Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.5. Визначення розміру концесійних платежів : Інфляція суть, форми та її оцінка : Бібліотека для студентів

4.5. Визначення розміру концесійних платежів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Індекс інфляції застосовується в разі розрахунку розміру конце-сійного платежу.

Концесія (лат. concession — дозвіл, поступлення) — це договір, який держава укладає із суб’єктом підприємницької діяльності, як правило, з іноземним інвестором на експлуатацію промислових підприємств, земельних ділянок, природних ресурсів, або підприємство, створене на підставі такого договору.

Поняття та правові принципи регулювання відношень концесії державного та комунального майна, а також умови і порядок її здій-снення з метою підвищення ефективності використання державного та комунального майна та забезпечення потреб громадян України в товарах (роботах, послугах) регулює Закон «Про концесії» [4].

Ст. 1 Закону України «Про концесії» від 16.07.1999 р. № 997-ХІV

Концесія — надання з метою задоволення суспільних потреб уповноваже-ним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування на основі концесійного договору на платній і строковій основі юридичній або фізичній особі (суб’єкту підприємницької діяльності) права на створення (будівництво) і (або) управління (експлуатацію) об’єкта концесії (термі-нове платне володіння), за умови прийняття суб’єктом підприємницької діяльності (концесіонером) на себе зобов’язань із створення (будівництва) і (або) управлінню (експлуатації) об’єктом концесії, майнової відповідаль-ності і можливого підприємницького ризику

Концесійні платежі є платою, яка обумовлена в договорі конце-сій, яку вносить концесіонер за право створення (будівництва) і/ або управління (експлуатації) об’єктами, наданими в концесію. Крім того, у ст. 12 Закону «Про концесії» вказано, що концесійний платіж вноситься незалежно від наслідків господарської діяльності і нале-жить зарахуванню до Держбюджету України або місцевих бюджетів.

Розділ IV. Використання офіційного індексу інфляції в економіці України

Методикою № 639 [53] встановлено порядок розрахунку конце-сійних платежів для кожного виду об’єктів, які можуть передаватися в концесію.

Розмір концесійного платежу за перший квартал, що настає після укладання договору концесії чи перегляду розміру концесійного пла-тежу, визначається за формулою

К       =К   :4хІ    хІ ,   (4.5)

пл.кв.  пл        п.о.      к

де   Кпл — розмір річного концесійного платежу;

Іпо — індекс інфляції з дати проведення оцінки об’єкта концесії до моменту укладання договору концесії або перегляду розміру кон-цесійного платежу;

Ік — індекс інфляції за перший квартал, що настає після укла-дення концесії або перегляду розміру концесійного платежу.

Розмір концесійного платежу за кожний наступний квартал ви-значається шляхом коригування концесійного платежу за попередній квартал на індекс інфляції за поточний квартал (п. 4 [4]).