Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.7.1. Розрахунки за стандартними іпотечними позиками за допомогою фінансових функцій Excel : Інфляція суть, форми та її оцінка : Бібліотека для студентів

2.7.1. Розрахунки за стандартними іпотечними позиками за допомогою фінансових функцій Excel


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Загрузка...

Завдання полягає у визначенні розміру щомісячних погашуваль-них платежів (внесків) R та залишку заборгованості на момент чер-гового її погашення аж до повного погашення боргу. Погашувальні платежі (внески) являють собою постійну ренту — ануїтет.

Нарощена сума ( S ) ануїтету постнумерандо (платежі здійсню-ються в кінці місяця) для випадку, коли момент нарахування відсо-тків і момент платежу збігаються, знаходиться за формулою [93]

 

S = R-m

 

\      m)

i

 

1

 

де   R – величина платежу за період,

i — річна складна відсоткова ставка, виражена в десятковому дробі,

n — строк ануїтету в роках,

m — кількість нарахувань відсотків на рік.

Поточна вартість (А) нарощеної суми дорівнює [93]:

 

A

 

S

 

R-m

 

 

1-  1

 

Л

 

1 + m

де   R - величина платежу за період,

і  — річна складна відсоткова ставка, виражена в десятковому дробі,

п — строк ануїтету в роках,

т — кількість нарахувань відсотків на рік.

Поточна вартість — сума всіх платежів, дисконтованих на вели-чину відсоткової ставки на початок періоду.

3 останньої формули можна знайти величину платежу за період ( R )

 

R

 

А-і

1-1 +

т

 

А-І-Ц + — т )

 

1 + А т

 

(2.57)

 

Розділ II. Урахування інфляційного чинника під час прийняття фінансово-інвестиційних рішень

Величина R є базою для розроблення плану погашення боргу. Вона дорівнює в будь-якому періоді сумі платежу, який піде на пога-шення основного боргу, плюс сума на оплату відсотків у тому самому періоді. A — величина іпотечної позики.

Приклад 2.17. Під заставу квартири отримано позику 50 тис. грн строком на 1 рік під відсоткову ставку 18% річних. Погашення іпотечної позики та відсотків здійснюється щомісяця рівними сумами.

Визначити загальну суму витрат позичальника S , величину щомісячно-го платежу R . Скласти план погашення боргу.

Розв’язання. З формули (2.57) знаходимо величину щомісячного плате-жу R

 

0,18 IT

50 000-0,18-  1

0,18V24

12 ) 4584,01 грн.

1

R

 

Л-Н1 + — ml

 

12

50 GOO-0,18-1,0151 12-(l,01512-l)

 

Щомісячний платіж R можна знайти, використовуючи фінансову функ-цію табличного процесора Excel ПЛТ [93]:

ПЛТ(18%.12; 12; –50 000) = 4583,999645.

Платежі за відсотками на основі періодичних постійних виплат і постій-ної відсоткової ставки розраховують за допомогою функції Excel ПРПЛТ [93]:

ПРПЛТ(18 %.12; 1; 12; –50 000) = 750;

ПРПЛТ(18 %.12; 2; 12; –50 000) = 692,4900053;

ПРПЛТ(18 %.12; 3; 12; –50 000) = 634,1173607;

ПРПЛТ(18 %.12; 4; 12; –50 000) = 574,8691265;

ПРПЛТ(18 %.12; 5; 12; –50 000) = 514,7321687;

ПРПЛТ(18 %.12; 6; 12; –50 000) = 453,6931565;

ПРПЛТ(18 %.12; 7; 12; –50 000) = 391,7385592;

ПРПЛТ(18 %.12; 8; 12; –50 000) = 328,8546429;

ПРПЛТ(18 %.12; 9; 12; –50 000) = 265,0274679;

ПРПЛТ(18 %.12; 10; 12; –50 000) = 200,2428852;

ПРПЛТ(18 %.12; 11; 12; –50 000) = 134,4865338;

ПРПЛТ(18 %.12; 12; 12; –50 000) = 67,74383712.

Круш П. В., Клименко О. В., «Інфляція: суть, форми та її оцінка»

Сума основного платежу за позикою (виплата заборгованості), яка погашається рівними платежами в кінці розрахункового періоду, обчис-люється за допомогою функції Excel ОСПЛТ [93]:

ОСПЛТ(18 %.12; 1; 12; –50 000) = 3833,999645;

ОСПЛТ(18 %.12; 2; 12; –50 000) = 3891,50964;

ОСПЛТ(18 %.12; 3; 12; –50 000) = 3949,882285;

ОСПЛТ(18 %.12; 4; 12; –50 000) = 4009,130519;

ОСПЛТ(18 %.12; 5; 12; –50 000) = 4069,267477;

ОСПЛТ(18 %.12; 6; 12; –50 000) = 4130,306489;

ОСПЛТ(18 %.12; 7; 12; –50 000) = 4192,261086;

ОСПЛТ(18 %.12; 8; 12; –50 000) = 4255,145002;

ОСПЛТ(18 %.12; 9; 12; –50 000) = 4318,972177;

ОСПЛТ(18 %.12; 10; 12; –50 000) = 4383,75676;

ОСПЛТ(18 %.12; 11; 12; –50 000) = 4449,513112;

ОСПЛТ(18 %.12; 12; 12; –50 000) = 4516,25808. Результати розрахунків розмістимо в таблиці (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

План погашення боргу за стандартною іпотечною позикою

 

Місяць            Сума основ-ного боргу на початок місяця, грн    Платежі за

процентами,

грн      Сума погашен-ня основного боргу, грн    Загальна сума платежу, грн

1          50000  750      3833,999645   4583,999645

2          46166,00036   692,4900053   3891,50964     4583,999645

3          42274,49072   634,1173607   3949,882285   4583,999645

4          38324,60843   574,8691265   4009,130519   4583,999645

5          34315,47791   514,7321687   4069,267477   4583,999645

6          30246,21043   453,6931565   4130,306489   4583,999645

7          26115,90395   391,7385592   4192,261086   4583,999645

8          21923,64286   328,8546429   4255,145002   4583,999645

9          17668,49786   265,0274679   4318,972177   4583,999645

10        13349,52568   200,2428852   4383,75676     4583,999645

11        8965,76892     134,4865338   4449,513112   4583,999645

12        4516,255808   67,74383712   4516,25808     4583,999645

Усього                        5007,995744   50000  55007,99574

Отже, загальна сума витрат позичальника S = 55007,99574 грн, у тому числі 5007,995744 грн — платежі за відсотками.

Розділ II. Урахування інфляційного чинника під час прийняття фінансово-інвестиційних рішень