Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.6. Подвійне оподатковування та механізми його усунення : Фінансові системи зарубіжних країн : Бібліотека для студентів

4.6. Подвійне оподатковування та механізми його усунення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

магниевый скраб beletage

Поняття «подвійне оподатковування» означає обкла-дання одного податкового об'єкта в окремого платника тим са-мим (чи аналогічними) податком за той самий відрізок часу (най-

частіше податковий період). Наприклад, якщо заробітна плата працівника оподатковується прибутковим податком, а фонд за-робітної плати підприємства додатковим податком на цей фонд, то заробітна плата працівників оподатковується двічі; або якщо відбувається оподаткування одного й того ж доходу аналогічним податком у різних країнах (за місцем роботи — за рубежем і за місцем громадянства — у своїй країні); або обкладання тих самих експортно-імпортних товарів (ліцензованих товарів).

Подвійне оподатковування стосується протиріч, що полягають в однотипних податкових механізмах (наприклад, у системі пря-мих чи у рамках непрямих податків), але не при оподатковуванні об'єктів різних за типом податків (прямих та непрямих).

Системи оподатковування прибутку визначаються підходом до вирішення питання про скорочення так званого економічного подвійного оподатковування, тобто одночасного обкладання прибутку на рівні компанії і на рівні акціонерів, які одержують дивіденди.

Прибуток компаній може складатися з двох частин: прибуток, що не розподіляється, і прибуток, що розподіляється. Податок на прибуток компаній стягується, як правило, за пропорційними ста-вками (35—50 % на прибуток, що не розподіляється, табл. 4.4).

Таблщя 4.4

СТАВКИ ПРИБУТКОВОГО ПОДАТКУ 3 КОРПОРАЦІЙ

 

Країна Величина ставки, % Країна Величина ставки, %

Австралія       39        Норвегія         28

Австрія           34        Португалія      36,8

Бельгія            39        США   34

Велика Бри-танія      33        Туреччина      28

ФРН    45 (прибуток, що роз-поділяється — 30)   Фінляндія       28

Греція 35        Франція          36,6

Данія   34        Швейцарія (Цюрих)  12-28

Іспанія            35        Швеція           28

Італія   53,2     Японія            42 (прибуток, що роз-поділяється — 32)

Канада           25                   

Люксембург   33                   

Нідерланди    35                   

Обкладається чистий прибуток компаній, що залишається піс-ля відрахування з валової виручки усіх витрат виробництва, зби-тків, відсотків по заборгованості, представницьких витрат, витрат на рекламу, податків, адміністративно-управлінських витрат і т. п. У залежності від підходу до обкладання цих компонентів прибутку системи оподатковування підрозділяються на такі види:

Класична система, яка не передбачає послаблення економіч-ного подвійного оподатковування. Прибуток компанії, що розпо-діляється, обкладається корпораційним і особистим прибуткови-

Бельгія та Шееція.

Система зменшення обкладання прибутку на рівні компанії може функціонувати в двох варіантах:

—        на основі різних ставок, при цьому прибуток, що розподі-

ХГЯРТТіСЯ ООКХГЇІТТіїРТТіСЯ ТТО TTHTKOIVT "ЗЇІ TTPTVK^TOK") СТЇІККОТО ТТя СТТ СТЄМЯ

використовується в Австрії, ФРН,ЯпонїїіПортугшМ,

—        на основі часткового звільнення від оподатковування при-

^кг™я Система тс у "*"-Іс-

Система зменшення обкладання прибутку на рівні акціонерів. Виділяють два способи зниження оподатковування доходів у ви-гляді дивідендів:

—        податковий кредит, або система заліку (імпутаційна сис-

тема), яка передбачає частковий залік податку, сплаченого

компанією відносно прибутку, що розподіляється, при оподат-

ковуванні акціонерів. При цьому сума кредиту включається в

сукупний оподатковуваний особовий податок. У цьому випад-

кій Британії,

—        часткове звільнення від податку дивідендів незалежно від

того, чи був утриманий корпораційний податок із прибутку, що

розподіляється чи ні. Ця система діє в Австрії, Канаді, Данії і

Система повного звільнення від податку на прибуток, що

Р°5-комп^нії(Д0Д75^           ^Р1ВШ:

—        акціонерів (діє або пропонується її використання в Аест-

ралії,Данії, Фінляндії, ФРН,Італії).

Усунення подвійного оподатковування може здійснюватися двома шляхами:

—        одностороннє — зміна національного податкового законо-давства;

—        двостороннє (багатостороннє) - на основі міжнародних угод, шляхом приведення у певну відповідність національних податкових законодавств.

Теоретичне обґрунтування податкових конвенцій базується на принципах оптимуму Парето. Відповідно до критерію Парето оптимальною вважається будь-яка дія, що приносить користь хо-ча б одній особі, не погіршуючи становище чи добробут будь-кого іншого. У даному контексті досягнення оптимуму Парето необхідно розуміти як забезпечення фіскальних інтересів одних країн (або платників податків) таким чином, щоб одночасно не погіршувати фінансово-економічні показники інших (випуск продукції, обсяг товарообігу).

В даний час діє велика кількість двосторонніх податкових угод, наприклад, тільки з питань усунення подвійного оподатко-вування доходів і капіталу укладено понад 400 угод. Між 24 країнами — членами ОЕСР нині діє приблизно 230 (з 276 макси-мально можливих) аналогічних конвенцій.

Подвійне оподатковування породжує таке явище, яке у прак-тиці оподатковування має назву «ухиляння від податків».