Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.7. Особливості інфляції в Україні : Інфляція суть, форми та її оцінка : Бібліотека для студентів

1.7. Особливості інфляції в Україні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Україна успадкувала від СРСР дефіцитну економіку, а разом з нею величезний інфляційний потенціал. Низький рівень ефектив-ності виробництва та якості продукції, державний монополізм і від-сутність конкуренції, спотворена структура виробництва з низькою часткою предметів споживання, надмірне зношення основних засо-бів, гіпермілітаризація тощо становили сприятливі умови для розви-тку інфляції в Україні на початку 90-х років.

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

Для досягнення макроекономічної рівноваги уряд із 1992 р. лібе-ралізував ціни, які почали швидко зростати. Тривала відкрита інфля-ція стала несподіванкою, чимось незвичним і незнайомим. Невміння уряду боротися з цим лихом тільки підсилювало темпи зростання цін, що призвело до тяжких соціально-економічних наслідків.

Висока інфляція, поєднавшись із безпрецедентним падінням обсягу національного виробництва, означала гіперстагфляцію, яка стала важливою рисою вітчизняної економіки в 1992–1995 рр. (табл. 1.1; рис. 1.13). Вхід економіки України у фазу гіперстагфляції зумовлювався передовсім високими темпами зростання загального рівня цін. Світовий досвід показує, що спад виробництва відбуваєть-ся майже завжди, коли річні темпи інфляції перевищують 40%. Річ у тому, що за високих темпів зростання цін, а особливо за гіперінфля-ції, національна грошова одиниця швидко знецінюється, що різко знижує рівень сукупних заощаджень усередині країни. При цьому змінюється структура кредитів: частка короткострокових кредитів різко зростає. Так, у 1993 р. короткострокові кредити становили в Україні 97,2%.

ІСЦ

10 256,0

10 000

4 000 3 000

2 000 400

 

2 100,0

 

w         281,7

 

 

 

100

50

0

390,0

12.0,0—-~-,8 112,3   116,0_.

139,7   99,4

117,1 *

1991        1993           1995        1997        1999        2001        2003          2005        2007      Роки

* Січень-жовтень 2008 р.

Рис. 1.13. Індекси споживчих цін у 1991–2008 рр. (грудень до грудня попереднього року)

Розділ I. Інфляція, її види, причини та наслідки

На мікрорівні інфляція є своєрідним неформальним податком і доповнює податкові вилучення. У середині 90-х років гранична по-даткова ставка в Україні нерідко сягала 80%, що в поєднанні з інфля-цією створювала нестерпний тиск на виробника, який призупиняв свою діяльність.

У вітчизняній економічній літературі досі триває дискусія на-вколо причин гострої інфляції в Україні в 1992–1995 рр. Більшість економістів схиляється до думки, що спочатку в Україні розвинулась інфляція попиту, пов’язана з надлишковою грошовою масою. Зо-крема, важливим чинником такої інфляції став величезний дефіцит державного бюджету. Остерігаючись соціального невдоволення, уряд утримував досягнутий рівень доходів населення через механізм ін-дексації. Крім цього, для підвищення рівня ліквідності, значна частка яких була державною, НБУ періодично здійснював емісію грошової маси. У 1992 р. обсяг готівки зріс більше ніж у 16 разів — приблизно з 30 млрд крб. до 500 млрд.

Суттєвий вплив на зрос