Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
23.2. Економіка застосування добрив : Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії : Бібліотека для студентів

23.2. Економіка застосування добрив


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 

Загрузка...

Ефективність застосування добрив визначають за даними аналізу фактичної окупності (оплати) використання їх.

Аналіз економічної ефективності застосування добрив прово-дять по роках і в середньому за кілька років з урахуванням фак-тичної і нормативної оплати добрив урожаєм. Фактичну еконо-мічну ефективність добрив визначають для кожної культури, оцінюючи приріст врожаю за поточними цінами. Це дає змогу виявити доцільність вкладень в отриманий від добрив приріст.

Найпростішим способом визначення ефективності добрив є порівняння затрат поживних речовин добрив на приріст одиниці врожаю з нормативною оплатою. Менша від нормативної опла-та приросту врожаю свідчить про низьку економічну ефективність застосування добрив і вимагає перегляду системи і технології застосування добрив, підвищення культури землеробства.

Приріст урожайності (Уп) від добрив (У) обчислюють за фор-мулою

Уп = У • Д, де У — урожайність культури, ц/га; Д — урожайність за рахунок добрив.

Визначають агрохімічну, економічну і екологічну ефективність застосування добрив. Агрохімічна ефективність показує, який приріст одиниці урожаю отриманий від застосування одиниці добрива і його відповідність нормативним затратам. Менший від нормативної оплати приріст врожаю свідчить про низьку агро-хімічну ефективність застосування добрив і вимагає перегляду системи і технології застосування добрив, підвищення культури землеробства. Агрохімічна ефективність не враховує затрат на застосування добрив і вартість робіт.

Фактичну економічну ефективність добрив визначають для кожної культури, оцінюючі затрати і приріст врожаю за існуючими

23. Організація і економіка застосування добрив

цінами. Це дає змогу встановити доцільність затрат ресурсів на отримання приросту від застосування добрив.

Частку в урожайності за рахунок добрив розраховують за формулою

Д = Уп / (Уд • 100), де Уп і Уд — відповідно приріст і врожайність у дослідах з добри-вами, ц/га.

Зменшення надходження у сільськогосподарське виробницт-во агроресурсів приводить до зниження врожайності і посилен-ня деградаційних процесів.

Екологічна функція агрохімії полягає у посиленні оптималь-ного колообігу біогенних елементів у землеробстві з активним їх балансом в агроекосистемі, у покращанні фізико — хімічних, аг-рохімічних і біологічних властивостей ґрунту, оптимізації умов живлення, зниженні негативних наслідків локального і глобаль-ного забруднення, створенні нових аграрних типів ландшафтів, покращанні хімічного складу продукції.