Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_ff6d249d9a18013600912908034c3345, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 1. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА : Зовнішньоекономічна діяльність : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 1. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Тема 1. Економічні теорі'ї зовнішніх зв’язків.

Основні економічні теорії управління ЗЕД (А. Сміт, Д. Рікардо, Д. Міль, Г. Хеберлер, Е. Хекшер, П. Самуельсон, В. Леонтьєв). Пе-редумови розвитку ЗЕД. Сучасні концепції ЗЕД (кейнсіанство, мо-нетаризм). Глобальні світові тенденції в XX столітті. Поняття та основні напрямки економічної глобалізації світу та її наслідки.

Тема 2. Зовнішньоекономічна політика та принципи ЗЕД.

Міжнародні принципи, що регламентують відносини між країна-ми світу. Основні принципи ЗЕД в Україні. Суть та особливості зо-внішньоекономічної політики. Протекціонізм.

Тема 3. Предмет курсу ЗЕД.

Поняття і зміст ЗЕД. Суб'єкти, об'єкти та види ЗЕД. Сутність міжнародної організації. П'ять значень ЗЕД України.

Тема 4. Регулювання ЗЕД в Україні.

Цілі регулювання ЗЕД. Органи державного регулювання ЗЕД. Систематизація методів регулювання ЗЕД та нормативних актів, що регулюють зовнішньоекономічні відносини. Міжнародні угоди, правові режими. Адміністративні методи та економічні інструменти регулювання ЗЕД.

Тема 5. Зовнішня торгівля в міжнародних економічних відно-синах.

Зміст та показники зовнішньої торгівлі. Критерії суб'єктів зовні-шньої торгівлі по: зовнішньоекономічних операціях; обсягу зовні-шньої торгівлі; структурі; динаміці; результативності. Показники зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД.

Умови зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД. Основні форми і мето-ди здійснення зовнішньої торгівлі суб'єктами ЗЕД.

Зустрічна торгівля - одна із форм зовнішньої торгівлі.

Тема 6. Організація та управління ЗЕД на рівні підприємства і регіону.

Психологія і управління ЗЕД: бізнесу та підприємництва; еконо-мічна психологія; психологія управління; акмеологія.

Методи управління ЗЕД: регламентація; організаційне нормуван-ня; оргпроектування; методи організаційно-технологічного, органі-заційно-розпорядчого та соціально-психологічного впливу самоуп-равління, самоорганізації, самоменеджменту.

Форми організації зовнішньоекономічної служби на рівні підпри-ємства. Основні функції підрозділів зовнішньоторговельної органі-зації.

Організація управління міжнародною експортно-імпортною дія-льністю в компаніях і регіонах.

Тема 7. Потенційні зарубіжні партнери та міжнародні госпо-дарські контракти.

Методи пошуку потенційних зарубіжних партнерів. Класифікація фірм діючих на світовому ринку. Вибір та оцінка зарубіжних парт-нерів. Вивчення фірм та організація роботи по збору та обробці ін-формації іноземних фірм-партнерів.

Організація ділових контактів з іноземними партнерами: основні форми; підготовка і техніка проведення переговорів; психологічний клімат; організація прийомів; поведінка, імідж та етикет.

Міжнародний господарський контракт: принципи складання; ос-новні типи; основні види; структура.

Тема 8. Нормативно-правове забезпечення ЗЕД в Україні.

Законодавчі акти стратегічного і тактичного характеру Підпри-ємницьке право: поняття, види, суб'єкти, організація підприємни-цької діяльності. Правові основи та нормативна база.

Товарна номенклатура ЗЕД та кодування інформації про товари.

Тема 9. Базисні умови поставок та класифікація цін світового ринку.

Базисні умови поставок. Класифікація цін світового ринку і бази-сні умови постачання.

 

Тема 10. Ефективність ЗЕД.

Критерії ефективності ЗЕД. Теоретичні основи оцінки ЗЕД. Ви-граш від торгівлі. Головний принцип методики визначення ефекти-вності зовнішньоекономічних зв’язків. Методологія визначення го-ловних показників економічної ефективності зовнішньої торгівлі. Розрахунок економічної ефективності здійснення зовнішньоторго-вельних операцій.

Показники ефективності ЗЕД. Методи оцінки виробничо-господарської діяльності суб’єктів ЗЕД.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_ff6d249d9a18013600912908034c3345, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0