Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_3f00f7141912915d5d08449d935fa7bc, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести : Інфляція суть, форми та її оцінка : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

магниевый скраб beletage

1.         Назвіть, яке економічне явище означає надмірний випуск грошей у

країні та їх знецінення:

а)         інфляція;

б)         дефляція;

в)         ревальвація.

2.         Визначте, які категорії населення програють від інфляції:

а)         пенсіонер, який отримує пенсію;

б)         вкладник, який вклав велику суму грошей у банк;

в)         особа, яка взяла позику в банку;

г)         уряд, який затримує виплату заробітної плати;

д)         сім’я, що взяла кредит на будівництво житла.

3.         Визначте, які категорії населення виграють під час інфляції:

а)         пенсіонер, який отримує пенсію;

б)         вкладник, який вклав велику суму грошей у банк;

в)         особа, яка взяла позику в банку;

г)         уряд, який затримує виплату заробітної плати;

д)         сім’я, що взяла кредит на будівництво житла.

4.         Визначте, які події спричинюють інфляцію попиту як результат зрос-

тання споживчих витрат:

а)         значне скорочення податків на особисті доходи населення;

б)         значне зростання державних витрат на воєнні потреби;

в)         різке зростання цін на нафту на світовому ринку;

г)         збільшення заробітної плати, пенсій, субсидій;

є) зниження продуктивності праці на виробництві;

д)         у країні мав місце неврожай зерна.

5.         Визначте, які події спричинюють інфляцію витрат як результат змен-

шення сукупної пропозиції:

а)         значне скорочення податків на особисті доходи населення;

б)         значне зростання державних витрат на воєнні потреби;

в)         різке зростання цін на нафту на світовому ринку;

г)         збільшення заробітної плати, пенсій, субсидій;

є) зниження продуктивності праці на виробництві;

д)         у країні мав місце неврожай зерна.

Тести

6.         Які зовнішні ознаки інфляції в економіці країни:

а)         зростання реальних доходів населення;

б)         зниження ціни на товари, послуги, роботи;

в)         зростання ціни робочої сили, скорочення пропозиції товарів;

г)         загальне зростання цін?

7.         Визначте ситуацію, яка виникає за умов збільшення швидкості обігу

грошей за однакової кількості грошової і товарної мас:

а)         збільшення купівельної спроможності грошей;

б)         зростання цін;

в)         зниження цін;

г)         економічне зростання.

8.         Укажіть категорію людей, які виграють від раптового зростання тем-

пів інфляції:

а)         люди, які живуть на фіксовану пенсію;

б)         люди, які отримали безпроцентну позику;

в)         власники страхових полісів, які застрахували своє життя;

г)         вкладники ощадбанків.

9.         У минулому році економіка країни характеризувалася такими пара-

метрами:

– потенційний рівень ВНП — 4125 млн грн; – фактичний рівень ВНП — 3712,5 млн грн; – фактичний рівень безробіття — 10%.

Визначте природний рівень безробіття в країні, якщо коефіцієнт Оукена дорівнює 2,5.

а)         3%;

б)         4%;

в)         5%;

г)         6%.

10.       Що може бути причиною зростання темпів інфляції:

а)         відміна пільг на податок з доходів фізичних осіб;

б)         зростання цін на енергоносії;

в)         початок розробки нового вугільного басейну;

г)         підвищення НБУ облікової ставки?

11.       Укажіть показник, за яким можна якнайкраще оцінити рівень жит-

тя в країні:

а) темп інфляції;

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

б)         грошовий дохід на душу населення ;

в)         реальний дохід на душу населення;

г)         рівень безробіття.

12.       Визначте послідовність та наслідки проведення державою політики

«дорогих грошей»:

а)         зменшення курсу національної валюти за кордоном;

б)         наявність у країні інфляції;

в)         скорочення інвестицій;

г)         збільшення експорту;

д)         збільшення облікової ставки.

13.       Яку фазу економічного циклу характеризує зростання безробіття

в разі скорочення витрат на виробництво і зменшення обсягів випуску

продукції:

а)         депресію (дно);

б)         піднесення (бум);

в)         рецесію;

г)         пожвавлення?

