Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.5. Критерії оцінки виконання комплексних контрольних робіт (ККР). : Зовнішньоекономічна діяльність : Бібліотека для студентів

8.5. Критерії оцінки виконання комплексних контрольних робіт (ККР).


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Перевірка знань здійснюється у письмовій формі. Кожний із сту-дентів отримує білет, в якому є одне теоретичне питання, три тести та задача. Оцінка знань здійснюється за чотирибальною системою (2-5 балів).

Студент отримує 5 балів, якщо він дає повну відповідь на тео-ретичне питання у межах робочої програми; доповнює відповідь прикладами з сучасного економічного життя суспільства, дає пра-вильні відповіді на всі тести з їх обґрунтуванням та правильно ви-рішує задачу.

Студент отримує 4 бали, якщо дана відповідь на теоретичне питання, але є деякі неточності і незначні помилки; є одна неправи-льна відповідь за тестовим завданням, а також при некоректному описові етапу по задачі.

Студент отримує 3 бали, якщо він не досить повно розкрив те-оретичне питання, дав три правильних відповіді на тести та частко-во розв'язав задачу.

Студент може отримати 2 бали, якщо він не дав правильної відповіді на теоретичне питання, дав одну правильну відповідь на тести та взагалі не розв’язав задачу.

В результаті підсумовування балів по всіх завданнях виставля-ється сумарна оцінка за ККР.

 

Критерії оцінки знань студента:

 

14-15 балів = „5”; 11-13 балів = „4”; 8-10балів = „3”; 7 і менше балів= „2”.