Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3MICT : Фінансові системи зарубіжних країн : Бібліотека для студентів

3MICT


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

магниевый скраб beletage

ЧАСТИНА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН            9

Розділ 1. Поняття, класифікація та склад фінансових систем      9

1.1.      Поняття та підходи до визначення фінансової системи  9

1.2.      Структурна будовата класифікація фінансових систем зарубіжних країн          10

1.3.      Загальна характеристика окремих ланок фінансової системи     12

 

1.3.1.   Державний бюджет             12

1.3.2.   Територіальні фінанси                     14

1.3.3.   Державний кредит               17

1.3.4.   Спеціальні ’онди                  19

1.3.5.   Фінанси суб'єктів господарювання                        25

1.4.      Взаємозалежність фінансових систем різних країн, гло-

балізм у світовій економіці              26

Розділ 2. Організаційні засади бюджетного устрою в зарубіж-

них країнах    33

2.1.      Керування фінансами в зарубіжних країнах          33

2.2.      Бюджетні системи в зарубіжних країнах, бюджетна класифікація         35

2.3.      Структура доходів та видатків державного бюджету .... 38

2.4.      Бюджетний процес і бюджетний рік у зарубіжних

країнах            42

2.5.      Організація казначейської системи виконання бюджету 46

Розділ 3. Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини в зарубі-

жних країнах  51

3.1.      Правові та організаційні засади місцевого самовряду-вання      51

3.2.      Документи міжнародного значення про місцеве само-врядування       53

3.3.      Економічна природа місцевих бюджетів, їх роль у роз-витку бюджетної системи держави  55

3.3.1.   Місцеві фінанси як інструмент перерозподілу ВВП. ...    55

3.3.2.   Місцеві фінанси як фіскальний інструмент                       56

3.3.3.   Місцеві фінанси як інструмент фінансування суспіль-

них послуг                 57

3.3.4.   Місцеві фінанси як інструмент економічного

зростання                  58

3.4.      Склад і структура доходів та видатків місцевих

бюджетів                   59

3.5.      Місцевий фінансовий контроль та фінансове планування                     63

3.6.      Організація та інструменти міжбюджетних відносин....  67

3.7.      Вертикальні та горизонтальні фіскальні дисбаланси. Об’єктивна необхідність фінансового вирівнювання                       72

Розділ 4. Податкові системи зарубіжних країн                  76

4.1.      Економічна природа податків. Принципи оподаткову-вання                76

4.2.      Поняття й основні риси сучасних податкових систем. ...           78

4.3.      Еволюція структури податкових систем               81

4.4.      Елементи податкової системи. Класифікація податко-

вих систем                 84

4.5.      Напрямки податкової політики, податковий тиск, пода-ткова конкурентоспроможність      88

4.6.      Подвійне оподатковування та механізми його усунення            91

4.7.      Офшорні зони та офшорний бізнес            94

ЧАСТИНА 2. ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ ОКРЕМИХ КРАЇН                   101

Розділ 5. Фінансова система Сполучених Штатів Америки                   101

5.1.      Структурна будова фінансової системи США                  101

5.2.      Державний бюджет, склад і структура його доходів та видатків                       103

5.3.      Бюджетний процес та державний фінансовий контроль           109

5.4.      Бюджетний дефіцит та динаміка державного боргу                    113

5.5.      Фінанси місцевих органів влади та міжбюджетні відносини                 118

5.6.      Фінансова інфраструктура США                125

5.7.      Тенденції і проблеми розвитку фінансової

системи США                       127

Розділ 6. Фінансова система Японії                       132

6.1.      Суть корпоративної ринкової економіки Японії. Джере-

ла стрімкого економічного зростання                    132

6.2.      Управління фінансами приватних та державних підпри-

ємств              135

6.3.      Бюджетний устрій та бюджетна системаЯпонії   139

6.4.      Державний бюджет, склад і структура його доходів та видатків           140

6.5.      Бюджетний процес та державний фінансовий контроль

у Японії          144

6.6.      Бюджети місцевих органів влади, фінансове вирівню-вання    146

6.7.      Тенденції і проблеми розвитку фінансової системи

Японії 150

Розділ 7. Фінансова система Великої Британії      158

7.1.      Бюджетний устрій та бюджетна система Великої Бри-

танії     158

7.2.      Державний бюджет, склад і структура його доходів та видатків           161

7.3.      Бюджетний процес та державний фінансовий контроль 164

7.4.      Тенденції і проблеми розвитку фінансової системи Ве-ликої Британії  166

7.5.      Фінансова політика Великої Британії та Європейський Союз   170

Розділ 8. Фінансова система Німеччини   176

8.1.      Місце ФРН у світовій економіці й особливості націона-льної економічної моделі      176

8.2.      Бюджетний устрій та бюджетна система Німеччини .... 179

8.3.      Міжбюджетні відносини та фінансове вирівнювання у

ФРН               180

8.4.      Тенденції і проблеми розвитку фінансової системи Ні-меччини                       184

8.5.      Політика ФРН в Європейському Союзі                 187

Розділ 9. Фінансова система Франції         191

9.1.      Основні соціально-економічні показники розвитку

країни             191

9.2.      Державний устрій, бюджетна система та бюджетний процес Франції                        192

9.3.      Податкова система Франції             195

9.4.      Державний податковий контроль у Франції                    197

9.5.      Фінанси місцевих органів влади та фінансове вирівню-вання у Франції                     199

9.6.      Напрямки фінансової та податкової політики на зламі XX—XXI століть                     203

Розділ 10. Фінансові системи Скандинавських країн      208

10.1. Специфіка соціально-економічного розвитку та еко-

номічна роль держави в Скандинавських країнах           208

10.2.    Швеція — поняття «шведська модель», бюджетний устрій та бюджетна система країни      211

10.3.    Державний бюджет Швеції, склад і структура його до-ходів та видатків. Податковий контроль      214

10.4.    Податкова система Норвегії та Швеції       216

10.5.    Фінансове вирівнювання у Швеції 226

10.6.    Тенденції фінансово-економічного розвитку Сканди-навських країн   229

Розділ 11. Фінансова система Європейського Союзу      233

11.1.    Соціально-економічна природа європейської інтегра-

ції. Роль ЄС у загальносвітовому розвитку           233

11.2.    Етапи економічної інтеграції в Європі. Створення та розвиток ЄС      235

11.3.    Інституціональна структура Європейського Союзу .... 239

11.4.    Склад загального бюджету і перерозподіл фінансів в державах ЄС      248

11.5.    Бюджетний процес та державний фінансовий конт-

роль    255

11.6.    Принципи організації оподатковування в ЄС, напрям-

ки гармонізації податкового законодавства          262

11.7.    Короткострокові економічні результати введення євро

і розширення EC                   266

11.8.    Актуальні проблеми та перспективи розвитку ЄС                      272

11.9.    Відносини України з EC та іншими міжнародними ор-ганізаціями                  280

Розділ 12. Фінансові системи країн Центральної та Східної

Європи          288

12.1.    Соціально-економічні процеси в країнах Центральної

та Східної Європи    288

12.2.    Державний сектор країн ЦСЄ. Особливості та пробле-

ми процесу приватизації     292

12.3.    Особливості реформування бюджетних систем   299

12.4.    Державний бюджет, склад і структура його доходів та видатків           301

12.5.    Державний кредит; структура та динаміка державного боргу    304

12.6.    Реформи системи оподаткування в країнах Вишеград-

ської групи     305

12.7 Оцінка реформ регіональних та місцевих органів влади

в країнах ЦСЄ           311