Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
23.1.9. Агрохімічне обслуговування : Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії : Бібліотека для студентів

23.1.9. Агрохімічне обслуговування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 

магниевый скраб beletage

Концепція розвитку агрохімічного обслуговування ґрун-тується на зацікавленості держави у підвищенні продуктивності землеробства і тваринництва, задоволенні потреб населення в продуктах споживання, а промисловості в сировині, створенні розгалуженої мережі підприємств, вільному виборі виконавців, які надійно і ефективно використовують землю і засоби хімізації. Контроль за наслідками їх екологічної та економічної діяльності здійснюється державою.

Агрохімічне обслуговування передбачає виконання робіт по-в’язаних з застосуванням засобів хімізації, створення матеріаль-но-технічної бази (склади, машини і механізми), добуванням і виробництвом місцевих добрив, впровадження в практику досяг-нень науки і передового досвіду з питань збереження і підвищен-ням родючості земель.

Науково-обґрунтована система ведення господарства спря-мована на створення оптимальних умов вирощування культур, підвищення родючості ґрунту. Підвищення потенціальних можли-востей землі неможливе без значних затрат праці. Продук-тивність землі залежить від технологічних (добрива та інші засо-би хімізації), технічних і організаційних засобів виробництва,

До агрохімічного обслуговування належить комплекс заходів і послуг, які забезпечують сільськогосподарських товаровироб-ників добривами, пестицидами, меліорантами, технікою і техно-логіями для їх застосування. До агрохімічних робіт відносять на-укові, розвідувальні, проектні, лабораторні роботи, застосування добрив, пестицидів, меліорантів, спрямованих на підвищення родючості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських культур і поліпшення якості продукції рослинництва.

Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії