Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.5. Зв’язок інфляції та безробіття. Крива Філіпса : Інфляція суть, форми та її оцінка : Бібліотека для студентів

1.5. Зв’язок інфляції та безробіття. Крива Філіпса


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Безробіття виникає у сфері економіки та є дуже важливим со-ціальним, психологічним і моральним феноменом, безпосередньо пов’язаним із політикою держави, а в умовах глобалізації — з політи-кою міжнародних організацій.

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

Безробіття, як правило, класифікують за причинами, що його зумовлюють. З огляду на це, залежно від того, залишається людина працездатного віку без роботи за своїм власним бажанням чи її зму-шують до цього незалежні від її устремлінь і волі обставини, розріз-няють добровільне та вимушене безробіття.

Безробіття, зумовлене правовими нормами, що панують у сус-пільстві, та механізмом устрою ринку праці, набуває форми інсти-туціонального.

Причиною цієї форми безробіття є:

– така ситуація в економіці, коли політика високих соціальних виплат у зв’язку з безробіттям знижує пропозицію праці, спо-нукає тривалий час шукати нову роботу, і тим самим сприяє зростанню рівня безробіття;

– високі прогресивні ставки оподаткування доходів створюють ситуацію, за якої вигідніше обмежувати самоексплуатацію, зменшуючи пропозицію праці, адже перевищення річного рівня доходу певного рівня буде вилучено податковими ін-ституціями. Подекуди високі ставки оподаткування роблять вигіднішим не працювати й отримувати виплати у зв’язку з без-робіттям із соціальних фондів, бо надлишок над виплатою буде вилучений через податки;

– ситуація, за якої введення високого гарантованого рівня міні-мальної заробітної плати спонукає роботодавців обмежувати попит на працю. За певних умов наймані працівники погодили-ся б працювати і за нижчу заробітну плату, але жорстка нижня межа її, встановлена законом, не дає змоги урівноважити при природному рівні безробіття попит і пропозицію трудових по-слуг. Формується їх надлишок;

– асиметричність інформації на ринку праці стосовно наявності вакантних робочих місць та обсягу і якісних характеристик, здатних до найманої праці людей, які шукають роботу, посилює вірогідність інституційного безробіття;

– ринок праці інерційний. Його здатність пристосовуватися до вимог ринку благ здійснюється з певним запізненням, що теж посилює розбалансування між попитом і пропозицією трудо-вих послуг.

Найпоширенішими формами безробіття є фрикційне, структурне та циклічне. Розглянемо їх зміст.

Розділ I. Інфляція, її види, причини та наслідки

Фрикційне безробіття виникає у зв’язку з тим, що встановлення рівноваги між кількістю найманих працівників відповідного кваліфі-каційного рівня, які бажають працювати за наймом за певного рівня заробітної плати та умов праці, з одного боку, та кількістю і якістю робочих місць — з іншого, потребує певного часу. Ця форма безробіт-тя характеризується тим, що люди працездатного віку, маючи певні навички та кваліфікацію, активно шукають роботу, яка відповідала б їхнім вимогам. Для пошуку такої роботи їм необхідна інформація про вільні робочі місця, умови найму та час, необхідний для п