14.       Інфляцію попиту можуть спричинити певні події, за винятком:

а)         збільшення державних видатків;

б)         збільшення доходів у інших країнах;

в)         зменшення грошової пропозиції в країні;

г)         збільшення грошової пропозиції в країні.

15.       Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:

 

а)         дефляція;

б)         інфляція попиту;

в)         інфляція пропозиції;

г)         інфляційний податок

 

 

1)         зниження середнього рівня цін та зростання ку-півельної спроможності грошової одиниці;

2)         виникає унаслідок зростання цін через збіль-шення витрат виробництва;

3)         підвищення доходів споживачів темпом, який перевищує зростання товарної маси;

4)         частина доходів, що «згорає» в полум’ї інфляції;

5)         зростання собівартості продукції

 

 

 

Відповідь:

аб

Тести

16.       Вкажіть дії споживачів при інфляційному очікуванні:

а)         починають активно вкладати гроші в цінні папери;

б)         збільшують заощадження і скорочують поточне споживання;

в)         скорочують заощадження і збільшують поточне споживання;

г)         не змінюють своєї поведінки на споживчому ринку.

17.       Визначте зміну реального доходу, якщо номінальний зріс на 5%, а

рівень цін зріс на 10%:

а)         збільшився на 5%;

б)         збільшився на 15%;

в)         зменшився на 5%;

г)         зменшився менше ніж на 10%.

18.       Укажіть наслідки, до яких призводить високий рівень інфляції в

Україні:

а)         знецінення національної валюти;

б)         не впливає на курс валюти;

в)         зниження або підвищення валютного курсу національної економіки;

г)         підвищення цінності національної валюти.

19.       Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями:

 

а)         повна зайнятість;

б)         неповна зайнятість;

в)         рівень безробіття;

г)         природне безробіття

 

 

1)         включає фрикційне та структурне безробіття і є внутрішньою потребою економіки;

2)         означає відсутність циклічного безробіття, від-повідає рівню природного безробіття;

3)         вимірюється шляхом зіставлення кількості без-робітних з наявною робочою силою;

4)         означає, що фактичний рівень безробіття пере-вищує його природний рівень;

5)         зайнятість населення у тіньовій економіці

 

Відповідь:

аб

20. Визначте послідовність проведення державної політики зайнятості:

а)         аналіз і прогноз попиту та пропозиції на ринку робочої сили;

б)         зменшення доходів населення, погіршення умов життя людей;

в)         допомога у працевлаштуванні незайнятого населення;

г)         відсутність циклічного безробіття, тобто досягнення повної зайнятості;

д)         створення бірж праці або служб зайнятості.

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

21.       Банк нараховує відсоток за вкладом як на початкову суму, так і на

суму раніше нарахованих відсотків. Укажіть, як називається така схема

нарахування відсотків:

а)         простим відсотком;

б)         складним відсотком;

в)         відсотком за кредитом;

г)         вигідним відсотком.

22.       Визначте зміну реальних доходів, якщо за інфляції 50% на місяць

номінальні доходи протягом двох місяців зросли в два рази:

а)         реальні доходи зросли на 50%;

б)         реальні доходи знизилися на 11%;

в)         реальні доходи знизилися на 25%;

г)         реальні доходи зросли на 25%.

23.       Визначте поняття «облікова ставка» (ставка рефінансування):

а)         це ставка, за якою комерційні банки видають повторні кредити постій-

ним клієнтам;

б)         вища для комерційних банків, ніж для фізичних осіб;

в)         встановлюється НБУ для кожного конкретного комерційного банку

прямо пропорційно величині його активів;

г)         це ставка, за якою НБУ видає кредити комерційним банкам.

