Контрольні запитання:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

Загрузка...

1.Охарактеризуйте роль законодавчих органів та міні-стерства фінансів в управлінні фінансами в зарубіжних країнах.

2.Як використовується бюджет у процесах регулювання економікою та забезпечення добробуту населення?

3.3а якими критеріями розмежовують бюджет? Дайте визначення понять «бюджетна система» і «бюджетний устрій».

4.Коротко перелічіть найменування доходів та видатків державного бюджету.

5.Яке призначення бюджетної класифікації?

6.         Охарактеризуйте принципи побудови й етапи бюджет-ного процесу в зарубіжних країнах.

7.         У яких країнах

>          казначейства відповідають за організацію бухгалтерсь-

кого обліку?

>виконання бюджету здійснюється за технологією єди-ного рахунку?

>          казначейства здійснюють управління державним боргом?

 

 

Самостійно:

 

1.         Методи збалансування бюджету.

2.         Зміст та етапи бюджетного планування і прогнозування. 3.Основні напрямки і перешкоди реалізації бюджетної

політики в зарубіжних країнах.