Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
БЛОКИ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИХ СХЕМ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙ, СЕМШАРСЬКИХI ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 13 ЗАСТОСУВАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ПРОЕКТОРА 10. 1. Економічні теорі'ї зовнішніх зв’язків : Зовнішньоекономічна діяльність : Бібліотека для студентів

БЛОКИ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИХ СХЕМ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙ, СЕМШАРСЬКИХI ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 13 ЗАСТОСУВАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ПРОЕКТОРА 10. 1. Економічні теорі'ї зовнішніх зв’язків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

План

1.

2.

3. 4.

1.

2.

3. 4.

5. 6.

Основні положення теорій управління зовнішньоекономіч-

ною діяльністю.

Характеристика причин та передумов розвитку зовнішньо-

економічноїдіяльності.

Сучасні концепції зовнішньоекономічної діяльності.

Тенденції глобалізації світу в XXI столітті.

Рекомендована література

Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності:

Шдручник.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.-384с.

Киреев А. П. Международная зкономика. В 2-х ч. Учебное

пособие для вузов. -М.: Международньіе отношения, 1999. -

904с.

Линдерт П. X. Зкономика мирохозяйственньіх связей. Пер. с

англ. /Общ. ред. О. В. Ивановой. -М.: Прогресс, 1992. -520с.

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: На-

вч. посіб. / За заг. ред. А. А. Мазаракі.- К.: КНТЕУ, 2003.-

272 с.

Чептога В. Г. Основи економічної теорії: Навч. посіб.- К.:

Юрінком Інтер, 2003.- 456 с.

Зкономическая теория. Задачи, логические схемьі, методиче-

ские материальі /Под ред. А. И. Добрьшина, Л. С. Тарасеви-

ча.- СПб.: Питер Ком, 1999.- 448 с.

Міні-лексикон: меркантшізм; теоргї: абсолютних переваг, поргвняльних переваг, витрат замгщення, спгввгдношення факторгв виробництва, парадокс Леонтьєва; кейнсіанство; монетаризм; зовнішні економгчнг зв 'язки; глобалізація.