Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.1. Державний бюджет, склад і структура його доходів та видатків. : Фінансові системи зарубіжних країн : Бібліотека для студентів

5.1. Державний бюджет, склад і структура його доходів та видатків.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

магниевый скраб beletage

Сполучені Штати Америки є президентською респуб-лікою з федеративною формою устрою. Кожен штат має респуб-ліканські повноваження, свою законодавчу, виконавчу й судову гілку влади.

Сучасна система державних фінансів США складається з:

—        бюджетної системи федерації;

—        бюджетних систем 50 штатів (48 суміжних, а також Аляска та Гаваї) та федерального округу Колумбія, де розташовується столиця США — Вашингтон;

—        бюджетних систем двох місцевих рівнів (графського та му-ніципального): 3044 графств, які складаються з 95 тис. місцевих адміністративних одиниць, що включають понад 3 тис. округів, 19 тис. муніципалітетів, 17 тис. міст, понад 43 тис. навчальних, a також спеціальні округи: господарсько-підприємницькі, культур-но-освітні, таун-шипи, сільські;

—        спеціальних фондів.

Така система організації державних фінансів характеризується відсутністю єдності. Це означає, що кожен підрозділ державного управління (федерація, штати, місцеві органи) самостійно фор-мує і затверджує свій бюджет, розробляє і здійснює податкову політику, керує боргом.

Центральне місце в цій системі займають федеральні фінанси, про це свідчать сформовані в останні три десятиріччя параметри розподілу та перерозподілу коштів між бюджетами: близько 65 % сукупних витрат консолідованого бюджету проходять через фе-деральний бюджет і 35 % — частка інших рівнів, яка розподіля-ється між штатами та місцевими органами влади в пропорції 2:1.

У США бюджети регулюються через систему дотацій та від-рахувань. Рух ресурсів відбувається одночасно по чотирьох кана-лах: з федерального бюджету — у бюджети штатів та місцеві бюджети; з бюджетів штатів — у місцеві бюджети; з місцевих бюджетів — у бюджети штатів; між місцевими бюджетами.

У базі власних доходів влади штатів і місцевої влади спостері-гається неухильно зростаюча залежність від федеральних дота-цій. Федеральна допомога штатам (23 %) і місцевій владі (6 %) носить яскраво виражений програмно-цільовий характер. Дотації і субсидії в США розподіляються нерівномірно. 3 їхньою допо-могою на рівні штатів реалізується понад 500 цільових програм. Така зростаюча залежність від федеральних дотацій дає підставу стверджувати, що «федеральна допомога» (29 % загальної суми доходів штатів і місцевих органів) перетворилася в засіб прямого контролю федерації за фінансовою політикою штатів і місцевих органів влади.

Однією з форм фінансових зв'язків між центральним урядом і місцевими органами влади в США є блоки і програми розподілу доходів, що одержали розвиток у першій половині 1970-х pp.

Блоки — це федеральні субсидії, надані штатам і місцевим ор-ганам влади із широким колом функцій для використання у ви-значеній законом галузі (охорона здоровея, забезпечення зайня-тості, житлове будівництво й ін.). На відміну від субвенцій у межах однієї із зазначених сфер одержувачі блоків мають право витрачати їх самостійно.

Програма розподілу доходів визначила принцип розподілу по-вноважень між центральним урядом і владою штатів у сфері фі-нансів, заснований на верховенстві федерації. Фінансові права федерації були посилені.

У видатках штатів США, як і в територіальних бюджетах ін-ших країн, головне місце займають асигнування на соціально-

культурні об'єкти. Це насамперед витрати на початкові і середні школи, а в США — й на вищі навчальні заклади. Усього ці ви-трати становлять 40 % територіального бюджету США.

Для США характерна наявність муніципальних органів влади з обмеженою (у порівнянні з іншими муніципалітетами) сферою відповідальності — так званих шкільних округів і районів спеці-ального обслуговування. Муніципальні послуги в основному за-безпечуються приватними фірмами і компаніями.