Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.3.2. Місцеві фінанси : Фінансові системи зарубіжних країн : Бібліотека для студентів

3.3.2. Місцеві фінанси


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

магниевый скраб beletage

як фіскальний інструмент

Місцеві органи влади мають право в рамках, визначе-них законодавством, встановлювати місцеві податки і збори. Крім того, вони можуть надавати пільги для сплати податків, що надходять у місцеві бюджети. Фіскальна політика місцевих орга-нів влади в багатьох країнах є важливим інструментом впливу на розміщення продуктивних сил, на розвиток депресивних терито-рій, на впровадження у виробництво досягнень НТП.

Створюючи особливі чи пільгові режими оподатковування, місцева влада залучає додаткові інвестиції, сприяє новому будів-ництву, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, створенню спеціальних економічних зон та зон промислового будівництва. Досвід інших країн показує, що чим менше розвинуто ту чи іншу територію, тим більші податкові пільги надають їй органи влади з метою подолання відставання. Дуже часто у створенні сприят-ливих фінансових умов для розвитку депресивних територій бере участь і держава. Систему таких пільг названо преференціями. Формами преференцій є особливі бюджетні режими, податкові канікули, особливі режими валютного регулювання та візові ре-жими. Загальні дії місцевої та центральної влади доповнюються заходами наддержавного характеру. Такі заходи здійснюються в рамках Європейського Союзу.

Число податків у різних країнах коливається від 20 до 100, a їхня питома вага в загальних доходах місцевих бюджетів — від 30 до 70 %. При всій розмаїтості систем місцевого оподаткову-вання існує ряд податків, що стягуються в більшості країн. Це податки на доходи (прибутковий податок з фізичних осіб та кор-порацій у США, ФРН та Франції, подушний податок у Великій Британії, податок зі спадщини), податки на нерухомість (майно-вий у США та Японії, поземельний у ФРН, Франції, земельний податок з будівель та податок на житло у Франції), податки на діяльність (податок на професію у Франції, промисловий пода-

ток у ФРН), податки зв'язаніз товарообігом (податок з продажів у США, податок на додану вартість у ФРН та Франції, акцизи на бензин, тютюн, спиртні напої), різного роду збори та платежі (за автомобіль, паркування, відкриття ресторанів, розважальні видовища, за полювання, на захист навколишнього середовища, на собак, за видачу різного роду ліцензій і документів та ін.).

Міжнародний досвід свідчить, що в більш економічно розви-нутих країнах частка доходів місцевих бюджетів у загальному обсязі ресурсів держави вища. Так, якщо в Португалії вона ста-новить 3 % у ВВП, то в Норвегії — 15 %, у Швеції — 31 %.

В Україні місцеві органи влади з 1993 р. також отримали до-звіл на установлення місцевих податків та зборів, хоча вони віді-грають незначну роль. За рахунок місцевих податків та зборів формується лише 3-5 % доходів місцевих бюджетів.