Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Методи управління ЗЕД : Зовнішньоекономічна діяльність : Бібліотека для студентів

2. Методи управління ЗЕД


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Метод організаційно-стабілізуючого еплиеу використовується для створення організаційної основи спільної діяльності людей в організації.

Регламентація - порядок виконання управлінських рішень, розподілу управлінських задач між виконавцями та відпові-дальності конкретної особи.

Організаційне нормування включає нормативи і норми, за по-середництвом яких визначається абсолютна або відносна ве-личина допустимого втрачання ресурсів (праці, матеріалів).

Оргпроектування - процес розробки і впровадження проектів

раціоналізації управлінської праці, здійснення на базі науко-

вої сучасної техніки для підвищення ефективності роботи пе-

рсоналу управління.

122

Метод організаційно-технологічного еплиеу застосовується для встановлення раціональної технології взаємодії відділів, служб, фу-нкціональних підрозділів.

Плановий

Програмний

Сітьовий

*        Програмно-цільовий

Алгоритмічний

Метод органЬаційно-розпорядчого еплиеу - призначений для додатко-вого управлінського впливу на виконавців, встановленого методами: ор-ганізаційно-стабілізуючого та організаційно-технологічного впливу.

Соцітьно-психологічний метод - використовується менеджерами для управління соціально-психологічними процесами, враховуючи особли-вості взаємодії людей, форм спілкування, діючих норм і цінностей.

Метод самоупраеління - це система людської діяльності, яка вивча-ється з позиції самоорганізації відкритих, динамічних, неврівноваже-них соціальних систем.

Метод самоорганізації це багаторівневий процес самодіяльності, під-несення особистості, метод організації житгя, передбачає випереджаючі відображення дійсності, завжди ситуативний в тактиці, але орієнтується на особисту стратегію (природа; біоритм; генетична програма). Метод самоменеджменту - спрямований на управлінський орган в системі управління, який вирішує задачі: самоуправління, самооргані-зації, саморегуляції, самовиховання.