Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2. Структурна будова та класифікація фінансових систем зарубіжних країн : Фінансові системи зарубіжних країн : Бібліотека для студентів

1.2. Структурна будова та класифікація фінансових систем зарубіжних країн


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

магниевый скраб beletage

Розділяння фінансової системи на окремі ланки — явище об'єктивне, обумовлене потребами економічного розвит-ку. Структура фінансової системи динамічна і не може розгляда-тися в статичному вигляді. У процесі економічного розвитку вона може доповнюватися або деякі її ланки можуть відмирати.

Розділ 1

У розвинутих зарубіжних країнах державна фінансова система включає такі ланки фінансових відносин:

1)         державний бюджет;

2)         територіальні фінанси;

3)         державний кредит та кредити місцевих органів влади, a у федеративних державах — і кредити членів федерації;

4)         спеціальні фонди;

5)         фінанси суб’єктів господарювання.

Кожна ланка фінансової системи певним чином впливає на процес відтворення, має свої, властиві йому функції. Так, фінанси підприємств обслуговують матеріальне виробництво. Вони бе-руть участь у створенні ВВП, що розподіляється усередині під-приємств та галузей господарства. Через державний бюджет мо-білізуються ресурси в основний централізований фонд держави і відбувається їх перерозподіл між галузями господарства, еконо-мічними регіонами, окремими соціальними групами населення.

Фінанси як самостійна сфера людської діяльності й економіч-на категорія сформувалися на кілька сторіч раніше, але поступо-во бюджетні відносини стали головними у фінансових.

Структура державної фінансової системи (бюджетної системи) залежить від державного устрою. Вважається, що в унітарних (єдиних,) державах бюджетна система містить дві ланки: держав-ний бюджет та численні місцеві бюджети (бюджети міст, округів, сільських округів та. ін.). У федеративнж державах бюджетна си-стема складається з трьох ланок: державного чи федерального бю-джету або бюджету центрального уряду; бюджетів членів федера-ції (штатів у США, провінцій у Канаді, ландів — земель у Німеччині, кантонів у Швейцарії та. ін.); місцевих бюджетів.

Насправді, кожна країна має індивідуальну, властиву тільки їй бюджетну систему. Незважаючи на різноманіття та численність місцевих бюджетів у зарубіжних країнах, вони можуть бути згруповані у певні системи.

Для зарубіжних країн характерна, як правило, три- або чоти-рирівнева система бюджетів. Наприклад, у Шееції функціону-

ний бюджет, бюджети графств та бюджети округів. У Японії: центральний бюджет, бюджети префектур та бюджети муніципа-

кож три бюджетних рівні: бюджет центрального уряду, бюдже-ти воєводств та бюджети гімн.

Поняття, класифікація та склад фінансових систем          Чотирирівнева система бюджетів, наприклад, функціонує у Франції. бюджет центрального уряду, бюджети регіонів, бюдже-ти департаментів та бюджети комун. Чотири рівні в системі бю-джетів ФРН. бюджет федерацп, бюджет землі, бюджет округу та бюджет громади. У СШЛ чотири основних рівні системи бюдже-тів: центральний, штатний, графський та муніципальний, а також ряд додаткових, зв'язаних з функціонуванням цільових адмініст-ративних утворень, наприклад шкільних та інших округів.

Місцеві бюджети в унітарних державах своїми доходами та видатками не входять до державного бюджету, у федератив-них — до бюджетів членів федерації, а останні не включаються у державний федеральний бюджет.

:а3но3каЇГнасоХ^?сТсРТГмТИИКа°КРЄМИХ