Розділ 3 МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ I МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

Загрузка...

♦          Правові та організаційні засади місцевого самоврядування.

♦          Документи міжнародного значення про місцеве са-моврядування.

♦          Економічна природа місцевих бюджетів, їх роль у розвитку бюджетної системи держави.

♦          Склад і структура доходів та видатків місцевих бюджетів.

♦          Місцевий фінансовий контроль та фінансове пла-нування.

♦          Організація та інструменти міжбюджетних відно-син.

♦          Вертикальні та горизонтальні фіскальні дисбалан-си. Об'єктивна необхідність фінансового вирівнювання.