Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.1. Бюджетний устрій та бюджетна система Великої Британії. : Фінансові системи зарубіжних країн : Бібліотека для студентів

7.1. Бюджетний устрій та бюджетна система Великої Британії.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

магниевый скраб beletage

Повна офіційна назва країни — Об'єднане Королівство

Кор™с™ТвхНодяТть ^ЇГшТт^нді^ЛТльс, розташоваш на острові Велика Британія, а також провінція Піенічна Ірландія, що складається з 6 округів і міститься на острові Ірландія. Крім того, Об'єднане Королівство має тісні політичні й економічні зв'язки із самоврядними територіями — такими як острів Мен в Ірландському морі і Нормандські острови, що лежать біля півні-чно-західного узбережжя Франції, у протоці Ла-Манш.

Велика Британія є унітарною державою. Глава держави — монарх (королева або король). Згідно конституційних норм вона також є главою виконавчої і судової влади, а також невід'ємною частиною законодавчої влади. Вища законодавча і верховна вла-да в Об'єднаному Королівстві представлена Вестмінстерським Парламентом, що складається з трьох частин: глави держави — монарха (Королева), Палати лордів (Верхня Палата) і Палати громад (Нижня Палата). Вони засідають окремо і складаються за вкрай різними принципами. Взаємини між обидвома палатами керуються, здебільшого, умовними правилами, проте, частково ці правила визначено парламентськими актами. Обидві палати і мо-нарх беруть участь у законодавчому процесі. До складу Парла-менту Сполученого Королівства входять представники Англії, Північної Ірландії, Шотландії та Уельсу.

158

Однією з найважливіших функцій Королеви є призначення Прем'єр-міністра і Першого міністра, що є главою виконавчої влади Шотландії. Лідер політичної партії, яка набрала більшість місць у парламенті, стає прем’єр-міністром і формує уряд, який керуватиме країною. Також Королева затверджує призначення інших міністрів. Усі витрати, які несе Королева у зв'язку з вико-нанням нею державних обов'язків, фінансуються за рахунок ко-штів, які виділяються Парламентом на утримання королівських палаців та її переїзди.

У 1991 р. такі витрати були затверджені в сумі 7,9 млн ф. ст. на десятирічний термін. Близько 70 % цих коштів йдуть на опла-ту праці тих, хто працює на Королеву. 3 1993 р. Королева добро-вільно сплачує прибутковий податок зі своїх особистих доходів.

У Великій Британії три основні партії, які увійшли до складу Парламенту у 1983 р. Історію походження Консерватжної партії можна прослідкувати до фракції «Торі», яка виникла наприкінці 17 сторіччя. Лідером консерваторів є Майкл Говард. Лейборист-ську партію було сформовано у 1900 р. як парламентську групу тиску соціалістів і профспілок. Тоні Блер, теперішній прем'єр-міністр, є лідером лейбористської партії. Ліберал-демократична партія як офіційна політична партія існує вже майже 150 років від часу формування ліберальної партії у 1859 р. Лідером лібе-рал-демократів є Чарльз Кеннеді.

Основним завданням Вестмінстерського Парламенту, а точ-ніше Палати громад, в галузі державних фінансів є затвердження ставок податків та зборів, видаткових статей і сум за кожною з них. Палата також стежить за тим, щоб виділені суми витрачали-ся тільки на передбачені Парламентом цілі.

У травні 1999 р. з установою Шотландського парламенту Шо-тландії були передані певні повноваження, що стали сферою дії Шотландського парламенту й органів виконавчої влади, напри-клад, надання соціальної допомоги, охорона здоров'я, місцеве самоврядування, освіта, забезпечення житлом, спорт, мистецтво, сільське та лісове господарства, рибальство, питання залучення зовнішніх коштів і внутрішніх інвестицій для економічного роз-витку Шотландії та ін. Також парламент має право змінювати ставки оподатковування на території Шотландії.

У 1998 р. Вестмінстерський Парламент прийняв закон про управління Уельсом, який передбачає встановлення для Уельсу Національної Асамблеї. Вона не володіє, на відміну від Парламе-нту Шотландії, повним правом законодавства, а може лише вно-сити деякі виправлення в закони, прийняті Вестмінстерським Па-

рламентом. Асамблея має право розробляти і реалізовувати полі-тику в ряді галузей, таких як сільське господарство, культура, економічний розвиток, освіта, охорона здоров'я, туризм та ін.

Асамблея Північної Ірландії наділена правом законотворчості в таких галузях: зайнятість, підготовка кадрів, освіта, охорона здоров'я, навколишнє середовище, культура, мистецтво, сільське господарство, торгівля, розвиток сільських регіонів, внутрішні і зовнішні інвестиції. Зі сказаного вище можна зробити висновок про те, що хоча закони, прийняті Вестмінстерським Парламентом у більшості випадків обов'язкові для виконання на всій території Великої Британії, однак частина законодавчих повноважень в окремих галузях і сферах передана певним територіям. Тому ціл-ком законодавчі функції Вестмінстерського Парламенту поши-рюються лише на територію Англії.

За розподіл функцій між суб'єктами виконавчої влади у Вели-кої Британії (департаменти), а також за призначення і зміщення міністрів відповідає Прем 'єр-міністр, який за традицією є також Першим лордом Казначейства. За обсягом повноважень стано-вище Прем'єр-міністра унікальне, тому що він має підтримку бі-льшості депутатів Палати громад і за діючим на сьогодні прави-лом сам засідає в цій Палаті.

Прем'єр-міністр призначає 100 міністрів (Державні секрета-рі, Державні міністри і Молодші міністри). Міністри, які очо-люють департаменти (міністерства), є Державними секретаря-ми. Разом з тим вони можуть носити спеціальні титули: наприклад, Казначейство очолює Канцлер казначейства. Держа-вним секретарям підлеглі Державні міністри, що очолюють окремі напрямки діяльності департаментів, і Молодші міністри (або просто секретарі), які поєднують роботу в департаментах з роботою в Парламенті з розробки законопроектів. 20 Державних секретарів входять у Кабінет міністрів, що координує роботу департаментів, приймає найважливіші рішення з питань політи-ки та економіки.

У структурі виконавчої влади Великої Британії є територіа-льні міністерства, які відповідають за політику відповідно до делегування повноважень Шотландії, Уельсу та Швнічної Ірла-ндії.

Бюджетна система включає державний бюджет, державні позабюджетні фонди (83 % всіх акумульованих державною фі-нансовою системою ресурсів), фінанси місцевих органів влади (бюджети та позабюджетні фонди — 11 % усіх фондів державної фінансової системи), фінанси суб'єктів господарювання.