Контрольні запитання:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

Загрузка...

1.         Поясніть, чому існує багато визначень поняття «фі-нансова система», перелічіть їх і виділіть основну функцію фінансової системи.

2.         Назвіть основні ланки фінансової системи провідних зарубіжних країн. Коротко охарактеризуйте кожну її ланку.

3.         Яка роль та місце кожної ланки в структурі фінансової системи?

4.         Яке припустиме значення дефіциту держбюджету сто-совно ВВП? Які методи є найбільш доцільними з метою ре-ального скорочення бюджетного дефіциту?

5.         Які риси характерні для сучасного процесу глобаліза-ції? Наведіть свої приклади чутливості фінансових систем різних країн до економічних коливань у світовому масштабі.

Самостійно:

1.         Фінансові методи і моделі регулювання соціально-економічних процесів у західних державах.

2.         Структура, інструменти й учасники фінансових ринків у зарубіжних країнах.

3.         Сучасні тенденції становлення і розвитку фінансових систем зарубіжних країн.