими типами гофрів використовують для нане-сення якісного багатокольорового друку. Він також викорис-товується для індивідуальної упаковки предметів, які потре-бують додаткового захисту.

Фірма «Kaysersberg» (Франція) випускає картон семишаровий (Trylpe-wall) і дев’ятишаровий (Qudriwall). Картон Trylpe-wall виробляється з гофром К, висота якого 7 мм, товщина 1,5 см і біль-ше, маса 1 м2 — більше 1 кг. Тару із такого картону застосовують для транспортування вантажів навалом і для виготовлення амор-тизаційних прокладок.

Гофрований картон виготовляється типів: Д, Т і П. Вони ма-ють три класи (1, 2, 3), а також декілька марок: Т11-Т15, Т21-Т27, П31-П37 (табл. 2.10).

Таблиця 2.10

КЛАСИФІКАЦІЯ ГОФРОВАНОГО КАРТОНУ

 

Тип     Клас    Марка Призначення

Д         —        Д         Виготовлення допоміжних пакувальних засобів

Т          1          Т11, Т12, Т13, Т14, Т15        Виготовлення тари і допоміжних засобів для виробів, здатних протидіяти наван-таженню в штабелі

Т П      2 3       Т21, Т22, Т23, Т24,Т25, Т 26, Т27

П35, П36, П37           Виготовлення тари і допоміжних засобів для пакування продукції, не здатної сприймати навантаження штабеля

П         3          П31, П32,П33, П34   Виготовлення контейнерів, крупногаба-ритної високоміцної і жорсткої тари

Картон гофрований виготовляють у рулонах або листах (тип Д), в листах (типи Т і П).

Гофрований картон окремих типів, класів і марок має відпові-дати певним параметрам (табл. 2.11 ).

Таблиця 2.11

НОРМИ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ГОФРОВАНОГО КАРТОНУ

 

Найменування показників   Типи, класи і марки картону

 

            Д         Т11—Т15       Т21—Т27       П31—П37

Абсолютний  опір   продавлюван-ню, МПа, не менше  0,2       1,1—2,0          0,7—1,7          1,1—2,8

Питомий опір розриву вздовж гоф-рів по лінії рилювання після вико-нання  одного   подвійного  переги-нання на 180 °, кНУм, не менше    —        8—16  4—11  7—21

Опір торцевому стисканню вздовж гофрів, кН/м, не менше       —        3,0—4,0          2,2—7,0          5,0—7,0

Опір розшаруванню, кН/м, не менше         —        0,2       0,2       0,2

Вологість, %  6—12  6—12  6—12  6—12

Розроблено спеціальний гофрований картон для транспорту-вання і зберігання глибоко заморожених харчових продуктів. За-вдяки особливому складу картону і конструкції складних коро-бок, у них можна розміщувати вантаж масою 1200 кг. Він може використовуватись у комбінуванні з піною, плівкою і металом.