Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Контрольні запитання: : Фінансові системи зарубіжних країн : Бібліотека для студентів

Контрольні запитання:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

магниевый скраб beletage

1.         Охарактеризуйте теорії про місцеве самоврядування.

2.         Чим відрізняється Європейська хартія про місцеве са-моврядування від інших міжнародних документів, що ви-значають функції місцевих органів влади?

3.         Яка роль місцевих фінансів у розвитку бюджетної си-стеми держави?

4.         Перелічіть джерела доходів та напрямки видатків міс-цевих поточних і бюджетів розвитку в зарубіжних країнах.

5.         Чи може досвід фінансового контролю і планування місцевих органів влади в зарубіжних країнах бути викорис-таний в Україні? Обґрунтуйте свою думку.

6.         Які відмінності між основними концепціями в органі-зації міжбюджетних відносин?

7.         Розкрийте принципи концепції субсидарності.

8.         Чи об’єктивна необхідність фінансового вирівнюван-ня? Які інструменти для цього використовуються?

 

Самостійно:

1.         Місцеві позики і їхня роль у зміцненні місцевих фі-нансів.

2.         Порядок формування та виконання місцевих бюджетів у зарубіжних країнах (на прикладі окремої держави).

3.         Зарубіжний досвід використання бюджетних трансфе-ртів.

4.         Сучасні проблеми фінансового забезпечення місцево-го самоврядування.