Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_74770628c7b074be065ac2c6e69bd635, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.8. Міжнародне та національне нормативно-правове регулювання ЗЕД : Зовнішньоекономічна діяльність : Бібліотека для студентів

10.8. Міжнародне та національне нормативно-правове регулювання ЗЕД


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

План

1.         Система міжнародного економічного права і ЗЕД.

2.         Законодавство, що регулює ЗЕД України.

3.         Підприємницьке право в Україні.

4.         Товарна номенклаіура ЗЕД та кодування інформації про то-вари.

Рекомендована література

1.         Дахно I. I. Міжнародне економічне право.- 3-тє вид., пере-роб. і доп-К.: Центр навчальноїлітераіури, 2006.- 272 с.

2.         Підприємницьке право: Навчальний посібник/ Нгколає-ваЛ. В., Старцев О. В., Пальчук П. М., Іваненко Л. М.- К.: Істина, 2001-480 с.

3.         Карлгн М. I. Правові основи підприємництва: Навчальний посібник.- К.: Наукова думка, 2000.- 190 с.

Міні-лексикон: законодавство, право, підприємнщтво, npaeoei основи, нормативна база, документи, товарна номенклатура ЗЕД, гармонізована система, ко-дування, штрихкод.

1. Система міжнародного економічного права і ЗЕД

Нормативно-правове регулювання ЗЕД перебуває у функціонально-структурних та взаємообумовлених і залежних зв'язках з міжнарод-ним економічним правом як галузей, так і підгалузей (торговельне, валютне, транспортне, інвестиційне, митне та ін.)

 

Система принципів, наприклад, складається з:

            •   міжнародного співіснування;

            •   суверенноїрівностідержав;

            •   співробітництвадержав;

            •   невтручання;

            •   взаємних вигод;

            •   свободи;

            •   найбільшого сприяння та ін.

Основою міжнародного правового регулювання економічних відно-син між державами є дво- та багатосторонні договори (угоди): тор-говельні; контингентні; кредитні; з міжнародних розрахунків; про економічне, промислове та науково-технічне співробітництво; між-народні товарні угоди; міжнародний факторинг; міжнародний фінан-совий лізинг; про міжнародну торгівлю послугами; договори в рам-ках Світової Організації Торгівлі (COT).

Важпиву роль в економічних правовідносинах, в тому числі і в ЗЕД, відіграють міжнародні організації, які не мають самостійних економіч-них інтересів, бувають всесвітніми, регіональними, представницькими.

 

До спеціалізованих агенцій ООН економічного характеру належать:

                        Міжнародна морська організація

                       

 

                       

                        Міжнародний союз електрозв'язку

                       

 

                       

                        Всесвітній поштовий союз

                       

 

                       

                        Всесвітня метеорологічна організація

                       

 

                       

                        Міжнародна організація цивільної авіації

                       

 

                       

                        Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку

                       

 

                       

                        Продовольча і сільськогосподарська організація

                       

 

                       

                        Міжнародний валютний фонд і Світовий банк

                       

 

                       

                        Організація об'єднаних націй з промислового розвитку

                       

 

2. Законодавство, що регулює зовнішньоекономічну діяльність

України

Національне законодавство, що регулює ЗЕД України, поділяється на

деа еиди:       

1. Законодавчі акти стратегічного характеру:

а) Закони, що регулюють ЗЕД України;

б) Концепції розвитку ЗЕД України (Концепція розвитку експо-ртного потенціалу України, ЗЕД України, зовнішньоекономічна політика України;

в) Програми довгострокового розвитку ЗЕД України з країнами світу.

2. Норматжні документи традщійного поточного характеру:

а) Постанови Верховної Ради, що обмежені в часі

б) Укази Президента;

в) Декрети і постанови КМУ;

г) Накази, положення, інструкції та інші відомчі та міжвідомчі нормативні акти.

3. Підприємницьке право в Україні

Поняття підприємнщької діяльності

Шдприємництвом вважається безпосередня, самостійна, систематична, на власний ризик діяльність із виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізич-ними та юридичними особами, зафіксованими як суб'єкти підприємни-цької діяльності у порядку, встановленому законодавством.

 

Види підприємницької діяльності

і '                     ''                      ''

За ознакою пред-мета діяльності                За ознакою суб'єкта              Залежно від наяв-ності обмежень

                                                          

                       

                        Без створення

юридичної осо-

би (просте)                           

            Виробнича               

           

           

                        Вільна

 

           

           

           

           

           

                       

 

                                  

           

           

                       

                                              

                                               Зі створенням

юридичної осо-

би (складне)                         

            Невиробнича           

           

           

                        Дозвільна

           

                       

                                  

 

Суб'єкти підприємницькоїдіяльності

Загальні положення

Фізичні особи

 

 

Товариства

Акціонерне

Юридичні особи

і           і

Підприємства

Приватне

 

Об’єднання підприємств

 

Кооперативи

Зобмеженоювід-

повідальністю

Здодатковоюву,-повідальністю

 

Колективне

Засноване на вла-сності гро-

Повне

 

Комунальне

Командитне

 

Державне

 

Організація підприємницької діяльності

-► Реєстрація і оформлення дозволів у державних органах

Порядок перереєстрації та внесення змін до установчих документів

Установчі документи юридичних осіб

Ліцензування господарської діяльності

Патентування підприємницької діяльності

Праеоеі основи підприємництеа

Вибір виду підприємництва та відповідальність за заняття протиза-

конною підприемницькою діяльністю      

Державне регулювання підприємництва

Вибір організаційно-правової форми підприємництва

Правові основи розробки бізнес-плану

Комерційна таємниця

Правові основи організації та ліцензування підприємницьких структур

Правові основи оподаткування підприємницьких структур

Правові засади реіулювання трудових відносин у сфері підприємництва

Правові основи зовнішньоекономічної діяльності

4. Товарна номенклатура ЗЕД та кодування інформації про товари

Гармонізована система (ГС) опису і кодування товарів

Комбінована тарифно-статистична номенклатура Європейського економічного співтовагшства ҐКНЕЄО

Міжнародна Конвенція про Гармонізоеану систему опису та кодуеання

тоеаріе

Товарні позиції та субпозиції і цифрові коди, які до них від-носяться

Примітки до розділів, груп, субпозицій

Основні правила інтерпретації Гармонізованої системи

Розділи

Групи

Підгрупи

Товарні позиції

Товарні субпозиції

 

            Найбільш розповсюджені кодові системи

           

                       

^          Німецька (BAN)

           

 

           

^          Американська (UPC)

           

 

           

^          Європейська (ЕАН)

           

 

           

^          Японська (Calra-Code)

                       

 

Штриховий код - це засіб передачі інформації про товар і його ви-робника на всьому шляху руху товару «виробник - продавець».

 

XX      ххххх   ххххх  

 

           

                        Ознака держави

                                  

 

           

                       

           

                        Номер підпри-

ємства-вироб-

ника товару

                                  

 

           

                       

           

                        Номер

товару

           

                       

 Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_74770628c7b074be065ac2c6e69bd635, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0