Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
23.1.5. Моніторинг ґрунтів : Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії : Бібліотека для студентів

23.1.5. Моніторинг ґрунтів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 

магниевый скраб beletage

Державний технологічний центр охорони родючості ґрунтів здійснює науково-методичне та організаційне забезпечення ве-дення державного моніторингу земель сільськогосподарського призначення з метою виявлення і узагальнення тенденцій та ха-рактеру змін показників родючості ґрунтів, їх забруднення залиш-ковими кількостями пестицидів, добрив, важкими металами, радіонуклідами Моніторинг земель передбачає систему спосте-режень за угіддями, дослідження їх стану, прогнозування зміни величини показників, які характеризують стан ґрунту і склад про-дукції, вироблення раціональних управлінських рішень.

Результати агрохімічних досліджень і моніторингу ґрунтів використовують під час складання картограм і паспорта поля, коригування рекомендованих норм внесення добрив за до-помогою поправочних коефіцієнтів на агрохімічні властивості, складання системи і плану застосування добрив та проектно-кошторисної документації на вапнування кислих і гіпсування со-лонцюватих ґрунтів, визначення асортименту добрив, встанов-лення потреби у засобах хімізації на господарський рік і

23. Організація і економіка застосування добрив

перспективу, планування виробництва добрив і інших засобів хімізації, розподілу ресурсів, визначення полів, земельних діля-нок, що потребують комплексного агрохімічного окультурення; визначення площ для вирощування чистої продукції, якісної оцін-ки землі і визначення екологічного стану, паспортизації полів і окремих ділянок, прогнозування зміни величини агрохімічних показників родючості ґрунту та його забруднення, агрохімічної та еколого-агрохімічної, економічної оцінки поля і застосування засобів хімізації.