24.       Установіть відповідність між показниками та формулами їх розра-

хунку:

а)         рівень інфляції (індекс споживчих цін певного року, або індекс інфля-

ції);

б)         приблизна кількість років, потрібна для подвоєння рівня цін;

в)         темп інфляції;

г)         рівняння грошового обігу, або рівняння Фішера.

 | індекс цін поточного року    ,

•100%;

1) =     -1

^ індекс цін базового року

„.         ціна ринкового кошика певного року

1) =     ;

ціна відповідного ринкового кошика базового року

„ч     індекс цін поточного року

S) =             ;

індекс цін базового року

 70

4)         ;

темп щорічного зростання рівня цін,%

5)         M-V = P-Q-

Тести

Відповідь:

 

аб                     в         г

                                  

25.       Укажіть, чому дорівнює швидкість обігу грошей:

а)         сумі виданих банківських кредитів, що ділиться на їх кількість;

б)         індексу цін, скоригованому з урахуванням реального валового вну-

трішнього продукту;

в)         середній кількості платежів, у яких бере участь кожна грошова одини-

ця протягом року;

г)         середньому числу переказів безготівкових грошей, такому, що дово-

диться в рік на один комерційний банк.

26.       Укажіть, за яких умов може відбутися економічний підйом в Украї-

ні в 2009 р.:

а)         рівень безробіття в Україні в 2009 р. знизиться порівняно з 2008 р.;

б)         реальний ВВП України в 2009 р. знизиться порівняно з 2008 р.;

в)         темп інфляції в Україні у 2009 р. зменшиться порівняно з 2008 р.;

г)         будуть виконані всі вищезазначені умови.

27.       Укажіть, на яку величину відрізняється природний рівень безробіт-

тя від фактичного:

а)         на величину фрикційного безробіття;

б)         циклічного безробіття;

в)         структурного безробіття;

г)         не відрізняється.

28.       Дайте визначення. Дефляція — це:

а)         зниження загального рівня цін в економіці;

б)         зниження темпу інфляції;

в)         падіння курсу національної валюти;

г)         зниження купівельної спроможності грошей.

29.       Банк пропонує нарахування 2% за внеском щомісячно за схемою

складних відсотків. Визначте зміну суми, вкладеної в банк, за рік:

а)         24%;

б)         26,8%;

в)         92,4%;

г)         124%.

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

30.       Індекс інфляції в Україні за даними Держкомстату, становив у 2006

р. 111,6%, у 2007 р. — 116,6%. Чому дорівнює індекс споживчих цін за два

роки:

а)         111,6 + 116,6;

б)         1,116 х 1,166;

в)         -^/1,116 • 1,166 ?

31.       Індекс інфляції в Україні, за даними Держкомстату, становив у

2006 р. 111,6%, у 2007 р. — 116,6%. Чому дорівнює середньорічний темп

інфляції:

а)         111,6 + 116,6;

б)         1,116 х 1,166;

в)         -у/ІДІб • 1,166 ?

32.       Чому дорівнює проста відсоткова ставка, яка враховує інфляцію,

якщо реальна ставка доходності 18%, рівень інфляції 12%:

а)         30%;

б)         51,6%;

в)         40%?

33.       Проста ставка j , яка враховує інфляцію при строку кредиту (де-

позиту) один рік, якщо реальна ставка доходності г , а рівень інфляції a ,

індекс інфляції / , знаходиться за формулою:

а)         j = г + а + г-а;

б)         j = r + a + n-r-a;

(l + n-r)-I -1

в)         j =        ;

п

г)         j = (l + r)-\/l -1.

34.       Проста ставка j , яка враховує інфляцію при строку кредиту (де-

позиту) п років, якщо реальна ставка доходності г , а рівень інфляції a ,

індекс інфляції / , знаходиться за формулою:

а)         j = r + a + r-a',

б)         j = r + a + n-r-а ;

(1 + п-г)-І -1

в)         j = І     '           ;

п

г)         j = (l + r)-\/l -1.

Тести

35.       Складна ставка j , яка враховує інфляцію при строку кредиту (де-

позиту) п років, якщо реальна ставка доходності г , а рівень інфляції a ,

індекс інфляції / , знаходиться за формулою:

а)         j = г + а + г-а;

б)         j = r + a + n-r-a;

(1 + п-г)-І -1

в)         j =        ;

п

г)         І = (1 + rYyll -1.

