Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
23. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЕКОНОМІКА ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ 23.1. Організація агрохімічного забезпечення і обслуговування : Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії : Бібліотека для студентів

23. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЕКОНОМІКА ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ 23.1. Організація агрохімічного забезпечення і обслуговування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 

Загрузка...

Агрохімічне забезпечення і обслуговування є складовою ча-стиною агрохімічного сервісу. Агрохімічний сервіс передбачає надання аграрним товаровиробникам виробничих послуг у сфері хімізації сільськогосподарського виробництва. Підприємствами агрохімічного сервісу є такі, які надають виробничі послуги ви-робнику аграрного продукту, але вони не є власниками вироб-леного продукту. Агрохімічне забезпечення і обслуговування здійснюють підприємства різних форм власності: 1) державної (агрохімічна служба) — Державний технологічний центр охоро-ни родючості ґрунтів, державні обласні проектно-технологічні центри охорони родючості ґрунтів і якості продукції, науково-дослідні, проектні і навчальні установи; 2) кооперативної — На-ціональна асоціація «Укрсільгоспхімія», ВАТ «Агрохімцентр», об-ласні і районні формування «Сільгоспхімія», різні об’єднання, пункти хімізації господарств, посередники.

Напрямки агрохімічного забезпечення такі: 1) проведення агрохімічних досліджень, складання агрохімічних картограм, аг-рохімічних паспортів поля; 2) розробка системи і планів застосу-вання добрив, складання проектно-кошторисної документації на проведення вапнування і гіпсування, застосування добрив; 3) про-ведення комплексної діагностики; 4) визначення потреби у засо-бах хімізації; 5) державний і авторський контроль за проведен-ням хімічної меліорації, застосуванням добрив і пестицидів. Контроль за умовами зберігання, транспортування, застосуван-ням агрохімікатів з боку держави здійснює агрохімічна служба. Вона повинна контролювати якість сільськогосподарської про-дукції від початку її вирощування до споживання, видавати сер-тифікати на продукцію сільськогосподарського виробництва, виконувати арбітражні аналізи.

23. Організація і економіка застосування добрив