Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
23.1.10. Формування «Сільгоспхімія» : Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії : Бібліотека для студентів

23.1.10. Формування «Сільгоспхімія»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 

магниевый скраб beletage

Рівень застосування місцевих і мінеральних добрив, виробниц-тво товарної продукції визначає виробничу діяльність формувань «Сільгоспхімія». Агрохімічне обслуговування товаровиробника здійснюють районні формування «Сільгоспхімія». Виробничою базою їх є склади для зберігання мінеральних добрив і пести-цидів, машини і механізми для транспортування, навантаження і розвантаження добрив, підготовки до внесення, змішування і внесення. Підрозділи «Сільгоспхімія» задовольняють потребу товаровиробника сільськогосподарської продукції у засобах хімізації. Їх виробнича база дає змогу добувати торф і сапропель, виробляти та вносити гній і компости, вапнякові матеріали, гіпс, пестициди.

Діяльність комерційних структур неможлива без об’єднання і координації з підприємствами виробниками засобів хімізації. Базовою виробничою основою об’єднань «Сільгоспхімія» є ра-йонні формування. Завданням сервісного обслуговування гос-подарств на рівні району є: 1) вивчення попиту на засоби хімі-зації, машини і механізми для їх підготовки до винесення і внесення, їх рекламування; 2) організація задоволення попиту господарств на засоби хімізації і техніки у встановлені строки; 3) надання виробничих послуг з використання засобів хімізації у визначених обсягах і строках; 4) надання виробничих послуг технічного обслуговування техніки і навчання обслуговуючого персоналу; 5)організація сервісного обслуговування.

Обслуговування передбачає завезення засобів хімізації то-варовиробнику, зберігання і їх внесення, забезпечення його машинами і агрегатами, їх обслуговування. Сфера сервісного обслуговування значно розширюється за рахунок робіт з добу-вання і заготівлі сапропелю, торфу, виробництва органічних добрив, розробки вапняків і гіпсовмісних матеріалів, застосуван-ня біологічно активних речовин.

Агрохімічне обслуговування господарств району здійснюють районні формування «Сільгоспхімія». До їхньої виробничої бази належать склади для зберігання добрив, пестицидів, консер-вантів, кормових добавок, комплекс машин для підготовки та внесення добрив і пестицидів, транспортні засоби, майстерні.

23. Організація і економіка застосування добрив

Забезпечення господарств рекомендаціями, добривами, пе-стицидами, їх застосування здійснюється також різними фірма-ми, товариствами та організаціями. Проте вони, як правило, не виконують основних завдань і функцій державної агрохімічної служби.

Основні функції державних підприємств агрохімічного сервісу полягають у здійсненні аналітичного контролю за агрохімічним, екологічним і фізико-хімічним станом ґрунтів, їх родючістю, про-веденні ґрунтового моніторингу сільськогосподарських угідь, паспортизації земель, визначенні складу кормів і засобів хімізації, складанні рекомендацій використання сільськогоспо-дарських угідь і засобів хімізації, визначенні потреби у засобах хімізації, проведенні арбітражних аналізів державного контролю за застосуванням засобів хімізації.

Державні обласні проектно-технологічні центри охорони ро-дючості ґрунтів на основі результатів агрохімічних досліджень земель і розробок науково-дослідних і проектних установ вида-ють рекомендації застосування засобів хімізації, здійснюють державний контроль за їх ефективним використанням.

Результатами роботи державних обласних проектно-техно-логічних центрів охорони родючості ґрунтів і якості продукції і на-уково-дослідних установ є наукове забезпечення сервісного об-слуговування виробника сільськогосподарської продукції та сировини. Організації агрохімічного обслуговування («Укрсільгосп-хімія», «Агрохімцентр», пункти хімізації господарств, обласні і районні формування «Сільгоспхімія», посередники) здійснюють забезпечення господарств засобами хімізації, виконують робо-ти, пов’язані з їх використанням.