Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.5. Зв’язок інфляції та безробіття. Крива Філіпса : Інфляція суть, форми та її оцінка : Бібліотека для студентів

1.5. Зв’язок інфляції та безробіття. Крива Філіпса


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Безробіття виникає у сфері економіки та є дуже важливим со-ціальним, психологічним і моральним феноменом, безпосередньо пов’язаним із політикою держави, а в умовах глобалізації — з політи-кою міжнародних організацій.

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

Безробіття, як правило, класифікують за причинами, що його зумовлюють. З огляду на це, залежно від того, залишається людина працездатного віку без роботи за своїм власним бажанням чи її зму-шують до цього незалежні від її устремлінь і волі обставини, розріз-няють добровільне та вимушене безробіття.

Безробіття, зумовлене правовими нормами, що панують у сус-пільстві, та механізмом устрою ринку праці, набуває форми інсти-туціонального.

Причиною цієї форми безробіття є:

– така ситуація в економіці, коли політика високих соціальних виплат у зв’язку з безробіттям знижує пропозицію праці, спо-нукає тривалий час шукати нову роботу, і тим самим сприяє зростанню рівня безробіття;

– високі прогресивні ставки оподаткування доходів створюють ситуацію, за якої вигідніше обмежувати самоексплуатацію, зменшуючи пропозицію праці, адже перевищення річного рівня доходу певного рівня буде вилучено податковими ін-ституціями. Подекуди високі ставки оподаткування роблять вигіднішим не працювати й отримувати виплати у зв’язку з без-робіттям із соціальних фондів, бо надлишок над виплатою буде вилучений через податки;

– ситуація, за якої введення високого гарантованого рівня міні-мальної заробітної плати спонукає роботодавців обмежувати попит на працю. За певних умов наймані працівники погодили-ся б працювати і за нижчу заробітну плату, але жорстка нижня межа її, встановлена законом, не дає змоги урівноважити при природному рівні безробіття попит і пропозицію трудових по-слуг. Формується їх надлишок;

– асиметричність інформації на ринку праці стосовно наявності вакантних робочих місць та обсягу і якісних характеристик, здатних до найманої праці людей, які шукають роботу, посилює вірогідність інституційного безробіття;

– ринок праці інерційний. Його здатність пристосовуватися до вимог ринку благ здійснюється з певним запізненням, що теж посилює розбалансування між попитом і пропозицією трудо-вих послуг.

Найпоширенішими формами безробіття є фрикційне, структурне та циклічне. Розглянемо їх зміст.

Розділ I. Інфляція, її види, причини та наслідки

Фрикційне безробіття виникає у зв’язку з тим, що встановлення рівноваги між кількістю найманих працівників відповідного кваліфі-каційного рівня, які бажають працювати за наймом за певного рівня заробітної плати та умов праці, з одного боку, та кількістю і якістю робочих місць — з іншого, потребує певного часу. Ця форма безробіт-тя характеризується тим, що люди працездатного віку, маючи певні навички та кваліфікацію, активно шукають роботу, яка відповідала б їхнім вимогам. Для пошуку такої роботи їм необхідна інформація про вільні робочі місця, умови найму та час, необхідний для переїзду на нове місце чи просто на зміну місця роботи. Ця форма безробіття дає змогу найманим працівникам реалізувати своє право на пошук при-