Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3.5. Фінанси суб’єктів господарювання : Фінансові системи зарубіжних країн : Бібліотека для студентів

1.3.5. Фінанси суб’єктів господарювання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 

магниевый скраб beletage

Державні підприємства — п'ята ланка фінансової сис-теми — одержали значний розвиток після Другої світової війни в результаті націоналізації (1946—1950 pp.) залізничного, повітря-ного транспорту, енергетичних галузей (електроенергетичної, га-зової, вугільної промисловостей) та ряду інших. У технічному відношенні це були вкрай відсталі неконкурентоспроможні галу-зі. їх переустаткування вимагало колосальних засобів, які були виділені з державного бюджету, тобто за рахунок платників по-датків. Незважаючи на те, що галузі були модернізовані і стали технічно передовими, у фінансовому відношенні вони залишили-ся низькорентабельними або збитковими. Основна причина на-пруженого фінансового становища державних підприємств поля-гала в політиці низьких цін на їх продукцію.

У 1980-х pp. відповідно до нової економічної та фінансової політики правлячих кіл розвинутих країн була проведена прива-

тизація, що різко скоротило розміри державної власності. Нижче наведений перелік тих державних галузей і підприємств, що за-лишилися націоналізованими.

На кінець XX століття в різних зарубіжних країнах держава мала монополію на розпорядження фінансовими коштами част-

КОВСШ^ГуИдерТвЯ4Євласності перебувають великі підприємст-ва електроенергетики, транспорту, іригаційні споруди, переробка уранових руд та деякі заводи військового призначення, пошта.

Австрія: державі належить 98 % продукції чорної металургії, 90 % видобутку і переробки нафти. У цілому австрійський дер-жавний сектор охоплює четверту частину галузей промисловості, включаючи машинобудування й електротехніку.

Фінляндія: державний сектор виготовляє 96 % добрив, 83 % літаків, 70 % хімікатів, 27 % інструментів, 25 % продукції целю-

Л°^^ГЇн^^^^го1^^^йн«гіо в державно-му секторі економіки. Держава контролює 32 % акціонерного ка-піталу промислових компаній. На держпідприємствах зайнято 22 % усіх працюючих у промисловості. Державі належить 53 % нерухомості. Державний сектор має близько 75 % капіталу в по-штовому зв'язку, електроенергетиці, газовій промисловості, вугі-льній промисловості, залізничному транспорті, 50 % — у нафто-переробній і газовій промисловості.

ФРН: державі належить 100 % авіаперевезень, 98 % видобут-ку вугілля, 93 % залізничних перевезень, 70 % виробництва елек-

ТК іританїя-. ТїержїїніГвлїсності щГв середті^-х pp. перебувало близько 20 % промисловості, однак у результаті приватизації ця частина скоротилася до 8 %.

Каркасом економіки провідних індустріальних країн і світового господарства в цілому є фінансово-промислові групи, концерни, хо-лдинги, конгломерати і консорціуми, а також їх структури асоціати-вного типу, що ґрунтуються на внутрішніх договірних відносинах.