Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 9. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ : Зовнішньоекономічна діяльність : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 9. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

1 рівень

1.         Хто зацікавлений у зниженні курсу національної грошової

одиниці?

а)         імпортери;

б)         іноземні інвестори;

в     експортери.

2.         Обов’язковій реєстрації при здійсненні зовнішньоекономіч-

ної діяльності підлягають:

а)         експортні контракти по українських товарах;

б)         контракти в рамках міжнародної кооперації;

в     бартерні контракти.

3.         3 якою метою здійснюється регулювання зовнішньоекономі-

чної діяльності підприємства?

а)         забезпечення збалансованості економіки та рівноваги на вну-

трішньому ринку;

б)         захист економічних інтересів України;

в)         митний контроль за товарами, що ввозяться або вивозяться з

України.

4.         Завдання системи державного регулювання зовнішньоеко-

номічноїдіяльності:

а)   нетарифне регулювання експорту та імпорту окремих товарів; б    розвиток конкуренції та ліквідації монополій у сфері зовніш-

ньоекономічної діяльності; в)   створення привабливих умов для залучення іноземного капі-

талу.

5.         Підприємство, акції якого розповсюджуються за відкритою

підпискою, а також продаються і купуються на біржі, є:

а)         кооперативом;

б)         закритим акціонерним товариством;

в)         відкритим акціонерним товариством;

г)         командитним товариством;

д    консорціумом.

6.         Хто є найвищим органом державного управління зовнішньо-

економічною діяльнісью в Україні?

50

а)   Міністерство економіки України; б    Кабінет Міністрів України;

 

в)   Верховна Рада України.

7.         3 якого моменту всі витрати і ризики загибелі товару або йо-

го пошкодження несе покупець, якщо контракт виконується

на умові FAS „Інкотермс-2000”?

а)         коли товар розміщено на борту судна;

б)         коли покупець отримує товар;

в)         коли товар розміщено вздовж борту судна на причалі в обу-

мовленому порту;

г)         коли товар доставлено в порт.

8.         Що належить до адміністративних органів регулювання зов-

нішньоекономічної діяльності?

а)         затвердження порядку нагромадження і використання валют-

них коштів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;

б)         оперативне регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

в)         система розрахунків при здійсненні експортно-імпортних

операцій.

9.         Яка із економічних теорій вперше систематизовано проаналі-

зувала зовнішньоекономічну політику держави?

а)         теорія абсолютних переваг;