Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Контрольні тести: : Фінансові системи зарубіжних країн : Бібліотека для студентів

Контрольні тести:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

магниевый скраб beletage

1.         Джерелом податків виступає:

а)         національний доход;

б)         матеріальні витрати;

в)         постійні витрати;

г)         змінні витрати.

2.         Розбіжності в податках залежать від:

а)         характеру оподатковуваних доходів і видатків;

б)         виробничих відносин;

в)         ринку товарів і факторів виробництва.

3.         Сучасні принципи оподатковування відбивають:

а)         темпи зростання непрямих і прямих податків;

б)         чіткий розподіл компетенції між органами влади на

центральному і місцевому рівнях;

в)         реалії економічного і політичного життя держав.

4.         Податкова система — це сукупність:

а)         податків, зборів і платежів;

б)         принципів і методів встановлення, зміни чи скасуван-

ня податків;

в)         дій, що забезпечують сплату, контроль і відповідаль-

ність за порушення податкового законодавства;

г)         зазначене в пунктах а, б, в.

„5. *™ *™ "' ™ зобов’язана

а)         можливість впливу на всі сторони соціально-еконо-

мічного розвитку суспільства;

б)         гарантоване і стабільне надходження доходів у бюджет;

в)         підтримку соціальної рівноваги.

6.         Частка податкових надходжень у ВВП розвинутих

країн у1990-х pp. становила:

а)         30—61 %;

б)         10—20 %:

в)         70—80 %.

7.         Відмінності в рівні оподатковування різних країн

пов’язані з:

а)         традиціями оподатковування;

б)         моделлю ринкової економіки;

в)         еволюцією структури податкової системи.

8.         Способами розмежування прямих і непрямих пода-

тків є:

а)         суб'єкт податку;

б)         об'єкт податку;

в)         участь в утворенні ціни;

г)         податкова ставка.

9.         До прямих податків належать:

а)         прибутковий податок;

б)         податок на споживання;

в)         акцизи;

г)         внески підприємців у фонди соціального страху-

вання.

10.       Непрямі податки переважають у таких країнах:

а)         США, Японія, Голландія, Данія;

б)         Франція, ФРН, Греція;

в)         Італія, Фінляндія.

11.       Умовами підвищення ролі прямих податків у про-

відних західних країнах є:

а)         політика уніфікації податкових систем;

б)         зближення методів стягування податків;

в)         підвищення життєвого рівня переважної більшості на-

селення.

12.       Кожен податок містить такі елементи:...

13. Податкові ставки за методом їх формування поді-ляються на:

а)         базові;

б)         підвищені;

в)         прогресивні.

14.Податки, що застосовуються, можна назвати пропор:ійними, якщо величина середньої податкової

а)         не змінюється зі збільшенням доходу;

б)         не змінюється зі зменшенням доходу;

в)         не змінюється при будь-якій зміні доходу;

г)         змінюється відповідно до зміни доходу.

15.       Кадастровий спосіб стягування податків застосо-

вується:

а)         для обкладання нефіксованих доходів при великій кі-

лькості їх джерел;

б)         при поземельному, житловому і промисловому по-

датках;

в)         з особи найманої праці та інших більш-менш фіксова-

них доходів.

16.       Шедулярна система оподатковування розмежовує

а)         за джерелом його одержання;

б)         за певний період часу;

в)         за правом надання податкових знижок і пільг.

17.       Макроекономічна рівновага бюджетно-податкової

політики має дві сторони — податкову і видаткову, її

складовими є:

а)         податки з заощадженнями та інвестиції з видатками;

б)         заощадження з інвестиціями і податки з державними

видатками;

в)         інвестиції з податками і заощадження з державними

видатками.

18.       Податковий тиск на платників податків здійсню-

ється за допомогою:

а)         дублювання одних податків іншими;

б)         реформування відносин власності;

в)         використання механізму пільг платниками.

 

19.Прояв подвійного оподатковування можна іден-тифікувати за такою ознакою:

а)         обкладання одного податкового об’єкта кілька разів за

один податковий період;

б)         оподатковування різних об’єктів більше одного разу

владою одного рівня;

в)         одночасне обкладання тим самим податком на рівні

компанії і на рівні акціонерів.

никами яких є іноземці, встановлені значні пільги в опо-датковуванні, знижені чи скасовані вимоги до бухгал-терського обліку та аудиту або частково цілком зняті митні і торгові обмеження — це:

а) спеціальна економічна зона;

б офшорна зона;

в) територія пріоритетного розвитку.

21. Пе:…ічіть якомога більше переваг офшорних

Самостійно:

1.         Загальнодержавні та місцеві податки і збори.

2.         Напрямки й особливості гармонізації податкових систем.

3.         Внески в спеціальні урядові фонди.

4.         Ухиляння від сплати податків — механізм і наслідки.

5.         Боротьба з ухилянням від сплати податків.