36.       Реальна проста відсоткова ставка г при видачі кредиту під просту

відсоткову ставку j на один рік, якщо врахувати інфляцію (рівень інфля-

ції a , індекс інфляції / ), знаходиться за формулою:

і -а

а)         т =       ;

1 + а

 і-а

б)         г —

1 + п-а

 1 + І

в)         г =^-1;

nfj

1  Г1+І

г)         г = — •           -1

37. Реальна відсоткова процентна ставка г при видачі кредиту під про-сту відсоткову ставку j відсотків на п років, якщо врахувати інфляцію (рівень інфляції a , індекс інфляції / ), знаходиться за формулою:

і -а

а)         т =       ;

1 + а

 і-а

б)         г —

1 + п-а

 

в) r      1+і 41  -1;

г) r       _ 1 (1 п 1        + І

38. Реальна складна відсоткова ставка г при видачі кредиту під склад-ну відсоткову ставку j на п років, якщо врахувати інфляцію (рівень ін-фляції a , індекс інфляції / ), знаходиться за формулою:

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

 

j -a

а) r =   ;

б)         r

в)         r

г)         r

j -a

1 + n-a

1 + 7

41

1.f1+i

n

 

39. Складна відсоткова ставка, яка враховує інфляцію при строку кредиту (депозиту) п років і нарахуванні відсотків т разів на рік, якщо реальна ставка доходності г , а рівень інфляції a , індекс інфляції / , зна-ходиться за формулою:

а) j = r + a + r-a;

 

б) і = т-\    1 +

 

т4ї -1   ;

 

 

 

в) г = т

 

 

т

1 +

т41

 

 

 

г)

 

\1+г)-41-1.

 

40. Проста облікова ставка, яка враховує інфляцію при строку п<1 років, якщо реальна ставка доходності г , а рівень інфляції a , індекс ін-фляції / , знаходиться за формулою:

а) j = r + a + r-a;

 

а + г

б) d

             ;

1 + па I-1 + n-r

в) d

I -п г) j = (1 + r)--\/7-1.

41. Складна облікова ставка, яка враховує інфляцію при строку п ро-ків, якщо реальна ставка доходності г , рівень інфляції a , індекс інфляції / , знаходиться за формулою:

Тести

 

а) j       = r + a + r ■ a;

б) d      a + r

=         

1 + wa

в) d      /-1+И-Г

 

            I -n

г) d      yfj -1 + Г

42. Реальна складна облікова ставка при погашенні кредиту або обліку векселів під складну облікову ставку d при строку п років, якщо рівень інфляції a , індекс інфляції / , знаходиться за формулою:

а)         г = 11 - (1 - d\ ■ \ІІ I;

 ,     а + г

б)         a =       ;

1 + па

в)         r = d-a + d-a;

г)         r = f -(1 + а)-т-а .

 

43. Складна облікова ставка, яка враховує інфляцію при строку п ро-ків і нарахуванні відсотків т разів на рік, якщо реальна ставка доходності г , рівень інфляції a , індекс інфляції / , знаходиться за формулою:

,    т-а + г

1 + а n-^fl-1j + r

mnjj

-1 + n-r

а)         /

б)         /

в)         d

I -11

(1+r)-V7-1.

г)         j =

44. Реальна складна облікова ставка при погашенні кредиту або облі-ку векселів під складну облікову ставку при строку п років і нарахуванні відсотків т разів на рік, якщо рівень інфляції a , індекс інфляції / , зна-ходиться за формулою:

а) r = m — (m — f\-т'ЦІ;

б) г = 11 - (1 - d\ ■ yjl I

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

в)         r = d-a + d-a;

г)         r = f -(1+сА-т-а.

45.       Реальний приріст вкладеного капіталу відбувається, коли:

а)         доходність вкладень і рівень інфляції рівні між собою;

б)         доходність вкладень вища за рівень інфляції;

в)         доходність вкладень нижча за рівень інфляції;

 1-1

г)         проста відсоткова ставка j =            ;

п

д)         проста відсоткова ставка задовольняє нерівності 1 + п- j >I.

46.       Увесь дохід від інвестування поглинається інфляцією, якщо

а)         доходність вкладень і рівень інфляції рівні між собою;

б)         доходність вкладень вища за рівень інфляції;

в)         доходність вкладень нижча за рівень інфляції;

 1-1

г)         проста відсоткова ставка j =            ;

п

д)         проста відсоткова   / ставка задовольняє нерівності 1 + п- j >I.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_3f00f7141912915d5d08449d935fa7bc, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0