Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. Основні методи здійснення зовнішньої торгівлі суб'єктами ЗЕД : Зовнішньоекономічна діяльність : Бібліотека для студентів

4. Основні методи здійснення зовнішньої торгівлі суб'єктами ЗЕД


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

 

            Методи здійснення зовнішньої торгівлі суб 'єктами ЗЕД

            ' '                     ' '        

Пряма торгівля - це метод зов-

нішньої торгівлі, при якому

між суб’єктами ЗЕД немає по-

середників                 Непряма торгівля - це метод

зовнішньої торгівлі за допо-

могою посередників

Першим методом здійснення непрямої зовнішньої торгівлі суб'єктами ЗЕД є біржоеа торгіеля. При здійсненні обмінних опе-рацій в межах світового господарства виділяють 3 види міжнародних бірж:

1.         Міжнародна товарна біржа.

2.         Міжнародна фондова біржа.

3.         Міжнародна валютна біржа.

Міжнародна товарна біржа - це організація, яка надає місце та за-безпечує правила ведення регуляторної торгівлі біржовими товара-ми, це стабільно діючі світові ринки, на яких здійснюється торгівля великими обсягами однорідних товарів. На міжнародних товарних біржах здійснюються такі види операцій:

Угода на реальний товар («спот»). Угода «спот» означає, що продавець чи покупець дійсно бажають продати або придба-ти реально існуючий товар:

а)         угода з негайною поставкою товарів (до 15 днів з моменту

укладення угоди);

б)         угоди на товар з поставкою у майбутньому (до 3 місяців).

Ці угоди на реальний товар називаються «форвард». Ціни

угоди «форвард» враховують їх динаміку та зміни з моменту

укладання угоди.

Спекулятивні операції - це угоди, які розраховані на можли-ве підвищення цін на товари у майбутньому. Спекулятивні операції базуються на різниці цін по окремих товарах. Ця рі-зниця в цінах виникає внаслідок:

а)         продовження терміну реалізації товарів;

б)         зростання цін на товар;

в)         використання взаємозаміщуючих товарів, ціни на які

більш низькі.

Термінові (ф'ючерсні) угоди. Вони не передбачають продаж реального товару у визначений термін. Ці угоди націлені на купівлю-продаж права на товар, тобто на документи володін-ня цим товаром.

Операції хеджування (страхування) уникнення збитків від зміни цін.

здійснюються з метоюДругим    методом    здійснення    непрямої   зовнішньої    торгівлі суб'єктами ЗЕД є торгіеля через посередникіе.

Договір з простим посередником. Цей договір передбачає, що іноземні юридичні або фізичні особи (посередники) здійснюють + пошук зацікавлених партнерів, які укладають між собою зовні-шньоекономічний контракт. За це посередники отримують гро-шову винагороду.

Договір-доручення. Цей договір передбачає, що продавець і по-+ купець імпортних товарів доручають посередникам (іншим осо-бам, фірмам, організаціям) заключити екпортні чи імпортні кон-тракти від імені і за рахунок покупців.

Договір комісії. Цей договір передбачає, що посередники-комісі