Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.3.3. Місцеві фінанси як інструмент фінансуеання суспільних послуг : Фінансові системи зарубіжних країн : Бібліотека для студентів

3.3.3. Місцеві фінанси як інструмент фінансуеання суспільних послуг


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

магниевый скраб beletage

Закономірним явищем для більшості європейських країн є такий розподіл функцій між державою та місцевим само-врядуванням у сфері надання суспільних послуг, коли на місцеві органи покладається головна відповідальність за послуги соціа-льного характеру. Центральна ж влада зосереджується на послу-гах економічного характеру, на забезпеченні оборони, безпеки і т. п. Ця тенденція найбільш виразно проявилася в післявоєнний

ших країнах здійснювалися за рахунок витрат місцевих органів

існують два типи шкільних округів — «незалежні» і «залежні». У «незалежних» шкільних округах самі школи мають право збирати ними ж встановлені податки. У «залежних» -школи таким правом не володіють і залежать у питаннях фінан-сування від органів влади вищого рівня. Більшість шкільних округів належить до типу «незалежних», і в 1990 p. у 41 штаті з незалежною системою 97,4 % надходжень від місцевих податків для підтримки системи шкільної освіти становили надходження від податків на власність.

У цей же період від 70 до 99 % витрат на охорону здоров'я за-безпечували місцеві органи влади США, ФРН, Канади. Також значну роль відіграють місцеві органи влади в соціальному забез-

печенні. У зазначений період у ФРН частка місцевих органів вла-ди в ньому становила 65 %. Ще одна соціальна галузь, де надзви-чайно великий вплив мають фінанси місцевих органів влади, -це зайнятість населення. Місцеві органи влади є одним з найбі-льших роботодавців на ринку роботи. УШвеціїпа початку 1990-х pp. на муніципальних підприємствах та в комунальному госпо-дарстві було зайнято 19 % усього працюючого населення країни. Ще 10 % працювало в господарстві, яке належить губерніям (у державному секторі нараховувалося 9 % усіх зайнятих в еконо-міці). У багатьох країнах зайнятість у муніципальному секторі набагато перевищує зайнятість у державному секторі. У Даніі мі-сцева влада дає роботу 75 % усіх державних службовців. У Великій Британії цей показник становить 60 %. Значна роль комунального сектору й у ФРН 30 % усіх державних службо-вців, у Нідерландах — 34, у Франції 27 %.

У США створені спеціальні цільові райони для управління окремими галузями, які надають суспільні послуги. Такі райони не збігаються з межами адміністративно-територіальних одиниць, їх спеціалізація дозволяє налагодити ефективне управління та раці-ональне фінансування зазначених об'єктів. Так, з питань управ-ління природними ресурсами в США створено 6473 райони, по-жежної охорони— 5063, житлового будівництва і суспільного розвитку на місцевому рівні — 3460, міського водопостачання — 3056, цвинтарів— 1629, каналізації-- 1605, парків і рекреацій-них зон — 1004, будівництва нових шкіл — 707, лікарень — 784, бібліотек — 830, автомагістралей — 620, охорони здоров'я — 481, аеропортів— 367, інших спеціальних (одноцільових) райо-нів — 1491. Крім того, існує 1917 багатоцільових районів. Усього у США 29 487 спеціальних районів для надання послуг.