Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1. Основні положення теорій управління ЗЕД : Зовнішньоекономічна діяльність : Бібліотека для студентів

1. Основні положення теорій управління ЗЕД


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Меркантилізм Прихильники даної теорії вважали, що зовнішньо-економічна політика повинна бути орієнтована на нагромадження дорогоцінних металів шляхом про-ведення політики обмеження імпорту і розширення експорту за допомогою втручання держави та Гї ко-нтролю за зовнішньоекономічними зв'язками

 

 

Адам Сміт

Теорія абсолютних переваг

1776

Іослідження природи і причин багатства націй

=1    Обмін між націями дає змогу кожній реалізувати залишки кон-

курентоспроможного виробництва, що надає вартість тому, що

було б даремним. =1    Зовнішня торгівля дає змогу збільшити спроможність до за-

ощадження, що впливає на капітал нації. =1    Створення системи захисних заходів від іноземної конкуренції

призводить до зменшення багатства нації в цілому.

 

Давид Рі-кардо

Теорія порівняльних переваг

1817

3

Прищипи полгтичног економгї и оподаткування Кожна країна спеціалізується на тому виробництві, в якому во-на має найбільшу перевагу.

3

3

Якщо капітал нерухомий, то на міжнародному ринку є можли-

вість обміняти визначену кількість одиниць національної праці

на відмінну від неї кількість одиниць іноземної праці.

Вільна торгівля необхідна, оскільки вона оптимізує викорис-

тання праці.  

 

Дж. Cm. Мілль          Теорія міжнародної вартості

1848 р.            Принципи полгтичног економгг

п    Ціна обміну формується завдяки основному закону попиту і пропозиції на такому рівні, що сукупність експорту кожної кра-їни дає змогу оплатити сукупність Гї імпорту.

□    Країни, які отримують найбільшу вигоду від зовнішньої торгів-лі, це ті країни, товари яких користуються найбільшим попитом за кордоном і які мають найменший попит на іноземні товари.

 

з

з

Готтфрід Хеберлер

Теорія витрат заміщення

Міжнародний обмін оптимізує використання виробничого по-

тенціалу кожної із країн, якщо жорстко не протидіяти даному

процесу.

Темпи економічного зростання можливо спланувати тільки за

умови допуску іноземного капіталу в економіку країни, що ха-

рактеризується як зовнішнє джерело нагромадження.   

 

 

Шведська       Теорія співвідношення

школа: факторів виробництва

ЕліХекшер 1919р.     

БертілОлін 1933 р.   

Міжнародний обмін виникає із відносного достатку або віднос-

ного дефіциту факторів виробництва (капітал, праця, земля), які

знаходяться в розпорядженні різних країн.

Кожна країна має тенденцію до спеціалізації на тому виробниц-

тві, для якого співвідношення факторів виробництва, якими во-

на володіє, є найбільш сприятливим.

Міжнародний обмін є "обміном надмірних факторів на рідкісні

фактори". Мобільність товарів замінює мобільність факторів

виробництва.           

з

з

з

Поль

Самуельсон

1948 р.

Теорема HOS

У випадку однорідності факторів виробництва, ідентичності техні-

ки, досконалої конкуренції і повної мобільності товарів міжнарод-

ний обмін вирівнює ціну факторів виробництва між країнами.

Василь            Парадокс Леонтьєва

Леонтьєв 1953 р.

Економічне зростання залежить не тільки від кількості задіяних фа-

кторів виробництва, а також від їх якості, ефективності їх комбіну-

вання, технічного прогресу, попиту, характеристик ринку та елеме-

            нтів залежно від країни і кон'юнктури.