Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
23.1.2. Державний обласний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції : Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії : Бібліотека для студентів

23.1.2. Державний обласний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 

Загрузка...

Агрохімічна служба на всіх землях сільськогосподарського призначення здійснює аналітичний контроль за агрохімічним, фізико-хімічним і екологічним станом ґрунтів, їх родючістю, про-водить моніторинг сільськогосподарських угідь, визначає якість продукції рослинництва і тваринництва, проводить ґрунтову і рос-линну діагностику, розробляє напрямки застосування хімічної продукції, здійснює державний нагляд за використанням засобів хімізації на території України. Державні обласні проектно-техно-логічні центри охорони родючості ґрунтів і якості продукції дослід-жують орні землі, луки, пасовища, багаторічні насадження, кор-ми, продукцію сільськогосподарського виробництва, добрива та інші засоби хімізації. На основі результатів агрохімічних дослід-жень, використання економіко-математичних моделей вони роз-робляють і впроваджують у виробництво стосовно до ґрунтово-кліматичних, екологічних і економічних умов науково-обґрунтовані рекомендації застосування засобів хімізації, використання нових технологій вирощування сільськогосподарських культур і підви-щення родючості ґрунтів, охороні довкілля, оптимізації організації праці. Державні обласні проектно-технологічні центри охорони родючості ґрунтів і якості продукції та агрохімічні лабораторії гос-подарств, наукових та навчальних установ здатні оцінювати якість продукції рослинництва. Крім визначення макро- і мікроелементів у продукції рослинництва вони визначають вміст білка, сирого протеїну, клейковини, нітратів, каротину, клітковини, жиру, са-23. Організація і економіка застосування добрив

харів, жирних кислот та інші показники. Ці показники дають змо-гу визначити якість кормів, продуктів споживання. Результати аг-рохімічних аналізів основної і побічної продукції рослинництва ви-користовують для визначення виносу та балансу поживних речовин, встановлення коефіцієнтів використання їх з ґрунту і добрив. Агрохімічні лабораторії господарств, районів і обласні державні проектно-технологічні центри охорони родючості ґрунтів і якості продукції повинні проводити діагностику вмісту поживних речовин, шкідливих домішок у ґрунті і рослинах, що дає мож-ливість значною мірою регулювати умови живлення і формуван-ня врожаю певної якості, економно використовувати добрива.