Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
22.3. Удобрення плодових і ягідних культур : Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії : Бібліотека для студентів

22.3. Удобрення плодових і ягідних культур


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 

магниевый скраб beletage

У живленні плодових і ягідних культур розрізняють два періо-ди. Перший триває від початку вегетації до закінчення росту пагонів у довжину і збирання врожаю. У другий період закла-дається основа майбутнього врожаю після закінчення росту па-гонів та збирання врожаю до пізньої осені.

Навесні плодові культури починають рости і розвиватися за рахунок запасів елементів живлення, накопичених у процесі жит-тєдіяльності за попередній рік. У цей період для рослин необхід-не посилене азотно-фосфорно-калійне живлення. Воно має за-безпечити інтенсивне цвітіння рослин, ріст кореневої системи, пагонів і плодів. У другу половину літа поживні речовини інтен-сивно використовуються на ріст плодів та закладання плодових бруньок. Після збирання врожаю, коли інтенсивно розвиваються плодові і ростові бруньки та відкладаються запасні поживні ре-човини, має бути посилене фосфорно-калійне живлення рослин при пониженому азотному.

Вимоги плодових культур до добрив залежать від їх віку і про-дуктивності.

Для вирощування плодових культур застосовують передса-дівне удобрення, удобрення молодих насаджень і удобрення

22. Система застосування добрив

плодоносних насаджень. Для передсадивного внесення органічні і мінеральні добрива вносять під плантажну чи поглиблену пе-редсадивну оранку. Використовують сидерати (бобові, суміш бо-бових і злакових тощо). Фосфорно-калійні добрива вносять на основі розрахункових методів встановлення доз добрив з ураху-ванням даних агрохімічних досліджень.

У рік садіння дерев добрива не вносять. На 2–3-й рік вно-сять N60. Органічні добрива вносять раз за 3-4 роки, а мінеральні щороку з урахуванням вмісту поживних речовин у ґрунті і стану рослин (табл. 49, 50).

Для основних зон садівництва України в таблиці 50 наведені норми азотних добрив для плодоносних садів.

Таб л и ц я 4 9 Норми мінеральних добрив для садів з урожайністю 200 ц/га при середньому забезпеченні рослин поживними речовинами, кг/га (П. Г. Копитко, 2001)

 

Зона, ґрунт та його утримання в міжряддях         N         Р2О5   К2О

Дерново-підзолистий          180      60        120

Світло-сірий і сірий опідзолений при паровому утриманні міжрядь при залуженні міжрядь            120 150            60 90   120 150

Темно-сірий опідзолений, чорнозем

опідзолений і вилугований

при паровому утриманні міжрядь

незрошувані сади

зрошувані сади при залуженні міжрядь

незрошувані сади

зрошувані сади          120 150

150 180           60 90

60 90   120 150

180 180

Чорнозем звичайний і південний

незрошувані сади Темно – каштановий

незрошувані сади      120 120           60 60   60 45

Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

Та б л и ц я 5 0 Орієнтовні норми азотних добрив для плодоносних насаджень різної продуктивності, кг/га

 

Зона, ґрунт та його утриман-ня в міжряддях        Урожайність, ц/га

 

            10-20  20-30  > 30

Полісся Дерново-підзолистий і бурозем-но-підзолистий

паросидеральна система

залуження      60-90 120-150           90-120 150-180         120 180

Лісостеп Світло-сірий і сірий опідзолений парова система залуження при зрошенні            60-90 100-120            90-100 90-110           110 110

Темно-сірий опідзолений і чор-нозем (опідзолений, вилугуваний, типовий)

парова система

залуження при зрошенні      60-90 90-110  90-100 110-130         100 130

Степ Чорнозем звичайний і південний парова система залуження при зрошенні     60-90 100-120           90-100 120-140   100 140