23.1.7. Проектно-кошторисна документація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 

Загрузка...

Вона складається на проведення хімічної меліорації, внесен-ня добрив, окультурення полів. Складання проектно-кошторис-ної документації передбачає: 1) вибір поля, ділянки для вапну-вання (гіпсування), застосування засобів хімізації; 2) відбирання зразків, аналіз ґрунту і засобів хімізації; 3) проведення агрохіміч-них досліджень; 4) складання проекту. Проектно-кошторисна до-кументація на хімічну меліорацію (вапнування або гіпсування) виз-начає місце, вид і кількість меліоранту, яку необхідно внести,

Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

загальну його потребу, машини і механізми та напрямок їх руху, вартість меліорації, приріст урожайності, окупність затрат.

Проектно-кошторисна документація передбачає проведен-ня авторського нагляду агрохіміками за проведенням хімічної меліорації.