1. Психологія управління ЗЕД


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Перехід відуправлінськоїдо підприємнщької економіки викликав необхід-

шспгьвідокремленшспеціальнгазнань.асам^психологіїбЬтсуіпспхо-

логії підприємництва; економічної псшології; психологіїуправління.

ДОСВІД психологіїбізнесу і підприемнщтва за кордоном досить проду-ктивний, проте пряме перенесення його на вітчизняну ДІЯЛЬНІСТЬ ви-магає певного часу з тим, щоб урахувати етнічні і соціально-культурні

Економічна псшологія зовнішньої діяльності - це взаємозв'язок психо-

ків, а й зайнятгя свого місця в певному сегменті світового ринку. Психологія управління вивчає психолопчш закономірносп управлшської ді-