Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
19.5. Сапропель : Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії : Бібліотека для студентів

19.5. Сапропель


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 

магниевый скраб beletage

Сапропель — продукт відкладів прісних озер і ставків, який належить до органічних або вапнякових добрив. Склад сапро-пелів дуже неоднорідний (табл. 40).

Таб л и ця 4 0

Агрохімічна характеристика сапропелів України, % на суху речовину (М. Й. Шевчук, 1996)

 

Родовище       Волога            Зола    рН       СаО    FezO-,| P^Or, Азот    Сірка

Волинська обл.         9,42     28,6     5,76-8,42        7,18     3,74 | 0,47       1,85     0,30

Київська обл. 87,5     46,0     6,0-8,1            14,0     4,8   | 0,82       2,23     1,60

У сапропелях міститься до 30, інколи до 50% і більше, орга-нічної речовини, 20–30% карбонатів кальцію та магнію. Органічні сполуки представлені гуміновими кислотами (11,3– 43,4%), фульвокислотами (2,1–23,5%), негідролізованим за-лишком (5,1– 22,6%), геміцелюлозою (9,8–52,5%), целюлозою (0,4-6,0%), водорозчинними сполуками (2,4–13,5%), бітумами А (3,4–10,9%) і бітумами С (2,1–6,6%) (Бракш та ін., 1962). За

19. Органічні добрива

вмістом золи сапропелі поділяють на малозольні (до 30% золи), середньозольні (30–50%), підвищенозольні (50–70%), високо-зольні (75–85%). Сапропелі із масовою часткою золи більш як 85% називаються мулом. Сполуки азоту знаходяться у сапро-пелі у важкодоступних для рослин формах. Вміст фосфору низь-кий, а калію і мікроелементів дуже низький.

Сапропелі використовують на добриво, з них виготовляють органо-мінеральні добрива (табл. 41).

Та б л и ц я 4 1

Технічні вимоги до сапропелевої сировини різного

походження для використання її на добриво,

% на суху речовину (М. Й. Шевчук, 1996)

 

            Показники норм по видах сапропелів

 

            Органічних    органо-вапнянових  органо-кремземлистих

Вміст органічної ре-човини 50        15        30

Вміст азоту не більше           1,5 12  0,7       1,0 17

СаО не менше           -          17        -

Fе2О3 не більше       10        10        10

SО3 не більше           3          7          3

рН сол., не менше     5          не обмежено  5

Радіоактивне забру-днення цезієм, Кі/кг   5-10"7 5-10"7 5-10"7

Використовують такі технології використання сапропелей на добриво: 1) гідротехнічну; 2) технологію намиву на поля; 3) тех-нологію добування екскаваторами. Остання технологія має пере-ваги перед гідротехнічною, які полягають у простоті добування, використанні серійних машин. Вона в 3 рази менш капіталоєм-на, собівартість добрив у 2 рази менша. Технологію намиву на поля застосовують при корінному поліпшенні малопродуктивних ґрунтів. Для отримання такого самого приросту врожаю від за-стосування сапропелю, як і від гною, його потрібно вносити в 2–3 рази більше. За даними Гомельської ПРСХ, урожай кар-топлі на дерново-підзолистих ґрунтах при внесенні N70P60K120 становив 139 ц/га, при внесенні 40 ц/га гною — 177 ц/га, при внесенні 40 і 80 т/га сапропелю — відповідно 124 і 174 ц/га.

Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії